Vormen van parkinsonismen

Vormen van parkinsonismen

Alleen een specialist met voldoende kennis op het gebied van de ziekte van Parkinson, MSA, PSP en vasculair parkinsonisme mag de diagnose stellen. Als een (huis)arts denkt dat een patiënt lijdt aan deze ziekte moet de patiënt volgens de multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson binnen zes weken gezien worden door een gespecialiseerde neuroloog.

Verschillende vormen van parkinsonisme

Terug naar boven