Brochures en leaflets | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Brochures en leaflets

Brochures 

Formaat Titel
pdf.jpg De Parkinson Vereniging
pdf.jpg De ziekte van Parkinson
pdf.jpg Parkinsonismen
pdf.jpg De ziekte van Parkinson - Arabisch
pdf.jpg De ziekte van Parkinson - Turks
pdf.jpg Parkinson en Voeding
pdf.jpg Parkinson en Psychoses
pdf.jpg Parkinson en Seksualiteit
pdf.jpg Parkinson en Verpleeghuizen
pdf.jpg Parkinson en Logopedie
pdf.jpg Parkinson en werk
pdf.jpg Leven met PSP en MSA
pdf.jpg Top 10 kaart aandachtspunten voor verzorgenden, problematiek in het verpleeghuis
pdf.jpg Second opinion
pdf.jpg Nalaten aan de Parkinson Vereniging
pdf.jpg GEEF om parkinson (over verschillende mogelijkheden om de verenging te steunen, zoals giften en fondsenwervende acties)
pdf.jpg Huisartsenbrochure Parkinsonismen
pdf.jpg

De laatste fase van de ziekte van Parkinson 
Bij deze brochure horen wilsverklaringen. Zie hieronder voor meer informatie.

pdf.jpg

Geavanceerde therapieën bij de ziekte van Parkinson

pdf.jpg

Leaflet Parkinson Academie

Wilsverklaringen

pdf.jpg Hier vindt u een aantal voorbeeld wilsverklaringen. Deze wilsverklaringen zijn een onderdeel van de brochure ‘De laatste fase van de ziekte van Parkinson’.

Let op: het gaat hier om VOORBEELD wilsverklaringen. De officiële documenten kunt u o.a. opvragen bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE, website: www.nvve.nl)

Kinderen
Klik hier voor informatie voor kinderen

Brochures van derden

Medicijnprijzen

Patiënten stellen veel vragen over de prijs en het merk van hun medicijn in de apotheek. Helaas zijn deze vragen voor apotheekteams niet (gemakkelijk) te beantwoorden. Informatie over medicijnprijzen vindt u op deze website.

Chronisch ziek & werk (NPCF)

Dit is een boekje met de verhalen van een adviseur, een klantmanager, een directeur, een program manager, een projectleider en een IT-er. Stuk voor stuk zijn of waren ze goud waard voor hun werkgever. Gedreven mensen die met veel passie over hun werk vertellen. Ze hebben verschillende banen en één overeenkomst. Ze hebben allemaal een chronische ziekte of een beperking. Ze bleven of blijven als werknemer van grote waarde voor hun organisatie. In hun verhalen leest u wat dat voor ze betekent, en wat dat voor hun werkgever, collega’s en omgeving betekent. Een boekje vol levenslessen en eyeopeners.

Klik hier om het boekje te downloaden.

Medicijnen

KNMP heeft een brochure uitgebracht voor ouderen die verschillende medicijnen gebruiken. Als u medicijnen op een goede manier gebruikt, kunnen ze uw leven een stuk aangenamer maken. Maar medicijnen kunnen ook nadelen hebben. Hoe meer medicijnen u gebruikt, hoe groter de kans is dat u te maken krijgt met die nadelen. En hoe moeilijker het is om de medicijnen op een juiste manier te gebruiken. Veel ouderen gebruiken vijf of meer verschillende medicijnen. Misschien bent u één van deze mensen. In deze brochure leest u over veel voorkomende risico’s van medicijnen en wat u zelf kunt doen om deze te voorkomen. Ook kunt u lezen wat uw arts en apotheker doen om uw medicijnen zo goed mogelijk op elkaar en op u af te stemmen.

Klik hier om de brochure te downloaden.

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Deze brochure is een coproductie van Platform Mantelzorg Overijssel en Zorgbelang Overijssel

Deze brochure helpt u bij de voorbereiding op het keukeltafelgesprek met de gemeente. Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar zijn.

Mantelzorgers zijn belangrijk voor passende hulp aan mensen met een zorgbehoefte, al dan
niet een verwant. Juist bij mantelzorgers moet worden voorkomen dat zij te zwaar worden
belast. De mantelzorger heeft dan ook een belangrijke rol tijdens het keukentafelgesprek.
De gemeente gaat tijdens dit gesprek na of het probleem van de cliënt met inzet van het
eigen netwerk kan worden opgelost. Daarom is het belangrijk dat u als mantelzorger, samen
met degene voor wie u zorgt, goed wordt geïnformeerd over allerlei zaken en dat u goed
bent voorbereid op dit keukentafelgesprek.
Deze checklist helpt u zich voor te bereiden op het gesprek met de gemeente in het
keukentafelgesprek. Door de onderwerpen langs te gaan kunt u uw eigen situatie in beeld
brengen zodat bij het bepalen van een zorg- en ondersteuningsplan voor degene die zorg
behoeft, er ook voldoende aandacht is voor uzelf in de positie van mantelzorger.

Klik hier om de brochure te downloaden.

Via www.spieracademie.nl is een online cursus te volgen voor het keukentafelgesprek. Kijk op hun website voor meer informatie.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap