Elektronisch Patiënten Dossier/Landelijk Schakelpunt | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Elektronisch Patiënten Dossier/Landelijk Schakelpunt

Elektronisch Patiënten Dossier per 1 januari 2013 Landelijk Schakelpunt

Per januari 2013 wordt van iedere Nederlander gevraagd om te beslissen of hij wil deelnemen aan het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier, nu Landelijke Schakelpunt (LSP) genoemd. Wat betekent dit voor patiënten? Hoe staat het met de keuzevrijheid? En is het LSP wel veilig?

Voorgeschiedenis

Als patiënten niet bij hun vaste huisarts, apotheek of huisartsenpost terechtkomen, is het belangrijk dat de hulpverleners snel en gemakkelijk de belangrijkste medische gegevens kunnen opvragen. Hiervoor werd in 2008  het Elektronische Patiëntendossier (EPD) opgezet. Maar het wetsvoorstel hiervoor strandde in de zomer van 2010 in de Eerste Kamer. Redenen hiervoor waren het verplichtende karakter van het EPDA en de zorgen over de beveiliging van de gegevens.

Vanwege het belang van efficiënte en veilige zorg werd de discussie over dit onderwerp toch voortgezet.  Dit heeft geleid tot het opzetten van een vernieuwde digitale zorginfrastructuur, het LSP. Bij het LSP wordt volgens de initiatiefnemers: NPCF, LHV, KNMP, VHN en NVZ. (*) aan de genoemde bezwaren tegemoet gekomen.

Hoe ziet het LSP eruit?

Ten eerste wordt de zorginfrastructuur  wel landelijk opgezet, maar  worden er regionale schotten tussen geplaatst. Dit betekent dat alleen de eigen huisarts, waarnemers, de eigen apotheek en de huisartsenpost informatie kunnen uitwisselen. Ziekenhuizen hebben wel bovenregionale toegang, omdat zij ook patiënten van buiten de regio behandelen. Ten tweede moet de patiënt toestemming geven of hij wil meewerken aan het uitwisselen van zijn medische gegevens, krijgt hij inzage in zijn gegevens en kan hij ook welke zorgverleners zijn gegevens hebben bekeken.

Worden gegevens opgeslagen?

Het LSP is geen landelijke database. De medische gegevens blijven in het informatiesysteem van de eigen huisarts en apotheek. Na toestemming van de patiënt meldt de eigen huisarts en/of apotheek het dossier van de patiënt aan bij het netwerk. Als het nodig is voor de behandeling kunnen andere zorgverleners  een specifiek onderdeel van zo’n dossier opvragen en inzien. Overigens zijn huisartsen en apothekers vooralsnog ook niet verplicht om deel te nemen aan het LSP.

Is het LSP goed beveiligd?

Alleen huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen die voldoen aan de beveiligingseisen van de VZVZ (**) mogen aansluiten op het LSP. Iedere zorgverlener identificeert zich met een persoonlijke pas met pincode. Hierdoor wordt meteen vastgelegd welke gegevens zijn aangemeld c.q. opgevraagd en door wie. De toezichthouders CBP en IGZ (***) treden op tegen misbruik. Uiteraard is een 100% garantie tegen inbreken op een digitaal systeem nooit te geven.

(*) NPCF = Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie,  LHV    = Landelijke Huisartsen Vereniging, KNMP = Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie, VHN = Vereniging Huisartsenposten Nederland, NVZ = Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

(**) VZVZ = Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

(***) CBP = College Bescherming Persoonsgegevens, IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap