Laatste Levensfase | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Laatste Levensfase

Laatste levensfase

Laatst gewijzigd op 25 maart 2016

Klik hieronder om het document wilsverklaringen of de vragenlijst betreffende de Laaste Levensfase te downloaden.

pdf.jpg  Document Wilsverklaringen
pdf.jpg Vragenlijst Laatste Levensfase

Beleidsadvies Laatste Levensfase verschenen

Geplaatst op 3 november 2015

De Parkinson Vereniging wil haar leden ondersteunen bij het creëren van een optimale kwaliteit van leven ondanks de beperkingen die de ziekte van Parkinson en parkinsonismen met zich meebrengen. Hiertoe biedt de vereniging instrumenten aan waarmee zo lang mogelijk de regie in eigen hand kan worden gehouden. Dit geldt voor alle fasen van het ziekteproces, inclusief de laatste fase. In het beleidsadvies Laatste Levensfase wordt door de projectgroep “Laatste Levensfase” informatie gegeven over verschillende zaken die in deze fase van belang zijn voor patiënten en mantelzorgers.

Bij het streven naar een optimale kwaliteit van leven hoort ook het tijdig nadenken over zorg en begeleiding in de laatste levensfase en over een waardige dood. Dit is een moeilijk en beladen onderwerp. Door het beschikbaar stellen van relevante informatie wil de projectgroep ertoe bijdragen de laatste fase tot  een bespreekbaar onderwerp te maken voor en door de leden. Als je tijdig nadenkt over en bespreekt hoe je wilt leven tot het einde, schep je rust en vertrouwen voor jezelf en je dierbaren wanneer die laatste fase is aangebroken. De projectgroep wil op respectvolle wijze elementen voor discussie aanreiken, waaruit iedere patiënt zijn/haar eigen keuze kan maken.

pdf.jpg Beleidsadvies Laatste Levensfase

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap