Parkinson en werk | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Parkinson en werk

Werken en de ziekte van Parkinson of parkinsonisme

Inleiding

Werk vormt vaak ongemerkt de basis van je leven. Het biedt niet alleen maar inkomen, maar ook structuur, voldoening, zinbeleving en niet te vergeten, sociale contacten.

Parkinson beïnvloedt altijd het werk maar het is zaak om niet vroegtijdig uit het werk te verdwijnen

Bijvoorbeeld je vermogen om meerdere dingen min of meer tegelijk te doen neemt drastisch af. Dat heeft grote invloed op de kwaliteit en vooral snelheid van je werkzaamheden.

Ook worden mensen met parkinson gevoeliger voor druk en functioneren  ze vaak beter in een stabiele omgeving. In de praktijk zie je dat functies die tijd en ruimte bieden, niet in de frontlinie liggen, het meest tegemoet komen aan de veranderde mogelijkheden van mensen met parkinson.

Als je samen met je werkgever er in slaagt het werk wat meer in te richten naar die veranderde mogelijkheden is de kans kleiner dat u vroegtijdig uit het werk verdwijnt.

Maar parkinson is een progressieve ziekte. De snelheid waarmee de klachten zich ontwikkelen en de aard van de klachten, is voor iedereen verschillend. In zekere zin is het verloop onvoorspelbaar.

Maar er komt een punt dat het werk, ondanks aanpassingen een belasting gaat vormen. En dan is het een stressbron van jewelste. Het werk wordt dan een groter probleem dan de parkinson.

  • Na ongeveer 8 jaar na het stellen van de diagnose parkinson werkt 50% van de werkenden  niet meer.
  • Hoe jonger men de diagnose krijgt, hoe langer men doorwerkt.
  • Hoe eerder er aanpassingen noodzakelijk zijn, hoe korter men doorwerkt.

(bron: Onderzoek “werken met Parkinson”, 2012)

Op het moment dat al de energie uitgaat naar het werk en ‘thuis’ alleen nog maar wordt gebruikt om bij te tanken is het zaak in samenspraak met partner, werkgever en bedrijfsarts na te denken over stoppen.  Je moet daarbij niet over een nacht ijs gaan.

Je moet een financiële inschatting maken van de toekomst bij arbeidsongeschiktheid. Maar je moet zeker niet vergeten na te denken over wat je daarna gaat doen. Alleen maar vooral ook samen.

Arbeidsongeschikt  betekent niet levensongeschikt! En levensplezier en ook gevoel van eigenwaarde en zinvol leven bereik je niet in je eentje! Daarom kiezen veel mensen op een serieuze wijze dat type vrijwilligerswerk dat bij hen past. Ook de zorg voor kinderen en kleinkinderen gaat bij velen een grotere plaats krijgen in het leven. Er zijn zo veel mogelijkheden om op een zinvolle manier door te gaan met leven.

Maar daar moet je wel over nadenken.

Leeswijzer

Deze informatie gaat in op de uitdagingen die mensen met de ziekte van Parkinson of met parkinsonisme(n) tegenkomen in verband met werk en inkomen. We vatten deze ziekten hier verder samen als 'parkinson'.

Er zal eerst ingegaan worden op de eerste periode na de diagnose: Parkinson en nu? Na verloop van tijd zullen de meeste patiënten aanpassingen nodig hebben in hun werk. Daarna wordt besproken wanneer welke aanpassingen mogelijk zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Wanneer aanpassingen niet meer voldoende zijn en werken (deels) onmogelijk wordt, zijn er verschillende wettelijke financiële regelingen, deze worden vervolgens uitgelegd. Tot slot wordt er ingegaan op het proces ná afkeuring, hoe kun je een actieve rol blijven spelen in de maatschappij en zin geven aan je leven wanneer het werk deels of geheel wegvalt?

Voor zelfstandigen gelden niet dezelfde regelingen. Er moet gezocht worden naar andere mogelijkheden. Waar nodig zullen de verschillen tussen mensen in loondienst en zelfstandigen worden uitgelegd.

Het proces van diagnose tot (volledige) afkeuring kan soms lang zijn en is eigenlijk altijd ingewikkeld. Dit proces hoef je niet alleen te doorlopen, op veel verschillende gebieden zijn zorgverleners of andere professionals die je bij kunnen staan. Er wordt steeds aangegeven wie je waarbij kan helpen.

Helpdesk Parkinson en werk

Deze informatie is samengesteld door een groepje werkenden met parkinson voor de Parkinson Vereniging. We hopen hiermee een bijdrage te leveren in de zoektocht naar mogelijkheden en oplossingen voor werkenden die geconfronteerd worden met de diagnose parkinson. Het doel is een overzicht en inleiding te geven over wat werkenden met parkinson kunnen verwachten. We geven tips en we verwijzen.

Het is geen uitputtend of juridisch sluitend stuk. Voor de precieze inhoud van de genoemde wetten, regelingen en verplichtingen verwijzen wij dan ook altijd naar de websites en adviseurs van de overheid en de verzekeraars. Neem nooit een besluit over je toekomst alleen op basis van deze informatie.

Voor het beantwoorden van verdere vragen in relatie tot Parkinson en Werk staat voor leden van de vereniging een aantal ervaringsdeskundige leden van de Parkinson Vereniging klaar. Mail je vraag en contactgegevens naar info@parkinson-vereniging.nl

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap