Wmo informatie | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Wmo informatie

Heeft u vragen over de toepassing van de Wmo?

Laatst gewijzigd op 19 oktober 2015

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een taak van de gemeente. De Wmo streeft er naar dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij, ook bij een beperking of bij een chronische ziekte.

Veel mensen die vanaf 2015 zorg krijgen via de Wmo (gemeenten) hebben grote behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie. (Dit blijkt uit bijna 200 interviews die patiëntenorganisaties in twaalf gemeenten hebben gehouden).

Daarom heeft de Parkinson Vereniging de projectgroep Wmo opgericht. Deze projectgroep Wmo bestaat uit 4 leden, allen met interesse maar zeker ook expertise van de Wmo.

Bij de projectgroep Wmo kunnen leden van de Parkinson Vereniging individuele vragen kwijt op het gebied van Wmo. Vanuit deze deskundigheidsgroep kan maatwerk advies worden geven. Gezamenlijk wordt gezocht naar een goede oplossing.

Uw vragen voor de projectgroep Wmo kunt u mailen naar: info@parkinson-vereniging.nl, ter attentie van Wmo-groep in de onderwerpsregel en in het bericht vermelding van uw telefoonnummer.

Daarnaast kunt u op deze pagina lezen wat er in 2015 is veranderd voor mensen die gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo.

Ook op de volgende websitepagina ”Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)” kunnen bezoekers alle belangrijke veranderingen binnen de Wmo en het Wmo-pgb terugvinden. Ook kunnen bezoekers meer lezen over of ze in aanmerking komen voor een overgangsregeling en hoe ze zorg vanuit de Wmo kunnen aanvragen. Handig voor lezers die behoefte hebben aan een duidelijk overzicht m.b.t. de toekomstige inrichting van hun langdurige zorg.

Wmo informatie

Parkinson-Product-2.jpgDe Parkinson Vereniging heeft een map gemaakt met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Ziekte van Parkinson en Parkinsonismen. De informatiemap is beschikbaar voor patiënten met Parkinson(ismen) en voor gemeenten.

De informatiemap bestaat uit een reeks kaarten. Iedere kaart behandelt een thema: zoals bijvoorbeeld voor patiënten: ‘Wat kunt u zelf doen?'; ‘In gesprek met de gemeente'. Voor patiënten én gemeenten zijn kaarten met onderwerpen als: ‘Ondersteuning mantelzorg'; ‘Vrije tijd en Wmo'. Specifiek voor gemeenten is onder meer informatie over: ‘Doe de Parkinsontest' en ‘Parkinso(ismen) in cijfers'.

Klik hier om de gratis set kaarten te bestellen.

Informatiekaarten Parkinson(ismen) en Wmo

Hier kunt u de informatiekaarten downloaden. Klik hier voor de achtergrondinformatie.

Kaart 1: Wmo = meedoen (informatie voor patiënten)

Kaart 2: Wat kunt u zelf doen? (informatie voor patiënten)

Kaart 3: In gesprek met gemeente (informatie voor patiënten)

Kaart 4: Eigen bijdrage Wmo (informatie voor patiënten)

Kaart 5: Voorzieningen Wmo (informatie voor patiënten)

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg (informatie voor patiënten en gemeente)

Kaart 7: Mobiel door de Wmo (informatie voor patiënten en gemeente)

Kaart 8: Wonen en de Wmo (informatie voor patiënten en gemeente)

Kaart 9: Vrije tijd en de Wmo (informatie voor patiënten en gemeente)

Kaart 10: Meer dan Wmo (informatie voor patiënten en gemeente)

Kaart 11: Doe de Parkinsontest (informatie voor gemeente)

Kaart 12: Parkinson(ismen) in cijfers (informatie voor gemeente)

Kaart 13: Parkinson(ismen) vormen en gedaanten (informatie voor gemeente)

Kaart 14: Mentale gevolgen van Parkinson(ismen) (informatie voor gemeente)

Kaart 15: (H)Erkenning Parkinson(ismen) (informatie voor gemeente)

Erratum

Per 1 januari 2015 zijn een aantal wijzigingen door gevoerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die nog niet in deze versie van de Wmo-map van de Parkinson Vereniging vermeld staan.

Zo is een deel van de oude AWBZ-zorg verschoven naar de Wmo. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor begeleiding en ondersteuning van mensen die minder zware en minder intensieve zorg nodig hebben.

Ten tweede is de uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB) gewijzigd. Vanaf 1 januari 2015 beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het budget van iedere individuele budgethouder en betaalt namens hem/haar direct aan de zorgverlener uit.

Daarnaast  is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), die vermeld staat op kaart nr. 4, afgeschaft.

U kunt meer lezen over al deze veranderingen op www.parkinson-vereniging.nlwww.hoeverandertmijnzorg.nl en www.zorgwijzer.nl.

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap