Achtergrondinformatie Wmo-kaarten | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Achtergrondinformatie Wmo-kaarten

Achtergrondinformatie Wmo-kaarten

Kaart 1: Wmo = meedoen (informatie voor patiënten)

Kaart 2: Wat kunt u zelf doen? (informatie voor patiënten)

Kaart 3: In gesprek met gemeente (informatie voor patiënten)

Kaart 4: Eigen bijdrage Wmo (informatie voor patiënten)

Kaart 5: Voorzieningen Wmo (informatie voor patiënten)

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg (informatie voor patiënten en gemeente)

Kaart 7: Mobiel door de Wmo (informatie voor patiënten en gemeente)

Kaart 8: Wonen en de Wmo (informatie voor patiënten en gemeente)

Kaart 9: Vrije tijd en de Wmo (informatie voor patiënten en gemeente)

Kaart 10: Meer dan Wmo (informatie voor patiënten en gemeente)

Kaart 11: Doe de Parkinsontest (informatie voor gemeente)

Kaart 12: Parkinson(ismen) in cijfers (informatie voor gemeente)

Kaart 13: Parkinson(ismen) vormen en gedaanten (informatie voor gemeente)

Kaart 14: Mentale gevolgen van Parkinson(ismen) (informatie voor gemeente)

Kaart 15: (H)Erkenning Parkinson(ismen) (informatie voor gemeente)

Erratum

Per 1 januari 2015 zijn een aantal wijzigingen door gevoerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die nog niet in deze versie van de Wmo-map van de Parkinson Vereniging vermeld staan.

Zo is een deel van de oude AWBZ-zorg verschoven naar de Wmo. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor begeleiding en ondersteuning van mensen die minder zware en minder intensieve zorg nodig hebben.

Ten tweede is de uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB) gewijzigd. Vanaf 1 januari 2015 beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het budget van iedere individuele budgethouder en betaalt namens hem/haar direct aan de zorgverlener uit.

Daarnaast  is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), die vermeld staat op kaart nr. 4, afgeschaft.

U kunt meer lezen over al deze veranderingen op www.parkinson-vereniging.nlwww.hoeverandertmijnzorg.nl en www.zorgwijzer.nl.

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap