PV landelijk | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

PV landelijk

Landelijke activiteiten

De Parkinson Vereniging organiseert jaarlijks een aantal landelijke (informatie)bijeenkomsten en evenementen. Als lid van de Parkinson Vereniging kunt u per bijeenkomst één persoon meenemen (deze persoon hoeft geen lid te zijn van de Parkinson Vereniging) en betaalt u een eigen bijdrage. Kijk per activiteit wat de bijdrage is.

Dit bedrag is over te maken op IBAN-nummer NL54ABNA0416257046 t.n.v. Parkinson Vereniging o.v.v. de dag waar het om gaat en uw postadres. 

Als u geen lid bent van de vereniging bent u ook van harte welkom op onze bijeenkomsten en evenementen. U betaalt een andere bijlage dan leden. Kijk per activiteit wat de bijdrage is voor niet-leden.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de vereniging: 030 656 1369 of info@parkinson-vereniging.nl

Aanmelden

Hieronder ziet u een overzicht van alle landelijke activiteiten. Klik per activiteit op 'aanmelden' om u voor een landelijke dag aan te melden.

Twee weken voor aanvang van de activiteit ontvangt u een definitieve bevestiging van uw aanmelding. Alleen met de definitieve bevestiging van de aanmelding heeft u toegang tot de bijeenkomst.

Wanneer u zich aanmeldt voor een landelijke activiteit gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging.
Zijn er té veel inschrijvingen dan wordt u daarover geïnformeerd.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap