Agenda en stukken ALV 2017 | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Agenda en stukken ALV 2017

AGENDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING Parkinson Vereniging

Zaterdag 25 november 2017 van 10.30 uur tot 15.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Locatie: Landgoed Zonheuvel in Doorn

Bij agendapunt 6 staat een wijziging van de statuten geagendeerd.

1. Opening

2. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2016         

4. Jaarverslag en jaarrekening 2016

Intermezzo
Presentatie door de heer Jonas den Heijer (Centre for Human Drug Research, CHDR).
Over geneesmiddelenonderzoek in het algemeen en in het bijzonder over een nieuw medicijn dat in ontwikkeling is voor mensen met de ziekte van Parkinson die een mutatie in het GBA 1 gen hebben.

12.00 – 13.00 uur Lunchpauze

5. Uitvoering beleid en activiteiten 2018

 • Jaarplan 2018
 • Begroting 2018

6. Bespreken en vaststellen statuten en reglementen

 • Statuten, voorstel tot wijziging
 • Huishoudelijk reglement
 • Reglement Verenigingswaardering
 • Klachtenregeling
 • Reglement Parkinson Advies Raad

7. Samenstelling bestuur

 • Herbenoeming Eric Roos, voorzitter, voor een extra termijn van één jaar
 • Aftreden Joan van Haaften en Chris Struiksma, beiden algemeen bestuurslid en Roelie Fokkens, vicevoorzitter
 • Voorstellen van en stemmen over kandidaat algemeen bestuurslid, de heer Henk Blaauw
 • Voorstellen van en stemmen over kandidaat algemeen bestuurslid, mevrouw Marja Overvest-Meijer 

8. W.v.t.t.k.

9. Sluiting

Vergaderstukken en formulieren wijzigingsvoorstellen

Hieronder kunt u de stukken downloaden. Wilt u de stukken zelf printen en meenemen naar de vergadering? Mocht u geen mogelijkheid hebben om te printen dan kunt u contact opnemen met Janine Boot via info@parkinson-vereniging.nl.

Formulieren wijzigingsvoorstellen

Het is mogelijk om wijzigingsvoorstellen voor een aantal agendapunten in te dienen. U kunt hiervoor gebruikmaken van onderstaande formulieren wijzigingsvoorstel. Per formulier kan 1 wijzigingsvoorstel over 1 onderwerp worden aangemeld. Formulieren kunnen per e-mail (info@parkinson-vereniging.nl) worden ingediend tot en met 20 november 2017 12.00 uur.

Agenda

Agenda ALV 25-11-2017

 

Agendapunt 3

Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2016

 

Agendapunt 4

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

 

Formulier wijzigingsvoorstel Jaarverslag 2016

Formulier wijzigingsvoorstel Jaarrekening 2016

 

Agendapunt 5

Jaarplan 2018

Begroting 2018

 

Formulier wijzigingsvoorstel Jaarplan 2018

Formulier wijzigingsvoorstel Begroting 2018

 

Agendapunt 6

Statuten, voorstel tot wijziging

Huishoudelijk reglement

Reglement Verenigingswaardering

Klachtenregeling

Reglement Parkinson Advies Raad

 

Formulier wijzigingsvoorstel Statuten, voorstel tot wijziging

Formulier wijzigingsvoorstel Huishoudelijk reglement

Formulier wijzigingsvoorstel Reglement Verenigingswaardering

Formulier wijzigingsvoorstel Klachtenregeling

Formulier wijzigingsvoorstel Reglement Parkinson Advies Raad


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap