Landelijke Parkinsonismendag - 29 september 2018 - Tilburg | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Landelijke Parkinsonismendag - 29 september 2018 - Tilburg

Zaterdag 29 september 2018 Basisdag ‘Wat zijn Parkinsonismen?’

Omschrijving

Een diagnose Parkinsonismen is een ingrijpende verandering in uw leven, die veel vragen en twijfels met zich mee brengt. Het is tenslotte niet niets om telkens een beetje gezondheid te moeten inleveren. De pijn hierom geldt niet alleen voorde patiënt zelf, maar ook voor de partner, kinderen, familie en vrienden. Duidelijke informatie over de ziekte, de verwachtingen en de behandeling is belangrijk om met alle ingrijpende veranderingen om te kunnen gaan.

Zaterdag 29 september 2018 wordt er dieper ingegaan op al uw vragen tijdens de Basisdag ‘Wat zijn Parkinsonismen’. 

Deze bijeenkomst is voor mensen met één vorm van Parkinsonismen, evt. partners, mantelzorgers, kinderen en ook familie en vrienden zijn van harte welkom.

De bijeenkomst zal plaatsvinden om 10:30 uur in een nog nader te bepalen locatie in Tilburg.

Dr. Agnita Boon, werkzaam als neuroloog in het Erasmus MC te Rotterdam, zal u meenemen in de wereld van Parkinsonismen. (De polikliniek Neurologie van het Erasmus MC vervult een regionale en deels supraregionale expertisefunctie voor mensen met een vorm van atypische parkinsonaandoeningen (waaronder progressieve supranucleaire verlamming, PSP). Ze is tevens lid van de werkgroep bewegingsstoornissen bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en lid van de Parkinson Adviesraad van de Parkinson Vereniging.

Zij zal deze dag veel gestelde vragen van mensen met een vorm van Parkinsonismen beantwoorden: ‘Wat betekent het hebben van een vorm van parkinsonismen? Wat is er nog allemaal mogelijk?’

Tijdens haar presentatie zal ze ook dieper ingaan op de basiskennis van Parkinsonismen:

  • Wat zijn Parkinsonismen?
  • Symptomen van de diverse vormen van Parkinsonismen + de non-motorische symptomen
  • Behandeling bij de diverse Parkinsonismen vormen 
  • Het totaalpakket aan paramedische zorg bij Parkinsonismen

Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor het beantwoorden van vragen uit de zaal.

Programma

10:30 uur        Ontvangst

11:00 uur        Opening

11:15 uur        Presentatie Dr. Agnita Boon

  • Wat zijn Parkinsonismen?
  • Symptomen van de diverse vormen van Parkinsonismen + de non-motorische symptomen

12:00 uur        Beantwoording vragen

12:30 uur        Lunch

13:30 uur        Presentatie Dr. Agnita Boon

  • Behandeling bij de diverse Parkinsonismen vormen
  • Het totaalpakket aan paramedische zorg bij Parkinsonismen

14:15 uur        Beantwoording vragen

14:45 uur        Einde programma 

Aanmelden

Aanmelden voor de Landelijke Parkinsonismendag kan via onderstaand formulier.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor leden van de Parkinson Vereniging is € 17,50 p.p. inclusief koffie/thee en lunch. Een lid mag 1 persoon tegen het ledentarief meenemen. Niet-leden betalen € 35,00 p.p.

Over te maken op bankrekeningnummer NL 54 ABNA 0416 2570 46 t.n.v. Parkinson Vereniging o.v.v. Landelijke Parkinsonismendag 29-9, uw naam en adres.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden bijeenkomst

•Als lid van de Parkinson Vereniging kunt u één persoon tegen het ledentarief meenemen. Per persoon betaalt u een eigen bijdrage van € 17,50.

•Als u geen lid bent van de vereniging bent u ook van harte welkom op deze bijeenkomst. U betaalt dan een bijdrage van € 35,00 per persoon.

•U kunt tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos annuleren. Wanneer u daarna annuleert of niet aanwezig bent, brengen wij het deelnamebedrag alsnog in rekening.

•Drie weken voor aanvang ontvangt u een definitieve bevestiging voor deelname aan de bijeenkomst. Deze dient u mee te nemen naar de activiteit.

•Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Privacyverklaring

Klik hier om de privacyverklaring te lezen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap