Parkinsonismendag - 4 maart 2017 - Duiven | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Parkinsonismendag - 4 maart 2017 - Duiven

Parkinsonismen problemen onder de navel

Op zaterdag 4 maart wordt de Landelijke Parkinsonismendag 2017 gehouden voor leden van de Parkinson Vereniging met één vorm van Parkinsonismen. Ook partner/mantelzorgers, kinderen en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Tijd en locatie

De bijeenkomst zal plaatsvinden om 10:30 uur in het Van der Valk Hotel Duiven, Impuls 2, 6921 RK te Duiven.

Onderwerp

Met het thema Parkinsonismen onder de navel wil de Parkinson Vereniging u helpen bij het vinden van oplossingen, wanneer bijvoorbeeld seksualiteit of maag-darm of lever vragen problemen oproepen. Welke oplossingen zijn er wanneer deze problemen optreden?

Programma

In de ochtend zal seksuoloog dhr Rabsztyn antwoorden geven op problemen die ontstaan op het gebied van seksualiteit zoals bijvoorbeeld: twijfels/angsten, onwillekeurige bewegingen, verstoorde motoriek, minder of juist meer zin.                                                               

Dhr. Rabsztyn is sinds 2005 als geregistreerd seksuoloog NVVS en werkzaam in Rijnstate op de polikliniek urologie en gynaecologie. Naast zijn werk in Rijnstate, werkt dhr Rabszytyn ook in het Radboudumc in Nijmegen op de polikliniek urologie, op het Parkinson Dagcentrum en in het Maartenskliniek in Nijmegen op de afdeling en polikliniek revalidatie en neurorevalidatie. Daarnaast is hij actief in het seksuologisch onderwijs binnen verschillende onderwijsinstituten in Nederland. Twijfels en angsten over de gevolgen van een Parkinsonismen kunnen een goede relatie in de weg staan, het bespreekbaar maken van problemen kan dit alleen maar verbeteren.

Na de lunch vindt er een presentatie plaats door dhr. den Hartog, Maag-, Darm- en Leverarts in Rijnstate Arnhem. Hij volgde in 1985 de opleiding tot MDL-arts en werkte als chef de clinique in het Leids Universitair Medisch Centrum. Op zijn proefschrift “Plasma gastrin response to bombesin in (pre)cancerous conditions of the stomach" promoveerde hij.

Als zelfstandig gevestigd specialist van Rijnstate Arnhem heeft  hij als MDL-arts de aandachtsgebieden: Functionele aandoeningen en Motiliteit van het maagdarmkanaal (= transport stoornissen; denk aan lucht slikken tijdens het eten waardoor je bijv. meer gaat boeren, winden laten, of zelfs obstipatieproblemen krijgt), IBD (ziekte van Crohn) en Endoscopie.

Tijdens zijn presentatie zal hij ingaan op vragen die u heeft m.b.t. obstipatie, vertraagde maag-darmbewegingen, de PEG sonde etc.  

Aanmelden

Aanmelden voor de Landelijke Parkinsonismendag kan tot 4 februari 2017 via onderstaand formulier. De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. 
U ontvangt één bevestiging per e-mail, die u dient mee te nemen naar de bijeenkomst.
Bij over-inschrijving wordt u daarover geïnformeerd.   

Kosten

De eigen bijdrage voor leden is € 15,25 per persoon. inclusief koffie/thee en lunch. Per lid mag u één persoon meenemen voor de ledenprijs. Wilt u meer dan één persoon meenemen, dan betalen de extra deelnemers de arrangementsprijs van € 42,50 per persoon. U kunt deze bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 54 ABNA 041 62 57 046 t.n.v. Parkinson Vereniging o.v.v. Landelijke Parkinsonismendag en uw naam.

Niet-leden zijn ook welkom op deze bijeenkomst, maar betalen een eigen bijdrage van € 42,50 per persoon.

Let op! Mocht u onverwacht toch niet in de gelegenheid zijn dit bijeenkomst bij te wonen dan kunt u zich tot uiterlijk 2 weken voor de bijeenkomst afmelden zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Bij afmelding na deze datum of bij onafgemelde afwezigheid zijn wij genoodzaakt € 42,50 per persoon aan u door te berekenen in verband met de gemaakte arrangementskosten.

 

Is bij u de diagnose Parkinson gewijzigd in Parkinsonismen, laat dit dan aan de ledenadministratie van de Parkinson Vereniging weten. Telefoon: 030-6561369 of email: ledenadministratie@parkinson-vereniging.nl.

Parkinsonismendag - 4 maart 2017 - Duiven

 
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden bijeenkomst

•Als lid van de Parkinson Vereniging kunt u betaalt u een eigen bijdrage van € 15,25 per persoon voor deze bijeenkomst en een evenutele partner of mantelzorger. Per lid mag u één persoon meenemen voor de ledenprijs. Wilt u meer dan één persoon meenemen, dan betalen de extra deelnemers de arrangementsprijs van € 42,50 per persoon.

•Als u geen lid bent van de vereniging bent u ook van harte welkom op deze bijeenkomst. U betaalt dan een bijdrage van € 42,50 per persoon.

•U kunt tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos annuleren. Wanneer u na twee weken voor aanvang van de activiteit annuleert of onafgemeld afwezig bent op een bijeenkomst, brengen wij € 42,50 per persoon in rekening in verband met de reeds gemaakte kosten voor de deze bijeenkomst.

•Twee weken voor aanvang ontvangt u een definitieve bevestiging voor deelname aan de bijeenkomst. Deze dient u mee te nemen naar de activiteit.

•Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Privacyverklaring

Klik hier om de privacyverklaring te lezen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap