Hulpmiddelen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Hulpmiddelen

Hulpmiddelenwijzer

Om passende hulpmiddelen en technologie te kiezen, hebben zorgvragers en zorgverleners betrouwbare informatie en handige instrumenten nodig. Het welbevinden en de zelfredzaamheid van cliënten wordt namelijk alleen bevorderd met écht bruikbare producten.

Maar goede hulpmiddelen hebben nóg een voordeel; het biedt de cliënt meer zelfredzaamheid, waardoor deze minder een beroep zal doen op zorg. Hierdoor neemt de werkbelasting van de verzorgenden en mantelzorgers af.

De beschikbare informatie moet daarom niet alleen neutraal en kwalitatief hoogwaardig zijn, maar ook bruikbaar voor zowel zorgverleners als zorgvragers.

De Hulpmiddelenwijzer is een product van Vilans, Kenniscenrum voor langdurende zorg. 

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/

Nederlands Technisch Advies College

Het Nederlands Technisch Advies College (NTAC), opgericht in 1989, heeft als doel om instellingen en gebruikers in de zorgmarkt te informeren over medische hulpmiddelen. Er zijn nu eenmaal veel hulpmiddelen en ook veel regelingen, voorschriften en voorwaarden. Dat geldt voor gebruikers, financiers en voorschrijvers van die hulpmiddelen. In de afgelopen 20 jaar heeft een groot aantal organisaties en instellingen uit de zorgmarkt gebruik gemaakt van onze brede deskundigheid, zowel voor beleidszaken als voor de uitvoering daarvan.

Voor zorginhoudelijke en medische aspecten en specifieke vragen over zorgproducten is NTAC graag uw aanspreekpunt. Onze deskundigheid richt zich naast de producten zelf specifiek op advies bij aankoop en zorginhoudelijke aspecten – van beleid tot oplossingen op maat. En is vooral bedoeld voor zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, zorginstellingen en particuliere consumenten.

De NTAC website biedt een overzicht van onze kernactiviteiten, het belang van automatisering en de toegevoegde waarde die wij onze klanten bieden. NTAC biedt uw organisatie vanuit een brede deskundigheid oplossingen.

Voorschrijvers van hulpmiddelen zijn wij graag behulpzaam met voorschrijfregelingen, indicatiestellingen en vormen van verstrekkingen zoals bruikleen en eigendom. Een aanvraag indienen of informatie inzien over verstrekte voorzieningen in uw instelling doet u eenvoudig door in te loggen.

Verzekeraars, Zorgkantoren en Gemeenten vinden op onze website informatie over de voorwaarden voor verstrekkingen en verdere wet- en regelgeving. Inloggen als klant biedt u de mogelijkheid om actuele management informatie in te zien over lopende opdrachten.

Gebruikers van hulpmiddelen treffen op onze website naast een goed toegankelijk overzicht van hulpmiddelen ook informatie aan over de wet- en regelgeving.

NTAC
www.hethic.nl
tel. 030 634 72 72

NLBB Vereniging van Leesgehandicapten

NLBB Vereniging van Leesgehandicapten is de landelijke belangenvereniging op het gebied van het lezen in aangepaste vorm: braille, gesproken, grootletter en digitaal. De Vereniging NLBB, opgericht in 1894, heeft een eigentijdse missie: Onbeperkt Lezen. De NLBB wil dat mensen met een visuele handicap of leesbeperking gelijkwaardige toegang hebben tot dezelfde bronnen van kennis, taal, cultuur en educatie als iedereen. Daartoe bevordert de NLBB de toegankelijkheid tot en beschikbaarheid van lectuur en informatie in de aangepaste leesvormen maar heeft zelf geen bibliotheek of productiebedrijf meer.

www.nlbb.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap