Algemeen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Algemeen

Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF)

Postbus 1539
3500 BM Utrecht
Telefoon: 030 2970 303
Internet: www.patientenfederatie.nl
E-mail: info@patientenfederatie.nl

De Patiëntenfederatie Nederland is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor betere, veilige en betaalbare zorg. De lidorganisaties zijn actief op de volgende werkterreinen: mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijk gehandicapten, psychiatrie, verpleging en verzorging en curatieve zorg (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg). De federatie fungeert als platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging op inhoudelijke thema's.

Dutch Brain Council

Postbus 16747
1001 RE Amsterdam
Telefoon: 06 3404 2425
Email: info@dutchbraincouncil.nl
www.dutchbraincouncil.nl

In het platform DBC werken hersengerelateerde patiëntenorganisaties samen op het gebied van overkoepelende onderwerpen, knelpunten, thema’s die van belang zijn voor (een substantieel deel van) de aangeslotenen en die een specifiek aandoening-overstijgend karakter hebben.

MEE Nederland

Postbus 85271
3508 AG Utrecht
Telefoon: 030 2363 707
Internet: www.meenederland.nl

MEE Nederland is de landelijke vereniging van MEE organisaties (voorheen Sociaal Pedagogische Diensten). Medewerkers van MEE organisaties kunnen u advies geven over wonen, werken, vrije tijd, wetten en regelingen, hulpmiddelen, zorginstellingen en onderwijs. Eventueel kunnen medewerkers voor u bemiddelen.

Gehandicapten startpagina

gehandicapten.startpagina.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap