Paramedici | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Paramedici

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.
Internet: www.parkinsonnet.nl

Koninklijke Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)

Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Telefoon: 033 4672 900
Internet: www.kngf.nl

Ergotherapie Nederland

Orteliuslaan 750
3528  BB Utrecht
Telefoon: 030 2628 356
Internet: www.ergotherapie.nl

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 457 070
Internet: www.logopedie.nl of www.nvlf.nl

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Kaap Hoorndreef 56
3563 AV Utrecht
Telefoon: 030 2625 627
Internet: www.oefentherapeut.nl of www.vvocm.nl

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

De Molen 93
3995 AW Houten
Telefoon: 030 6346 222
Internet: www.nvdietist.nl

CBT Rijnmond 

CBT Rijnmond verleent tandheelkundige hulp aan kinderen en volwassenen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is een tandheelkundige behandeling te ondergaan bij de huistandarts. Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn, b.v. een verstandelijke en/of lichamelijke beperking waardoor behandeling in de huispraktijk niet goed mogelijk is. Voor mensen met een beperking betekent dit dat hun tandheelkundige gezondheid hierdoor in gevaar kan komen. 

Ringdijk 84 
3054 KV Rotterdam 

Telefoon: 010-418 23 13 
E-mail: info@cbtrijnmond.nl 

http://www.cbtrijnmond.nl/site/home.html

Reuk- en smaakcentrum Ede

https://www.reukensmaakcentrum.nl/

Het Reuk- en smaakcentrum is het expertisecentrum in Nederland op het gebied van reuk- en smaakstoornissen. In het centrum worden zorg en onderzoek met elkaar gecombineerd. We gebruiken de nieuwste technologieën om stoornissen aan deze zintuigen te onderzoeken en bieden patiënten een uitgebreid onderzoek naar hun reuk- of smaakstoornis. Het Reuk- en smaakcentrum is een samenwerking tussen Wageningen Universiteit en Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

info@reukensmaakcentrum.nl
reukensmaak@zgv.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap