Sociale regelingen en indicaties | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Sociale regelingen en indicaties

10 gouden tips voor gesprek herindicatie

BOSK heeft 10 gouden tips opgesteld waarmee je kunt zorgen dat je krijgt of houdt wat je nodig hebt in je persoonlijke situatie. Deze tips zijn ook handig voor mensen met de ziekte van Parkinson. Klik hier om de 10 tips te downloaden.

Bron: www.bosk.nl, auteur: dhr. T. Dijk, lid van de BOSK-werkgroep Spina Bifida

Persoonsgebonden budget, PerSaldo

Postbus 19161
3501 DD Utrecht
Telefoon: 0900 742 48 57
E-mail: info@pgb.nl
Internet: www.pgb.nl/ 

Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen. Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Bepaal zelf wie u komt helpen
Wanneer iemand u komt helpen
Wat deze hulp precies doet


SVB servicecentrum PGB

Postbus 8038
3503 RB Utrecht
Telefoon: 030-2648200
E-mail: servicecentrumpgb@svb.nl
Internet: www.svb.nl/servicecentrumpgb

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget kunt u zelf zorg inkopen. U moet dan een administratie bijhouden. Het Servicecentrum PGB helpt u gratis met uw administratie.

Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ)

www.ciz.nl
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap