Werk en financiën | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Werk en financiën

Medicijnkosten

De website Medicijnkosten is een product van Zorginstituut Nederland. Op deze website kunt u actuele informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt zien:

  1. of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen;
  2. of er eventueel nadere voorwaarden gelden, waaronder het preferentiebeleid;
  3. of u zelf moet bijbetalen en;
  4. of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.

www.medicijnkosten.nl

UWV

Postbus 69254
1060 CH Amsterdam
Telefoon: 0900 9294 (werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Lokaal tarief)
Internet: http://www.uwv.nl/
UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

UWV Werkbedrijf

Postbus 69254
1060 CH Amsterdam
Internet: http://www.werk.nl/

Wat doet UWV WERKbedrijf?
UWV WERKbedrijf is een onderdeel van UWV. Hun doel is om mensen aan het werk te houden. Dit doen zij door werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Werkzoekenden en werkgevers vinden elkaar op de website werk.nl.
Werk.nl is een website van UWV WERKbedrijf en de gemeente.

Belastingdienst

Telefoon: 0800 0543 (maandag t/m donderdag 08.00 uur tot 20.00 uur, vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur)
Houd uw burgerservicenummer/sofinummer bij de hand. Dit staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.
Internet: http://www.belastingdienst.nl/

Meerkosten

Informatie over aftrek van specifieke zorgkosten, aangifte inkomstenbelasting, belastingvoordelen voor chronisch ziekten en gehandicapten en andere inkomensondersteuning.

Hebt u een handicap of chronische ziekte? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten of van andere belastingvoordelen. Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van! http://www.meerkosten.nl/ Deze website is een initiatief van Ieder(in), netwerk voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Vraag Welder

Welder is een landelijk kenniscentrum (stichting zonder winstoogmerk) dat mensen wegwijs en mondig maakt op het terrein van gezondheid, arbeid en participatie.
Hun missie is om burgers met een gezondheidsprobleem, chronische ziekte of handicap te empoweren, zodat zij beter voorbereid kunnen omgaan met hun werkgever, bedrijfsarts, (uitkerings)instantie, arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf of verzekeraar.
Internet: www.weldergroep.nl

Kies Beter

KiesBeter is de wegwijzer van de overheid naar goede kwaliteit van zorg. Check hoe uw zorgaanbieder scoort bij de behandeling van parkinson, zoek een zorgaanbieder van revalidatie bij u in de buurt, http://www.kiesbeter.nl/check-uw-zorgaanbieder of gebruik de Parkinson Zorgzoeker, http://www.kiesbeter.nl/vier-stappen?DiseaseId=143.

http://www.kiesbeter.nl/

Mee

MEE ondersteunt mensen met een beperking.
U kunt bij MEE terecht met uw vragen over  leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. Een indicatie of verwijsbrief is niet nodig. De ondersteuning is gratis. U vindt MEE door het hele land.
tel. 0900 999 88 88
www.mee.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap