PV in de regio | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

PV in de regio

PV in de regio

In heel Nederland zijn contactpersonen actief in de regio. Dit zijn vrijwilligers (patiënten, partners, familieleden, (ex-)zorgverleners etc.) die regionale bijeenkomsten of Parkinson Cafés verzorgen. Bij dit werk worden ze ondersteund door de provinciaal coördinator.

Doel van de bijeenkomsten en de Parkinson Cafés zijn met name lotgenotencontact en informatievoorziening; hier kunnen de patiënten en hun partners elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en ontvangen, hier kunnen ze rekenen op herkenning en steun.

Wij nodigen u uit om de activiteiten in uw regio zoveel mogelijk bekend te maken. Samen maken en houden we de Parkinson Vereniging levendig en actief en kunnen we veel mensen bereiken en helpen.

Stuur uw informatie naar communicatie@parkinson-vereniging.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap