Haarlem | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Haarlem

Parkinson Café Haarlem

Het Parkinson Café  is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. In een ontspannen sfeer wordt er per keer een onderwerp besproken.Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson  Café ook contact leggen met lotgenoten.

Wij verwelkomen u graag! Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Wil van Vliet, tel. 023 5278170. Zij is organisator van het Parkinson Café Haarlem en omstreken.

Website van Parkinson Café Haarlem: http://www.parkinsoncafehaarlem.nl

Locatie:

Wijkcentrum DE RINGVAART, Floris van Adrichemlaan 98, 2035 VD HAARLEM.                   
Telefoonnummer: 023 5430635

Tijd:

Iedere 1e woensdag van de maand, behalve in juli en augustus. Van 14.00-16.00 uur (met mogelijk uitloop)
Vanaf januari 2018 worden de bijeenkomsten van het Parkinson Café Haarlem & Omstreken gehouden op elke tweede woensdag van de maand.

Programma

1 februari 2017
Huidige en toekomstige behandeling van de ziekte van Parkinson    
Prof. Dr. J.J. van Hilten is neuroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en projectleider Parkinson en CRPS onderzoek. Hij komt vertellen hoe de ziekte van Parkinson momenteel wordt behandeld en op welke wijze in de toekomst hierin verandering zal komen. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.                    

Zaterdag 18 maart 2017
Workshop Yoppers Noord-Holland: Belang van ontspanning en rust en hoe die te bereiken bij en ter voorkoming van stressvolle momenten. Zie hier voor meer informatie.
Locatie: Het Coachhuis Haarlem, Kinderhuisvest 43, 2011 NR Haarlem

6 september 2017  
Chris Vriend    
Cognitieve training van het denkvermogen en onderzoek

4 oktober 2017        
Dido Mirck        
Dance for Health met een presentatie door deelnemers van haar dansgroep in Schalkwijk               

1 november 2017 
Mariska Begovic   
Verlies en rouwverwerking

6 december 2017
Haarlems Straatorkest  
Optreden voor feestelijke bijeenkomst

Vanaf januari 2018 worden de bijeenkomsten van het Parkinson Café Haarlem & Omstreken gehouden op elke tweede woensdag van de maand.

10 januari 2018   
Centre for Human Drug Research (CHDR)
Uitleg over een Gen onderzoek voor de ontwikkeling van een geneesmiddel.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap