Meppel/Steenwijkerland | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Meppel/Steenwijkerland

Parkinson Café Meppel/Steenwijkerland

Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor iedereen, die met Parkinson(ismen) te maken heeft : patiënt, partner, familielid, mantelzorger en zorgverlener.  Het biedt de gelegenheid om in ontspannen en positieve sfeer met anderen te praten die ervaringen en gevoelens kunnen begrijpen. Het belangrijkste doel is het onderlinge contact. Daarnaast wordt informatie gegeven over de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen. Er vinden bewegings- en recreatieve activiteiten plaats. De toegang is vrij. Het Café wordt op 7 september geopend.

Meer informatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met Desiree Kruithof telefoon 0521-536578 of Heléne de Vries, telefoon 0522-233864  
parkinsoncafemeppelsteenwijkld@gmail.com

Tijd:
U bent elke bijeenkomst van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur.     

Locatie:
Afwisselend in het Isala Diaconessenziekenhuis te Meppel en in Zonnekamp te Steenwijk.

Programma

11 januari 2017 - Wet-en regelgeving
U krijgt meer informatie over de WMO en de WLZ. Sprekers WMO-consulent, WLZ-cliëntondersteuning, zorgmakelaar.  

Locatie: Ontmoetingsruimte Isala Diaconessenziekenhuis te Meppel, Hoogeveenseweg 38.

8 maart      
Medicatie en bijwerkingenU krijgt informatie over verschillende medicatie en bijwerkingen. De neuroloog uit het Isala Diaconessenziekenhuis zal deze uitleg geven.
Locatie Zonnekamp, Oyershoeve 1, Steenwijk

10 mei 
Bewegen en Parkinson              
Een bewegingsagoog en de fysiotherapie zullen praktisch met u aan de slag gaan.          
Locatie Isala Diaconessenziekenhuis te Meppel, ontmoetingsruimte

13 mei     
Yopper (jonge lotgenoten) Grand Café
Een Yopper (ook de ouderen die zich Yopper voelen) heeft meer behoefte aan een flexibel café, ingericht als sociaal netwerk met maatwerk elementen gericht op de Yopper, en (vooral) digitaal contact. Een netwerk dus speciaal voor Yoppers waar informatie uitgewisseld wordt, vragen gesteld kunnen worden en uitnodigingen geplaatst kunnen worden voor activiteiten en bijeenkomsten geïnitieerd en georganiseerd door de leden zelf.
Klootschieten in Norg (adres- en locatiegegevens volgen)

Verslag opening Parkinsoncafé Meppel/Steenwijkerland

Gepubliceerd op 22 september 2016

“Kleurige ballonnen wezen woensdagavond 07-09-2016 in het Isala Diaconessenhuis de weg naar de ontmoetingsruimte. Hier heette Sandra Storck, neuro-verpleegkundige namens het team van het Parkinson Café de zeventig aanwezigen welkom.”

In de regio Meppel / Steenwijkerland miste nog een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het Parkinson Café  team, samengesteld uit 7 betrokken professionals en vrijwilligers  ging hiermee aan de slag en na weken van voorbereiding was het dan zo ver.

Het belangrijkste doel  van het Parkinson Café is het onderlinge contact tussen lotgenoten, familieleden, partners, mantelzorgers en zorgverleners. Op het programma staan informatieverstrekking en recreatieve activiteiten met ruimte voor kunst en andere creatieve uitingen.  Afwisselend zal het Café eens per 2 maanden, ’s avonds van 19u tot 21u. plaats vinden in het Diaconessenhuis te Meppel en in Steenwijk op locatie Zonnekamp van Zorggroep Noorderboog.

Genodigden op de avond van de opening waren namens de Parkinson Vereniging,  Eric Roos, voorzitter van het bestuur. Hij kreeg als eerste het woord, “mijn toespraak heeft dezelfde duur als die van een consult”, begon hij zijn verhaal. Hij zei onder de indruk te zijn van de hoge opkomst. “het onderstreept de behoefte aan een Parkinson Café en ik denk dat dit een behoorlijk actief Café kan worden”, aldus de ervaringsdeskundige. De Parkinson Vereniging was verder vertegenwoordigd met een stand  met  een uitgebreid assortiment van informatiemateriaal zoals boeken, brochures en leaflets.

Aanwezig waren namens de gemeente Meppel/ de Wolden wethouder dhr. Gert Stam en mw. Dieke Frantzen, wethouder van de gemeente Steenwijkerland.  Zij gaf aan tijdens haar korte speech, dat de gemeente Steenwijkerland graag wilde meehelpen, zij zei: “als u problemen hebt door uw ziekte, laat het ons dan weten, zodat wij naar een oplossing kunnen zoeken.”

Onder de genodigden waren tevens een aantal patiënten die gevraagd waren hun creativiteit te tonen. Mw. Tineke van Noort, droeg voor uit eigen werk. Zij had een gedicht geschreven over haar leven met Parkinson. De heren Sappé, Van den Brink en Klompmakers exposeerden een klein aantal van hun schilderwerken. Hessel Sappé verraste een aantal aanwezigen met een tijdens de bijeenkomst getekend houtskoolportret. Henri van den Brink vertelde dat het schilderen hem hielp om te ontspannen. “Als ik ’s nachts niet kan slapen, ga ik schilderen, ik tril dan niet.” Met zijn Herman Brood-achtige schilderijen viel hij al drie keer in de prijzen bij Kunst in de Etalage.

Lid van het Parkinson Café Team Conny de Langen, als neuroloog verbonden aan het  Isala Diaconessenhuis in Meppel, gaf na de pauze een heldere presentatie over Parkinson.  Zij gaf aan graag bereid te zijn vaker presentaties te geven om bepaalde onderwerpen te kunnen uitdiepen, zoals bijvoorbeeld over Parkinson en medicatie.

Als afsluiting was er nog gelegenheid om vragen te stellen.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd er aan de aanwezigen gevraagd om een vragenlijst in te vullen met daarop suggesties voor onderwerpen voor de toekomstige avonden.

Het werd een avond om vol trots en voldoening op terug te kijken.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap