Nijmegen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Nijmegen

Parkinson Café Nijmegennijmegen.png

Locatie: Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523 HR te Nijmegen

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomsten van het Parkinson Café Nijmegen.

In ons Parkinson Café zal tijdens bijeenkomsten, die tweemaandelijks zullen plaatsvinden, in een ontspannen sfeer worden gepraat, informatie worden gegeven en lezingen gehouden over allerlei onderwerpen rond Parkinson(isme).

Een plek waar tijd en ruimte is voor onderling contact en andere stimulerende activiteiten. Leren van deskundigen en van elkaar. Herkennen en erkennen is het doel van een Parkinson Café. Niemand begrijpt beter

Voor de bijeenkomsten kunt u zich aanmelden bij marybandsma@upcmail.nl

Contactadres: parkinsoncafenijmegen@gmail.com

Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 uur - 16.00 uur (inloop: 13.30 uur - 14.00 uur)

Programma

23-03-2018:
Dr. Rick Helmich, Neuroloog op de afdeling neurologie bij Radboudumc en onderzoeker bij het Donders Centre for Medical Neuroscience. Rick wil graag spreken over de invloed van stress op de ziekte van Parkinson. Waardoor kunnen symptomen verergeren en heel soms zelfs verbeteren. Als er tijd over is over nieuwe behandelingen en aandacht voor het lopende onderzoek naar invloed van mindfulness op Parkinson. Klik hier voor het verslag.

18-05-2018:
Positieve gezondheid - Janneke van de Berg. Positieve Gezondheid betekent: focussen op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar hoe we zo gezond mogelijk kunnen blijven. En in het geval van ziekte, kijken naar wat iemand wel kan in plaats van niet kan. Om gezondheid van mensen op een positieve manier te beïnvloeden, is het belangrijk dat zij invloed hebben op zowel fysieke, emotionele als sociale uitdagingen van het leven. Klik hier voor het verslag.

29-06-2018:
Hans Holtslag (cabaretier, in 2007 kreeg hij te horen dat hij Parkinson had). In een theatervoorstelling hoopt hij op humoristische wijze een bron van inspiratie en creativiteit te zijn voor anderen (niet alleen met Parkinson), te inspireren, de eigen situatie waar nodig om te denken en de kwaliteit van leven waar mogelijk te verbeteren. Belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat je de ziekte hebt en niet bent! Klik hier voor het verslag.

Vrijdag 28 september:
Parkinson en actief bezig zijn.

Vrijdag 30 november:
Mondhygiëne, Lotte Diels (tandarts) mogelijk in samenpraak met een Mondhygienst(e).

Vrijdag 14 december:
Kerstlunch.

Vrijdag 25 januari 2019:
Parkinson en Seksualiteit presentatie door Paul Rabsztyn, Seksuoloog Radboud UMC.


Facebook: https://www.facebook.com/parkinsoncafenijmegen/    

Oproep

Beste bezoeker en (nog) niet-bezoekers van Parkinson Café Nijmegen,

Vrijdag 26 januari j.l. is tijdens ons Parkinson Café door Hannah, een van de ons assisterende HAN-studenten aangekondigd dat er een enquête aan u zal worden verstuurd.

In deze enquête kunt u aangeven wat u belangrijk of interessant vindt. Aan de hand van de door u ingevulde enquête kunnen zij kijken wat voor onderwerpen er in de cafés aan bod kunnen komen en hiervan aan ons team verslag doen.

Op de link hieronder kunt u klikken dan verschijnt de enquête.

Let op: Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk en vergeet niet aan het eind van de enquête op de knop ‘Enquête indienen’  te drukken.  

Klik hier op de link! à  https://www.survio.com/survey/d/V8F6L5K9W0J9M7J0H

Wij willen u  alvast hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête!


Gift
Ook u kunt ons steunen door te doneren op bankrekeningnummer NL40RABO0156906244 t.n.v. Parkinson Vereniging t.b.v. Parkinson Café Nijmegen, o.v.v. gift en naam gever.

Het Parkinson Café wordt gesponsord of gesubsidieerd door:

Naamloos.png


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap