Nijmegen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Nijmegen

Parkinson Café Nijmegennijmegen.png

Locatie: Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523 HR te Nijmegen

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomsten van het Parkinson Café Nijmegen.

In ons Parkinson Café zal tijdens bijeenkomsten, die tweemaandelijks zullen plaatsvinden, in een ontspannen sfeer worden gepraat, informatie worden gegeven en lezingen gehouden over allerlei onderwerpen rond Parkinson(isme).

Een plek waar tijd en ruimte is voor onderling contact en andere stimulerende activiteiten. Leren van deskundigen en van elkaar. Herkennen en erkennen is het doel van een Parkinson Café. Niemand begrijpt beter

Voor de bijeenkomsten kunt u zich aanmelden bij marybandsma@upcmail.nl

Contactadres: parkinsoncafenijmegen@gmail.com

Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 uur - 16.00 uur (inloop: 13.30 uur - 14.00 uur)

Programma

26-01-2018:
De mentale kant van Parkinson – Ad Nouws (psycholoog en auteur van “Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen”). Zijn nieuwe boek over de kwetsbaarheid van mensen Parkinson staat centraal.
Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

23-03-2018:
Bas Bloem: na zijn eerste presentatie in maart 2017 komt professor Bas Bloem, hoogleraar Neurologische Bewegingsstoornissen van de afdeling Neurologie van het Radboudumc, opnieuw naar het Parkinson Café Nijmegen, omdat hij nog lang niet was uitgepraat over de nieuwe ontwikkelingen rondom de ziekte van Parkinson.

18-05-2018:
Positieve gezondheid - Janneke van de Berg. Positieve Gezondheid betekent: focussen op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar hoe we zo gezond mogelijk kunnen blijven. En in het geval van ziekte, kijken naar wat iemand wel kan in plaats van niet kan. Om gezondheid van mensen op een positieve manier te beïnvloeden, is het belangrijk dat zij invloed hebben op zowel fysieke, emotionele als sociale uitdagingen van het leven.

29-06-2018:
Hans Holtslag (cabaretier, in 2007 kreeg hij te horen dat hij Parkinson had). In een theatervoorstelling hoopt hij op humoristische wijze een bron van inspiratie en creativiteit te zijn voor anderen (niet alleen met Parkinson), te inspireren, de eigen situatie waar nodig om te denken en de kwaliteit van leven waar mogelijk te verbeteren. Belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat je de ziekte hebt en niet bent!


Facebook: https://www.facebook.com/parkinsoncafenijmegen/    

Ook u kunt ons steunen door te doneren op bankrekeningnummer NL40RABO0156906244 t.n.v. Parkinson Vereniging t.b.v. Parkinson Café Nijmegen, o.v.v. gift en naam gever.

Het Parkinson Café wordt gesponsord of gesubsidieerd door:

Naamloos.png


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap