Breda | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Breda

Parkinson Café Breda

De Parkinson Cafés zijn een initiatief van en worden mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging. Het Steunpunt informele zorg Breda (StiB) biedt advies, hulp en ondersteuning aan mensen die langdurig zorgen voor een ander. De Parkinson Vereniging en StiB ondersteunen de vrijwilligers die het Parkinson Café Breda organiseren.

In Parkinson Café Breda wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in een ontspannen sfeer gepraat en informatie gegeven en worden lezingen gehouden over allerlei onderwerpen rond Parkinson(isme). Het is een plek waar tijd en ruimte is voor onderling contact en andere stimulerende activiteiten. Er is altijd een gastspreker die informatie verstrekt over een relevant thema. Leren van deskundigen en van elkaar, herkennen en erkennen is het doel van ons Parkinson Café. Niemand begrijpt beter wat het is om Parkinson(isme) te hebben dan een lotgenoot.

U bent elke laatste vrijdagmiddag van de maand welkom in het Parkinson Café Breda. 

Locatie

Het Parkinson Café vindt plaats in ’t Web, Zuringveld 1, 4847 KS in Teteringen.

Tijden

De openingstijden zijn 13.30-16.00 uur. Aansluitend is er een gezellig samenzijn en lotgenotencontact. De toegang is vrij en er is volop gratis parkeerruimte.

Onze vrijdagmiddagen zien er zo uit:
13.30 uur: inloop
14.00 uur: presentatie  
14.30 uur: pauze 
15.00 uur: vervolg van de presentatie 
15.30 uur: gezellig samenzijn en lotgenotencontact
16.00 uur: afsluiting van de bijeenkomst

Meer informatie

Heeft u meer informatie nodig, kijk op www.parkinsoncafebreda.nl of neem contact op met Steunpunt Informele zorg Breda (StiB) op telefoonnummer 076-750 32 00 of via info@parkinsoncafebreda.nl

Programma

26 januari 2018 - De mantelzorgmakelaar.

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat de mantelzorger minder wordt belast. De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van diens taken. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om alle taken te combineren en daarnaast ook nog tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Als u wilt weten wat een mantelzorgmakelaar voor u kan betekenen, kom dan naar deze middag,

23 februari - Depressie en angsten bij de ziekte van Parkinson.

Verpleegkundig specialist ziekenhuispsychiatrie Rianne van Gool van het Amphia ziekenhuis zal een presentatie houden over “Depressie en angsten bij de ziekte van Parkinson”. Het komt regelmatig voor dat patiënten met de ziekte van Parkinson bijkomende klachten hebben zoals sombere stemming en angsten. Herkenning van de symptomen en een goede behandeling kunnen leiden tot kwalitatieve verbetering van het leven. Daarom staan wij deze middag stil bij hoe sombere stemming en angsten te herkennen en te behandelen zijn.

30 maart - Chi Kung training verzorgd door mevrouw Conchita Barbé.

Chi is het Chinese woord voor energie, vitaliteit en levenskracht. In het Oosten probeert men met diverse methoden om de Chi te verbeteren. Via de methoden als Tai Chi en Chi Kung doe je dat zelf met aandacht, adem, intentie en beweging. Chi Kung betekent letterlijk energie training of energiewerk. Vanmiddag zal Conchita het hebben over de Chinese natuurfilosofie met de Vijf Elementen en hoe je dit in kan zetten voor je gezondheid. Daarnaast zullen we een aantal Chi Kung oefeningen doen. Met als afsluiting een muzikaal toetje. Het belooft een heel ontspannende bijeenkomst te worden.

20 april - Geavanceerde therapieën bij de ziekte van Parkinson.

Bij de ziekte van Parkinson is het belangrijk dat de behandeling aansluit bij wat u op dat moment nodig heeft. Hoe die behandeling eruit ziet, wordt door uw neuroloog samen met u bepaald. Dit is voor iedere patiënt verschillend. Wanneer tabletten onvoldoende blijken te werken, kan er gekeken worden naar “geavanceerde therapieën”.

Deze middag zal Dr. J. Zijlmans, neuroloog van het Amphia, ons meenemen in deze geavanceerde therapieën en de verschillen tussen deze behandelingen bespreken.

25 mei - Zorg voor Parkinson in de regio

Als de ziekte van Parkinson vordert lukt het soms niet meer om zelfstandig te wonen. Dan kan een intensieve, kortdurende revalidatie helpen om langer thuis te blijven. Mocht uiteindelijk toch een verpleeghuisopname nodig zijn, dan is het belangrijk dat ook daar voldoende kennis van de ziekte van Parkinson is. Parkinsonverpleegkundige Sabine van Gastel en specialist ouderengeneeskunde Danny Hommel vertellen over hun ervaringen met het oprichten van het Kenniscentrum Parkinsonhuys van Stichting Groenhuysen in Roosendaal. Dit centrum bestaat uit een aparte revalidatie-afdeling en een verpleeghuis speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson. Ze zullen tevens de geleerde lessen over de late-fase ziekte van Parkinson met u delen. Klik hier voor de uitnodiging.

29 juni - Even de mantel uit voor de mantelzorgers

Zorg geven aan je partner, een familielid of vriend(in) met de ziekte van Parkinson gebeurt als vanzelfsprekend. Je voelt je betrokken en je wilt er graag zijn voor de ander. Ongemerkt komt er bij het geven van zorg veel kijken en kan het je meer energie kosten dan je dacht. Het kan prettig zijn om je verhaal met anderen te delen. Daarom splitsen wij deze bijeenkomst de groep in tweeën. De groep met mantelzorgers gaat met elkaar in gesprek en de groep mensen met de ziekte van Parkinson gaan samen een quiz doen. 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap