Teteringen (Breda) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Teteringen (Breda)

Parkinson Café Teteringen (Breda)

Het Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers. Het biedt u de gelegenheid meer te weten te komen over de ziekte, de behandeling, de medische ontwikkelingen en oplossingen voor dagelijkse problemen. Bovendien kunt u met anderen praten die uw ervaringen begrijpen en kunnen delen. Het Parkinson Café Breda is een initiatief van Parkinson Actief. 

U bent elke laatste vrijdagmiddag van de maand welkom in het Parkinson Café Breda. 

Locatie

Het Parkinson Café vindt plaats in ’t Web, Zuringveld 1, 4847 KS in  Teteringen.
Voor een routebeschrijving kijk op: www.dorpshuisteteringen.nl.

Tijden

De openingstijden zijn 13.30-16.00 uur. Aansluitend is er een gezellig samenzijn en lotgenotencontact. De toegang is vrij en er is volop gratis parkeerruimte.

Onze vrijdagmiddagen zien er zo uit:
13.30 uur: inloop
14.00 uur: presentatie  
14.30 uur: pauze 
15.00 uur: vervolg van de presentatie 
15.30 uur: gezellig samenzijn en lotgenotencontact
16.00 uur: afsluiting van de bijeenkomst

Meer informatie

Heeft u meer informatie nodig, kijk op www.parkinsoncafebreda.nl of neem contact op met Steunpunt Informele zorg Breda (StiB) op telefoonnummer 076-750 32 00 of via info@stib-breda.nl

Parkinson Actief Breda 

In Parkinson Actief Breda werken een aantal instellingen samen, te weten:  het Steunpunt Informele zorg Breda (StiB), MEE West-Brabant, de Parkinson Patiënten Vereniging, het Amphia Ziekenhuis, Revalidatiecentrum Breda, Stichting St. Elisabeth, Para Medisch Centrum Heusdenhout, Groepspraktijk voor Fysiotherapie Monné c.s. en Praktijk Graaf Hendrik III laan.   

Deze hulpverleners zetten zich ook in voor de familie en de mantelzorgers. U kunt vast met uw vragen bij hen terecht. Op onze website www.parkinsoncafebreda.nl kunt u over hun zorgaanbod lezen.

Programma

27 januari 2017 - Een goede nachtrust en Parkinson
Mensen met de ziekte van Parkinson kampen vaak met slaapproblemen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Tijdens de bijeenkomst zal Jacqueline van Gestel, Parkinsonverpleegkundige van het Amphia Ziekenhuis, mogelijke slaapstoornissen met u bespreken. Hoe komt het dat het slapen veranderd is? Maar wat nog belangrijker is, wat kan eraan gedaan worden? En wat zijn tips waar u mogelijk baat bij hebt? Hopelijk gaat u na afloop weer met vertrouwen de nacht tegemoet.

17 februari – De invloed van Parkinson op relaties
Het hebben van de ziekte van Parkinson brengt niet alleen lichamelijke veranderingen, maar ook innerlijke veranderingen met zich mee. Deze veranderingen zijn niet alleen voor de persoon met Parkinson ingrijpend, maar ook voor de partner en de directe omgeving. Dhr. Nouws, psycholoog, wil graag zijn inzichten hierover, gebaseerd op talloze gesprekken, met u delen. Geen mens is hetzelfde, maar er zijn bepaalde knelpunten die voor vele echtparen of voor ouders en hun kinderen gelden.

31 maart - Parkinson en bewegen: Dance for Health
Mensen met Parkinson kunnen problemen hebben met bewegen. Hierdoor bewegen ze vaak minder dan ze eigenlijk zouden kunnen. Veel mensen ontwikkelen zelfs een zekere angst voor bewegen. Regelmatig en bewust bewegen is voor mensen met Parkinson zeer aan te raden. Dansen geeft energie en draagt bij aan de mobiliteit. Dance for Health laat u vandaag ervaren dat bewegen leuk kan zijn.

28 april - Geneesmiddelen en de ziekte van Parkinson
De neuroloog heeft meerdere mogelijkheden om medicatie voor te schrijven. Het is afhankelijk van de verschijnselen en de progressie van de ziekte van Parkinson welke medicatie voorgeschreven wordt. Wat bij de ene persoon goed werkt, hoeft niet te werken bij de ander. Het is persoonsgebonden en gerelateerd aan de ernst van de verschijnselen.

De heer Paul Stoutenberg, apotheker bij de Haagse Apotheek in de Pastoor van Spaandonkstraat te Breda, komt ons meer vertellen over de verschillende soorten medicijnen, die tot doel hebben om de verschijnselen van de ziekte in toom te houden.

19 mei - Patiëntgerichte zorg voor mensen met Parkinson
Dr. Martijn van de Eijk zal vandaag spreken over: Patiëntgerichte zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Patiëntgerichtheid betekent het zoveel mogelijk afstemmen van zorg op de specifieke eigenschappen en reële wensen van de patiënt. Patiënten worden in toenemende mate beperkt door motorische, cognitieve en emotionele symptomen. De complexiteit van deze ziekte vereist een patiëntgerichte, multidisciplinaire aanpak waarbij de patiënt als partner betrokken wordt bij het behandelteam. Dr. Van de Eijk is gepromoveerd op dit onderwerp.

30 juni - Even de mantel uit voor mantelzorgers
Zorg geven aan je partner, een familielid of vriend(in) met de ziekte van Parkinson gebeurt vaak als vanzelfsprekend. Je voelt je betrokken en je wilt er graag zijn voor de ander. Ongemerkt komt er bij het geven van zorg veel kijken en kan het je meer energie kosten dan je dacht. Het kan prettig zijn om je verhaal met anderen te delen. Daarom zullen we deze bijeenkomst de groep in tweeën splitsen. De groep met mantelzorgers gaat met elkaar in gesprek en de groep mensen met de ziekte van Parkinson gaat iets gezelligs doen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap