Burgum-Drachten | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Burgum-Drachten

Parkinson Café Burgum-Drachten

Parkinson Café Burgum-Drachten is een informele ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten uit een wijde omgeving rondom Burgum-Drachten. Het biedt hen de gelegenheid met anderen te praten die hun ervaringen begrijpen en kunnen delen. Iedere bijeenkomst staat in het teken van een onderwerp, de ene keer informatief, een andere keer staat de ontspanning centraal.

Gratis deelname

Deelname aan het Parkinson Café is vrijblijvend en gratis, er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor genuttigde consumpties. Opgave is niet nodig.

Waar en wanneer

Iedere 1e dinsdag van de maand is er een bijeenkomst, met uitzondering van de maanden januari, juli en augustus. De bijeenkomsten starten om 14.30 uur en eindigen rond 16.30 uur, de zaal is open vanaf 14.15 uur.

Het café vindt plaats in:

Zorgcentrum Berchhiem
Prins Bernhardstraat 74
9251 GM Burgum

8 mei 2018 

Punt voor Parkinson Leeuwarden 
15.00u: een bezoek aan het Punt voor Parkinson bij Revalidatie Noorderbreedte (voorheen Bornia Herne) We krijgen uitleg en een rondleiding. Klik hier voor de uitnodiging.

26 juni 2018 - Jeu de boule
Net als vorig jaar is dhr. Klaas Visser zo vriendelijk geweest om jeu de boule te organiseren. Dhr. Timmermans van de Jeu de boule vereniging zal ons laten kennismaken met het spel jeu de boule en de spelregels. Waarna er uiteraard geoefend kan worden. De opkomst vorig jaar was niet hoog door miscommunicatie over de datum. Dat was jammer. De mensen die er wel waren, vonden het erg leuk.  En daarom hebben we afgesproken het nogmaals te plannen.

Aanvang: 15.00u. Locatie: Julianapark Leeuwarden, ingang aan de Hobbemastraat. In het clubgebouw is een toilet aanwezig, koffie en thee wordt verzorgd. Er zijn bankjes aanwezig langs de jeu de boule baan om op te zitten. Klik hier voor de uitnodiging.

Parkinson Café Burgum werkt samen met Parkinson Café Leeuwarden. Check voor de overige data het Café in Leeuwarden.

Blijf op de hoogte

Wilt u geheel vrijblijvend geïnformeerd worden over de bijeenkomsten van Parkinson Café Burgum-Drachten? Geef dan uw adres- en e-mailgegevens door aan Parkinson Café Burgum via info@parkinsoncafeburgum-drachten.nl U wordt dan over de bijeenkomsten geïnformeerd middels een e-mail of een brief via de post.

U kunt Parkinson Café Burgum-Drachten ook liken via facebook. Tot slot is het programma en meer informatie is terug te vinden op www.friesewouden.nl.

Contactgegevens

Meer informatie: Alie Postma via 088-512 71 50 of mail naar info@parkinsoncafeburgum-drachten.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap