Doetinchem | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Doetinchem

Parkinson Café Doetinchem

Vanaf 2 april 2014 heeft de regio Doetinchem e.o. een Parkinsonontmoetingsplek. Een plek waar u maandelijks uw ervaringen kunt delen, kennis kunt uitwisselen en informatie kunt opdoen. Patiënten, partners, familieleden, mantelzorgers en beroepskrachten ontmoeten elkaar in een informele sfeer. Het Parkinson Café Doetinchem wordt georganiseerd door het Parkinson Caféteam Doetinchem in samenwerking met de Parkinson Vereniging, het Slingeland Ziekenhuis, Azora en Sensire.

De bijeenkomsten worden gehouden bij
Waterrijk, Willy Brandtplein 24, 7007 LB Doetinchem

Tijd: inloop vanaf 13.30 uur. Start bijeenkomst 14.00-16.00 uur. 

De toegang is gratis. We vragen u zich op te geven via parkinsoncafedoetinchem@sensire.nl of via 0314-356212  op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur (medisch secretariaat Sensire).
Meer informatie: www.parkinsoncafedoetinchem.nl  

Programma 2017

Woensdag 15 februari: Praktische zaken voor het huishouden, hulpmiddelen

Woensdag 22 maart: Ochtend of middag voor mantelzorgers. (Let op: de datum of locatie kan nog wijzigen.)

Woensdag 12 april: Medicatie: ontwikkelingen en vragenuurtje.

Woensdag 14 juni: Wat doet Parkinson met je? Hoe ga je ermee om? 

Woensdag 20 september: Gesprekken/ discussie aan de hand van stellingen

Woensdag 15 november: Muziek en dansen.

Met vriendelijke groeten,
Namens het team van Parkinson Café Doetinchem


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap