Loon op Zand (Midden-Brabant) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Loon op Zand (Midden-Brabant)

Parkinson Café Loon op Zand (Midden-Brabant)

Locatie  

De Financiën
Kasteellaan 29
5175 BC Loon op Zand

We verwelkomen u graag elke 4e woensdag van de maand. De zaal is open van 13.30-16.30 uur.  Programma van 14:00 - 16:00 uur. Vaak nodigen we een spreker uit, die uitleg geeft over een bepaald onderwerp betreffende Parkinson en die tevens uw vragen kan beantwoorden.

Zie voor nadere informatie onze website www.parkinsoncafemiddenbrabant.nl.

E-mailadres: info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl

Programma 2017

Woensdag 25 Januari 
Nieuwjaarsbijeenkomst en Loterij  

In de nieuwjaarstoespraak  kijken we terug op wat er het afgelopen jaar zoal de revue gepasseerd is. Maar vooral kijken naar het komende jaar. Wat hebben we aan interessante en ontspannen bijeenkomsten gepland. Ook deze keer hebben we weer een geweldige loterij, met vele mooie en verrassende prijzen. Een lotje kost slechts 0,50 eurocent!!!! Wat is er nu leuker dan met een hele rij lotjes aan de trekking van de prijzen mee te doen. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van ons Parkinson Café. Dus iedere euro die u aan loten uitgeeft wordt weer aan uzelf besteed !!!!

Ook deze keer hebben we weer 100 kaartjes om een wedstrijd van Willem II bij te wonen. (dus zorg dat u er bij bent)

Wij vertrouwen erop dat het weer een geweldige start wordt van het nieuwe jaar.

Woensdag 22 februari  
Smovey-ringen - Swing & Smile smovey Workshop.    

Smoveys hebben zich ontwikkeld tot een fitnesshulpmiddel waarmee mensen van jong tot oud, fit en minder fit, op een laagdrempelige manier mee in beweging kunnen komen en blijven.Johann Salzwimmer kon steeds minder goed bewegen. De Oostenrijkse tennisleraar kreeg op zijn 55e de diagnose Parkinson. Hij ontdekte dat het zwaaien met zijn tennisracket verlichting bood en ging op zoek naar manieren om het effect daarvan te vergroten. Dit leidde uiteindelijk tot de huidige smoveys: 2 geribbelde groene ringen met stalen ballen er in. Vitaliteitscoach Mickey van der Laan (www.vitaleveerkracht.nl en www.simplysmove.com) bezoekt op 22 februari 2017 het

Parkinson Café Midden-Brabant om u allemaal kennis te laten maken met deze bijzondere groene ringen.

U leert de basisoefeningen en kunt zelf ervaren wat smoven voor u kan doen. We sluiten de workshop af met een ontspannende smoveymassage.

Swing, Move en Smile! 

Zaterdag 25 maart 2017
Familie-informatiedag 10.30u – 16.00u. Vandaag willen we de familie en vrienden van de parkinsonpatiënt informatie geven over Parkinson. We hebben hiervoor verschillende sprekers uitgenodigd.

Zoals u ziet hebben we geprobeerd een programma voor u samen te stellen waarbij de niet zo zichtbare symptomen van de ziekte van Parkinson wel zichtbaar voor u worden. We u vragen geen kinderen jonger dan 16 jaar voor deze dag aan te melden. U moet zich aanmelden voor deze dag bij de secretaris van het café    info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl.

Tenslotte vragen we u een vrijwillige bijdrage in de kosten van deze dag.  

Het programma van de familie-informatiedag ziet er als volgt uit.

10.30u  Bent u welkom en wordt ontvangen met een kopje koffie/thee en iets lekkers.

11.00u  Opening door onze voorzitter en welkomstwoord directeur Parkinson Vereniging.

11.15u  Ad Nouws is psycholoog en gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Hij weet als geen ander wat de ziekte van Parkinson teweegbrengt op niet-motorisch gebied.

12.00u   Lunch.

13.00u    Anne Matthijssen en Jeffrey van Dongen vertellen over wat het betekent, als je in de puberteit, je moeder (en je opa) Parkinson heeft.

13.45u    Pauze 

14.15u    Medewerker(s) van de afdeling neurologie uit het Elisabeth ziekenhuis zullen vertellen over de niet zo zichtbare symptomen bij de ziekte van Parkinson.

15.00u    Afscheidswoord en borrel                    

We hopen dat het een bijzondere dag wordt. 

26 april    
Nieuwe parkinson-verpleegkundigen

Parkinsonzorg in het verpleeghuis. Wij zijn Bert Scholten en Sandra Douwes, beide parkinsonverpleegkundigen bij stichting Schakelring. Een zorgorganisatie met verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen, en een groot deel thuiszorg. Inmiddels zijn we hard op weg om onze parkinsonzorg te optimaliseren, zowel in de thuiszorg, als in de dagbehandeling en het langdurig verblijf. We weten dat parkinsonpatienten in de loop van hun ziekte te maken krijgen met zorg, in welke vorm dan ook. Opname in een verpleeghuis is op termijn een mogelijkheid. Sommige mensen willen hier niet aan denken, andere mensen ervaren angst bij het idee of hebben hier vragen over. Wij willen u vertellen hoe we onze zorg aan parkinsonpatienten vormgeven binnen onze stichting, en graag horen we van u wat u belangrijk vindt in deze zorg, omdat we willen blijven groeien in kwaliteit.

Hopelijk tot dan,
Bert Scholten en Sandra Douwes

24 mei  
Bewegen op muziek.

Workshop bewegen op muziek onder leiding van dansdocente: Eirini Kreza. Vanmiddag gaan we onder leiding van dansdocente Eirini Kreza meemaken dat bewegen op muziek plezierig kan zijn voor mensen met een beperking. Zij werkt met mensen met Parkinson, reuma, halfzijdige verlamming door bv. een hersenaandoening, en andere beperkingen. Iedereen kan hieraan meedoen, het is een fantastische manier om samen met lotgenoten te bewegen. Het is altijd goed wat je doet en dat maakt dat je op heel ontspannen wijze hier aan deel kan nemen. Eirini geeft les in Tilburg en den Bosch.

Woensdag 21 juni   
Jeu de boules toernooi (Let op 3de Woensdag van de maand)

Wij nodigen u van harte uit in te schrijven op het Jan Arts jeu boules toernooi in Drunen op woensdag 21 juni 2017 bij Jeu de Boulesvereniging “Bâtard” aan Prins Hendrikstraat 82, 5151GB te Drunen.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur   ontvangst met koffie/thee en iets lekkers

11.00 uur    start van de wedstrijden

13.00 uur    lunch

14.00 uur    vervolg van de wedstrijden

16.30 uur    prijsuitreiking en afsluiting. (uiterlijk 17.00)

Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 p.p.

Dit is inclusief koffie iets lekkers bij ontvangst, de lunch en twee borrelhapjes inde loop van de middag, wedstrijdbegeleiding, scheidsrechter, uitleg en begeleiding bij het boulen. De prijs is exclusief andere consumpties.  

Voor info kunt u bellen met Ad van Poppel 06 25 00 75 16.

Inschrijfgeld kunt u overmaken op: NL92RABO0177097701 tnv. Stichting Parkinson Café Midden Brabant o.v.v. jeu de boules en uw naam en adres. Pas na betaling bent u ingeschreven.

Inschrijven kan tot en met zaterdag 17 juni 2017. Na de sluitingstermijn worden geen aanmeldingen meer aangenomen. Bij afmelding na 17 juni wordt geen inschrijfgeld geretourneerd.

Inschrijfformulier jeu de boules toernooi 21 juni 2017

Naam:………………………………………..……..   Voornaam:………………………………..

Adres:………………………………………………..

Postcode:…………………………………………..   Woonplaats:………....................

Email:…………………………………………………

Tel. huis:…………………………………………….  Tel. mobiel:……………………………….

Ik schrijf in voor: aantal spelers…….    Aantal toeschouwers………………..

Totaal: (spelers + toeschouwers)  ……. x € 10 = €…….

Bankrekening: NL92RABO0177097701

0.v.v. jeu de boules en uw naam + adres

Dit inschrijfformulier kunt u ingevuld opsturen aan het secretariaat Jan van de Louw, Toverse Beek 14, 5032CT Tilburg

26 juli 2017                    
De Apotheker   Nynke Troelstra.

Op 26 juli 2017 bent u in de gelegenheid om al de vragen die u heeft over medicatie te stellen aan een apotheker. Nynke Troelstra, ziekenhuisapotheker in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zal een lezing geven over medicatie. Er zal uitgebreid tijd worden besteed aan het beantwoorden van uw vragen en daarnaast zal zij ingaan op een aantal medicatie gerelateerde onderwerpen. Uitgelegd wordt hoe Parkinson medicatie werkt en hoe het komt dat medicatie ook bijwerkingen geeft. Wist u dat u als patiënt zelf bijwerkingen kunt melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb? Daarnaast geeft ze toelichting op, hoe medicatie het beste ingenomen kan worden en waarom dat zo precies komt bij Parkinson. Tenslotte zal ze het een en ander vertellen over hoe de zorg rondom medicatie is geregeld in Nederland. Hoe werkt een apotheek en wat doet de apotheek voor u? Wat is de invloed van de zorgverzekeraar en wie bepaalt nu eigenlijk welk doosje u krijgt? Bent u geïnteresseerd in deze onderwerpen? Kom dan op 26 juli a.s. naar het Parkinsoncafé in Loon op Zand en neem uw vragen mee!

23 augustus 2017         
Midgetgolf  Toernooi.

Zoals al aangekondigd bij de laatste bijeenkomst van ons Parkinsoncafé organiseren we woensdag 23 augustus een MIDGETGOLF toernooi. Mooi dat dit op de prachtige midgetgolfbaan van De Financien kan, en zoals steeds beginnen we om 14.00 uur (u bent al vanaf 13.30 uur welkom). Na een korte uitleg gaan we met zijn allen tegelijk beginnen aan de 1e ronde van 9 holes midgetgolfen. Dan volgt een korte pauze, en beginnen we om ongeveer 15.30 uur met de tweede ronde. Met het uitgangspunt zal zijn: ‘meedoen is belangrijker dan winnen’; willen we er vooral een heel gezellige middag van maken. (Bij slecht weer organiseren we een binnen-toernooi met Oudhollandse Spellen). Als u mee wilt doen, dan graag voor eind juli aanmelden via  info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl  onder vermelding van:  Midgetgolf 23-08.

27 september 2017  
De Uroloog  Herman van Rooyen. De ziekte van Parkinson en plasklachten.

Plasklachten komen veel voor bij mensen (mannen en vrouwen) die een jaartje ouder worden. De ziekte van Parkinson kan daar nog een schepje boven op doen! De blaas en de sluitspier zijn erg gevoelig voor vrijwel alles dat invloed heeft op de werking van het zenuwstelsel. Parkinson is daar geen uitzondering op. Een aantal kernen in de hersenen die gewoonlijk de plasreflex onderdrukken raken ontregeld, waardoor de drang om te gaan plassen (te) snel optreedt en het plassen zelf soms moeilijk te onderdrukken is. Dat betekend vaak naar de wc moeten (ook ’s nachts) en soms ongewild urineverlies. Minder vaak hebben mensen moeite met volledig ledigen van de blaas omdat de sluitspier onwillekeurig aanspant als deze bij plassen juist ontspannen moet zijn. Dan is er een grotere kans op blaasontsteking en lukt het soms helemaal niet meer om te plassen en is een katheter nodig. Gelukkig is er vaak een behandeling voorhanden die de plasklachten aanzienlijk kunnen verminderen. Er is dan wel eerst een gedegen urologisch onderzoek noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de ‘normale’ plasklachten van de vorderende leeftijd en die door de ziekte van Parkinson worden veroorzaakt. Eén en ander wordt dan in het Parkinson team van het ETZ besproken, waarna wij u een gedegen advies kunnen geven.

25 Oktober 2017 
Genezen met de kracht van je gedachten met Janneke Jussen.

In tegenstelling tot wat veel mensen geloven is het leven dat we leiden niet iets ‘dat ons zomaar overkomt’. Ons hele leven is het gevolg van de gedachten die we denken en de overtuigingen die we hebben over onszelf en over het leven. Met deze (vaak onbewuste) gedachten en overtuigingen creeeren we al onze ervaringen; de leuke én de minder leuke.  Ook ziekte ontstaat in beginsel op het niveau van onze gedachten en overtuigingen. Zodra we dit gegeven kunnen omarmen hebben we de sleutel tot genezing in handen: heel je gedachten en je heelt je leven. In haar lezing zal Janneke Jussen ingaan op de rol die gedachten en overtuigingen spelen in het ontstaan van ziekte en zal ze methodes aanreiken om deze gedachten op te sporen en om te buigen naar liefdevolle helende gedachten. Janneke Jussen is Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeute en heeft haar praktijk in Tilburg. In haar praktijk helpt ze mensen inzicht te krijgen in de relatie tussen mentaal-emotionele processen en lichamelijke klachten en verstrekt ze adviezen over voeding en leefstijl. Voor meer informatie:  www.praktijkjussen.nl   

22 november 2017   
Nordic Walking met Karin Verbeek. - Oefentherapie Mensendieck en de ziekte van Parkinson

De oefentherapeut Mensendieck is een paramedisch behandelaar met verstand van zaken op het gebied van uw houding en beweging. Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen bepaalde houdingen en activiteiten (rechtop lopen, opstaan uit een stoel, omdraaien in bed) moeilijker gaan verlopen. Samen met de oefentherapeut Mensendieck kunt u bekijken hoe u (en uw partner) daar het beste mee om kunt gaan. Zowel op het gebied van werk, huishouden, hobby of lichaamsbeweging richten we ons op de mogelijkheden om Parkinsonpatiënten zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Karin Verbeek is oefentherapeut Mensendieck bij  Zorgplaza Waalwijk. Waar nodig kan binnen dit centrum gemakkelijk overleg plaats vinden met de logopedist, fysiotherapeut of ergotherapeut. Karin is ook gediplomeerd nordic walking trainer. Omdat lichaamsbeweging belangrijk is voor iedereen, dus ook voor mensen met beperkingen is er tevens een mogelijkheid om deel te nemen aan een korte nordic walking kennismakingsles. Ook partners zijn hierbij van harte welkom.

20 december 2017 
Kerstlunch Woensdag 20 December 2016 

Het is al bijna een traditie; ook dit jaar in december, op de laatste bijeenkomst van het jaar verzorgen we voor al onze gasten een heerlijke kerstlunch. Een lunch, waarbij ieder, behalve van het heerlijke eten en drinken, ook kan genieten van de sfeer, en natuurlijk van elkaar. 
Woensdag  20 december van 12.00u- 15.00 u (let op: dus niet de vierde woensdag),  Zaal open om 11.30 uur

We proberen wederom voor een muzikale bijdrage te zorgen. Wij vragen u een financiële bijdrage van  € 7,50. Per Persoon. Deze keer is het wel verplicht om U aan te melden. i.v.m het bestellen van het aantal kerstlunches.

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 12 december.

Aanmelden kan op de volgende manieren:

Per Mail op : info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl  of  jvdlouw@home.nl                                   

Per post aan : J.v.d.Louw      Toversebeek 14   5032 CT   Tilburg

Als U zich hebt aangemeld en U kan door omstandigheden toch niet aanwezig zijn dan graag afmelden vóór dinsdag 12 December.

Na betaling is Uw inschrijving definitief en krijgt U een bevestiging toegestuurd.                        

U kunt het bedrag overmaken op: IBAN Rekeningnummer: NL 92 RABO 0177097701 T.n.v. Stichting Parkinson Café Midden Brabant. Vermeld wel Uw naam, adres en het aantal personen en dat het de kerstlunch betreft.

N.B. Feestelijke kleding wordt op prijs gesteld.    


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap