Loon op Zand (Midden-Brabant) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Loon op Zand (Midden-Brabant)

Parkinson Café Loon op Zand (Midden-Brabant)

Locatie  

De Financiën
Kasteellaan 29
5175 BC Loon op Zand

We verwelkomen u graag elke 4e woensdag van de maand. De zaal is open van 13.30-16.30 uur.  Programma van 14:00 - 16:00 uur. Vaak nodigen we een spreker uit, die uitleg geeft over een bepaald onderwerp betreffende Parkinson en die tevens uw vragen kan beantwoorden.

Zie voor nadere informatie onze website www.parkinsoncafemiddenbrabant.nl.

E-mailadres: info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl

Programma 1-2017

Woensdag 25 Januari 
Nieuwjaarsbijeenkomst en Loterij  

In de nieuwjaarstoespraak  kijken we terug op wat er het afgelopen jaar zoal de revue gepasseerd is. Maar vooral kijken naar het komende jaar. Wat hebben we aan interessante en ontspannen bijeenkomsten gepland. Ook deze keer hebben we weer een geweldige loterij, met vele mooie en verrassende prijzen. Een lotje kost slechts 0,50 eurocent!!!! Wat is er nu leuker dan met een hele rij lotjes aan de trekking van de prijzen mee te doen. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van ons Parkinson Café. Dus iedere euro die u aan loten uitgeeft wordt weer aan uzelf besteed !!!!

Ook deze keer hebben we weer 100 kaartjes om een wedstrijd van Willem II bij te wonen. (dus zorg dat u er bij bent)

Wij vertrouwen erop dat het weer een geweldige start wordt van het nieuwe jaar.

Woensdag 22 februari  
Smovey-ringen - Swing & Smile smovey Workshop.    

Smoveys hebben zich ontwikkeld tot een fitnesshulpmiddel waarmee mensen van jong tot oud, fit en minder fit, op een laagdrempelige manier mee in beweging kunnen komen en blijven.Johann Salzwimmer kon steeds minder goed bewegen. De Oostenrijkse tennisleraar kreeg op zijn 55e de diagnose Parkinson. Hij ontdekte dat het zwaaien met zijn tennisracket verlichting bood en ging op zoek naar manieren om het effect daarvan te vergroten. Dit leidde uiteindelijk tot de huidige smoveys: 2 geribbelde groene ringen met stalen ballen er in. Vitaliteitscoach Mickey van der Laan (www.vitaleveerkracht.nl en www.simplysmove.com) bezoekt op 22 februari 2017 het

Parkinson Café Midden-Brabant om u allemaal kennis te laten maken met deze bijzondere groene ringen.

U leert de basisoefeningen en kunt zelf ervaren wat smoven voor u kan doen. We sluiten de workshop af met een ontspannende smoveymassage.

Swing, Move en Smile! 

Zaterdag 25 maart 2017
Familie-informatiedag 10.30u – 16.00u. Vandaag willen we de familie en vrienden van de parkinsonpatiënt informatie geven over Parkinson. We hebben hiervoor verschillende sprekers uitgenodigd.

Zoals u ziet hebben we geprobeerd een programma voor u samen te stellen waarbij de niet zo zichtbare symptomen van de ziekte van Parkinson wel zichtbaar voor u worden. We u vragen geen kinderen jonger dan 16 jaar voor deze dag aan te melden. U moet zich aanmelden voor deze dag bij de secretaris van het café    info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl.

Tenslotte vragen we u een vrijwillige bijdrage in de kosten van deze dag.  

Het programma van de familie-informatiedag ziet er als volgt uit.

10.30u  Bent u welkom en wordt ontvangen met een kopje koffie/thee en iets lekkers.

11.00u  Opening door onze voorzitter en welkomstwoord directeur Parkinson Vereniging.

11.15u  Ad Nouws is psycholoog en gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Hij weet als geen ander wat de ziekte van Parkinson teweegbrengt op niet-motorisch gebied.

12.00u   Lunch.

13.00u    Anne Matthijssen en Jeffrey van Dongen vertellen over wat het betekent, als je in de puberteit, je moeder (en je opa) Parkinson heeft.

13.45u    Pauze 

14.15u    Medewerker(s) van de afdeling neurologie uit het Elisabeth ziekenhuis zullen vertellen over de niet zo zichtbare symptomen bij de ziekte van Parkinson.

15.00u    Afscheidswoord en borrel                    

We hopen dat het een bijzondere dag wordt. 

26 april    
Nieuwe parkinson-verpleegkundigen

Parkinsonzorg in het verpleeghuis. Wij zijn Bert Scholten en Sandra Douwes, beide parkinsonverpleegkundigen bij stichting Schakelring. Een zorgorganisatie met verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen, en een groot deel thuiszorg. Inmiddels zijn we hard op weg om onze parkinsonzorg te optimaliseren, zowel in de thuiszorg, als in de dagbehandeling en het langdurig verblijf. We weten dat parkinsonpatienten in de loop van hun ziekte te maken krijgen met zorg, in welke vorm dan ook. Opname in een verpleeghuis is op termijn een mogelijkheid. Sommige mensen willen hier niet aan denken, andere mensen ervaren angst bij het idee of hebben hier vragen over. Wij willen u vertellen hoe we onze zorg aan parkinsonpatienten vormgeven binnen onze stichting, en graag horen we van u wat u belangrijk vindt in deze zorg, omdat we willen blijven groeien in kwaliteit.

Hopelijk tot dan,
Bert Scholten en Sandra Douwes

24 mei  
Bewegen op muziek.

Workshop bewegen op muziek onder leiding van dansdocente: Eirini Kreza. Vanmiddag gaan we onder leiding van dansdocente Eirini Kreza meemaken dat bewegen op muziek plezierig kan zijn voor mensen met een beperking. Zij werkt met mensen met Parkinson, reuma, halfzijdige verlamming door bv. een hersenaandoening, en andere beperkingen. Iedereen kan hieraan meedoen, het is een fantastische manier om samen met lotgenoten te bewegen. Het is altijd goed wat je doet en dat maakt dat je op heel ontspannen wijze hier aan deel kan nemen. Eirini geeft les in Tilburg en den Bosch.

Woensdag 21 juni   
Jeu de boules toernooi (Let op 3de Woensdag van de maand)

Wij nodigen u van harte uit in te schrijven op het Jan Arts jeu boules toernooi in Drunen op woensdag 21 juni 2017 bij Jeu de Boulesvereniging “Bâtard” aan Prins Hendrikstraat 82, 5151GB te Drunen.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur   ontvangst met koffie/thee en iets lekkers

11.00 uur    start van de wedstrijden

13.00 uur    lunch

14.00 uur    vervolg van de wedstrijden

16.30 uur    prijsuitreiking en afsluiting. (uiterlijk 17.00)

Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 p.p.

Dit is inclusief koffie iets lekkers bij ontvangst, de lunch en twee borrelhapjes inde loop van de middag, wedstrijdbegeleiding, scheidsrechter, uitleg en begeleiding bij het boulen. De prijs is exclusief andere consumpties.  

Voor info kunt u bellen met Ad van Poppel 06 25 00 75 16.

Inschrijfgeld kunt u overmaken op: NL92RABO0177097701 tnv. Stichting Parkinson Café Midden Brabant o.v.v. jeu de boules en uw naam en adres. Pas na betaling bent u ingeschreven.

Inschrijven kan tot en met zaterdag 17 juni 2017. Na de sluitingstermijn worden geen aanmeldingen meer aangenomen. Bij afmelding na 17 juni wordt geen inschrijfgeld geretourneerd.

Inschrijfformulier jeu de boules toernooi 21 juni 2017

Naam:………………………………………..……..   Voornaam:………………………………..

Adres:………………………………………………..

Postcode:…………………………………………..   Woonplaats:………....................

Email:…………………………………………………

Tel. huis:…………………………………………….  Tel. mobiel:……………………………….

Ik schrijf in voor: aantal spelers…….    Aantal toeschouwers………………..

Totaal: (spelers + toeschouwers)  ……. x € 10 = €…….

Bankrekening: NL92RABO0177097701

0.v.v. jeu de boules en uw naam + adres

Dit inschrijfformulier kunt u ingevuld opsturen aan het secretariaat Jan van de Louw, Toverse Beek 14, 5032CT Tilburg


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap