Oegstgeest | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Oegstgeest

Parkinson Café Oegstgeest (Leiden)

Het Parkinson Café brengt mensen met Parkinson samen. Het Parkinson Café Oegstgeest richt zich op de regio Alphen aan den Rijn - Voorschoten - Lisse.

Locatie

De Grote zaal van Marente verpleeghuis Van Wijckerslooth
Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest.

Data en tijden

Elke derde donderdag van de maand, van 13.30 tot 16.30 uur

19 januari 2017 
Dokter Beat:  bewegen en muziek. Inleider: Martin van Oostrom.

16 februari
Medicatie, een overzicht van de huidige stand van zaken. Inleider: Jolanda van Gorkum, parkinsonverpleegkundige.

16 maart
Levenstestament (met veel ruimte voor vragen). Inleider: notaris mr. Linda van de Oudewetering.

20 april
Bewegingslab LUMC,wat het kan en waar het voor gebruikt kan worden.

18 mei
Duodopa. Inleider: Jolanda van Gorkum.

15 juni
6-jarig bestaan! De nieuwe directeur van de Parkinson Vereniging, Carla Aalderink.

20 juli
Zomerprogramma.

17 augustus
Zomerprogramma.

21 september
"Bloeiende stem" een zang-gebeuren met Sarah Mareels, zangdocente. Mw. Mareels zal demonstreren welke positieve invloed het zingen  heeft op het welbevinden van de Parkinsonpatiënt.

19 oktober
Duodopa, door Jolanda van Gorkum, Parkinson-verpleegkundige.
In Mariënhave te Warmond worden patiënten uit de gehele regio nu verzorgd met duodopa (de toediening van levodopa d.m.v een pompje rechtstreeks in de dunne darm). Indien men in aanmerking komt voor duodopa wordt men voor een paar dagen in Mariënhave opgenomen alwaar al het daartoe nodige wordt verricht. Mariënhave werkt samen met een vaste apotheek, die alle materialen levert.

16 november
Mondhygiëne, door Marjolein van Stipthout, tandarts.
Recent is een artikel over mondzorg en de ziekte van Parkinson verschenen van de hand van prof. Cees de Baat, waarin wordt beschreven welke problemen de ziekte van Parkinson opwerpt bij de dagelijkse gebitsverzorging. Dit artikel komt aan de orde in het congres in Vietnam. Mw. Van Stipthout zal ons over deze zaken bijpraten.

21 december
Kerstviering, in de aula van Rustenborgh. Deze aula is binnendoor bereikbaar vanuit Marente verpleeghuis Van Wijckerslooth.  Er komt voor deze kerstviering geen aparte inschrijving.

De bijeenkomsten van het Parkinson Café worden geopend met een demonstratie van Dr. Beat, een aangepast bewegingsprogramma voor Parkinsonpatiënten, door Koos van Touw. Het is alleszins aanbevelingswaardig om daaraan mee te doen!

Contactadres

E-mailadres: n.van.beelen@hccnet.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap