Reeuwijk (Groene Hart) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Reeuwijk (Groene Hart)

Parkinson Café Reeuwijk (Groene Hart)

Parkinson Café Reeuwijk is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. In een ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten.

De bijeenkomsten van Parkinson Café Reeuwijk (Groene Hart) vinden plaats op iedere tweede dinsdag in de maand (m.u.v. juli en augustus).

Tijd

Middagtijd: 14.00 uur, zaal open: vanaf 13.30 uur,
Avondtijd:  19.30 uur, zaal open: vanaf 19.00 uur.

Locatie

Dienstencentrum “De Reehorst” (ingang Dienstencentrum)
Poelruit 12
2811 SX Reewijk

Programma

Dinsdagmiddag 10 januari 2017
De parkinsonverpleegkundige

Dinsdagavond 14 februari 2017
Verlichten van lasten voor mantelzorger en patiënt

Dinsdagmiddag 14 maart 2017
Vervoer: van rollator tot Rolls-Royce

Dinsdagavond 11 april 2017
Vermoeidheid bij de ziekte van Parkinson

Dinsdagmiddag 09 mei 2017
Voeding en de ziekte van Parkinson

Dinsdagmiddag 13 juni 2017
Loopfiets, een alternatief voor de rollator?

Dinsdagmiddag 12 september 2017
Alternatieve therapie bij de ziekte van Parkinson 

Dinsdagavond 10 oktober 2017
Mantelzorg: hoe om te gaan met iemand die de ziekte van Parkinson heeft

Dinsdagmiddag 14 november 2017
Voeding en de ziekte van Parkinson

Dinsdagavond 12 december 2017
Voorstelling ‘kristallen tranen’ door Hans Holtslag
Let op:  deze avond andere locatie!

Bij alle bijeenkomsten van het Parkinson Café is er, na het bespreken van een thema, mogelijkheid tot lotgenotencontact. U bent vrij in uw keuze om hieraan deel te nemen.

Informatie bij de contactpersoon van  Parkinson Café Reeuwijk (Groene Hart):
Mevr. Lieverse-Opdam. E-mail: pcafegroenehart@gmail.com

Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Deelname is gratis, maar een vrije gift t.b.v. het Parkinson Café is welkom. U kunt uw gift tijdens de bijeenkomst doneren of via rekeningnummer 3787700 t.a.v. Parkinson Café Reeuwijk (Groene Hart) te Bunnik.

Aanmelden is noodzakelijk, via pcafegroenehart@gmail.com of per post d.m.v. het aanmeldformulier via Mw. A. Lieverse-Opdam, Beringlaan 4, 2803 GA Gouda. Per mail aanmelden verdient de voorkeur. Vergeet hierbij niet uw naam, aantal personen, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Klik hier voor de routebeschrijving en parkeergelegenheid.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Parkinson Café Reeuwijk (Groene Hart)


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap