Rotterdam e.o. (reizend) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Rotterdam e.o. (reizend)

Reizend Parkinson Café Rotterdam

Parkinson Café Rotterdam is een reizend Parkinson Café op diverse, wisselende locaties: Krimpen aan de IJssel, diverse locaties van Laurens, het Havenziekenhuis.

Het Parkinson Café is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. In een ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten.

Tijd

Iedere laatste donderdag van de maand van 15.00 uur – 17.00 uur.

Programma

26 januari 2017:         
Autorijden: (h)erken je grenzen!
Locatie: Antonius Binnenweg, Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam

23 februari:        
Wat is Parkinson?
Locatie: Havenziekenhuis, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam

30 maart:         
Workshop Tai Chi: bewegende meditatie
Locatie: Dijkveld, Huniadijk 251, 3079 EG Rotterdam

27 april:             
Geen bijeenkomst (koningsdag)

18 mei (extra!):
Optreden Hans Holtslag: Kristallen tranen
Locatie nog onbekend

25 mei:              
Geen bijeenkomst (hemelvaartsdag)

29 juni:              
De jaarlijkse Picknick!
Locatie: Havenziekenhuis, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam

27 juli:                
I.v.m. vakantie is er geen Parkinson Café

31 augustus:       
ParkinsonInzicht: beter zicht op de kwaliteit van jouw zorg: Masja van het Hoofd, Parkinson Vereniging
Locatie: Antonius Binnenweg, Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam

28 september:  
Parkinsonisme, een soort van Parkinson?
Locatie: Havenziekenhuis Haringvliet 2 Rotterdam

26 oktober:        
Stem/spraak/ademhalingsproblemen bij parkinson: Linda van der Velden, logopediste Laurens
Locatie: Het Facet, Patrijzenstraat 57, 2922 GN Krimpen aan de IJssel.

30 november:   
Neuroloog Agnita Boon komt nogmaals, om nu te spreken over derdelijnszorg.
Locatie: nog onbekend

28 december:   
Dansen het jaar uit! Oudjaarsborrel met dansworkshop o.l.v. Linda van der Velden
Locatie: nog onbekend

Contact

Frans Andriessen, 06-18681942, parkinsoncaferotterdam@gmail.com  
Website: www.parkinsoncaferotterdam.nl  

Medewerker Parkinson Café in Rotterdam

Gepubliceerd op 7 maart 2017

De Parkinson Vereniging is op zoek naar een medewerker Parkinson Café in Rotterdam voor ondersteuning bij de organisatie van een Parkinson Café.

De Parkinson Vereniging is een middelgrote patiëntenvereniging met bijna 9.000 leden. De ruim 600 vrijwilligers in de vereniging worden ondersteund door een eigen bureau met 7 medewerkers. Het bureau voert samen met actieve leden activiteiten uit op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en wetenschapsbeleid.  De Parkinson Vereniging organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten voor leden, waaronder het jaarlijkse symposium Wereld Parkinson Dag. Op regionaal en plaatselijk niveau zijn er wekelijks activiteiten van allerlei aard. De bekendste daarvan zijn de 65 Parkinson Cafés waar men elkaar maandelijks kan ontmoeten in een informele, ontspannen sfeer.

Wat vragen wij van u?

Als medewerker Parkinson Café levert u uw bijdrage samen met een team van medewerkers, aan de organisatie van een Parkinson Café, minimaal 4 en maximaal 12 x per jaar.

U heeft kennis van de ziekte van Parkinson(ismen) en affiniteit met de standpunten van de Parkinson Vereniging. U biedt de bezoekers van het Parkinson Café een luisterend oor en beschikt over goede contactuele eigenschappen.

U kunt ondersteunen bij diverse werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld: vormgeven, teksten schrijven, afspraken maken met sprekers/locatie etc., serveren van dranken, netwerken, fondsenwerven en boekhouden.

Als echte teamspeler vind u het leuk om samen met de andere vrijwilligers in uw team de Parkinson Café bijeenkomsten mede vorm te geven.

Wat krijgt u ervoor terug?

  • Persoonlijke contacten tijdens de Parkinson Cafébijeenkomsten en bij de overleggen met uw Parkinson Caféteam.

  • Meer kennis opdoen tijdens de eendaagse cursus “Maak kennis met de Parkinson Vereniging”. 

  • Een bedrijfs- en ongevallenverzekering. 

Geïnteresseerd in de functie? Voor meer informatie of contact:  miriam@parkinson-vereniging.nl of telefonisch 030 65 61 369.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap