Heerle (West-Brabant) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Heerle (West-Brabant)

Parkinson Café Heerle (West-Brabant)

Het Parkinson Café West-Brabant is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familieleden en andere direct betrokkenen. Het geeft hen de gelegenheid om in ongedwongen sfeer ervaringen en kennis met elkaar te delen. Daarnaast krijgen zij er informatie over de behandelmogelijkheden en de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ook is er veel aandacht voor meer praktische zaken. En regelmatig worden deskundigen uitgenodigd om een voordracht te houden.

Waar en wanneer?

Het Parkinson Café West-Brabant wordt elke eerste donderdag van de maand gehouden in het Dorpshuis De Schalm, Herelsestraat 100 te Heerle. De Schalm is gevestigd in de Getrudiskerk, de ingang bevindt zich aan de Herelsestraat. U bent van harte welkom. De inloop is vanaf 13.30 uur. Het Parkinson Café  start om 14.00 tot 16.00 uur. In de omgeving kunt u gratis parkeren.

Contact

Wilt u meer weten over het Parkinson Café West-Brabant? Stuurt u dan een mail naar het e-mailadres: info@parkinsoncafewestbrabant.nl

U kunt ook een kijkje nemen op de website: www.parkinsoncafewestbrabant.nl

Programma 2-2017

7 september Seksualiteit
Seks kan gezien worden als een taal, waarmee duidelijk wordt hoe je tegenover je partner en je relatie staat. Seksualiteit kan een manier zijn om je meer verbonden te voelen met je partner, maar het kan het ook juist een drempel vormen. Mensen kunnen door de ziekte van Parkinson seksueel beperkt of onzeker zijn geworden. Ook voor de partner kan dit lastig zijn. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen van de neurologische aandoening en welke seksuele problemen kunnen voortkomen uit gebruik van medicatie. Wat ga je om met deze veranderingen? Wat zijn de mogelijkheden? Maar ook: hoe ga je hierover in gesprek met elkaar? Wat is het verschil tussen seksualiteit en intimiteit? Cora Hoogcarspel, relatietherapeut, psychosociaal therapeut en seksuoloog, gaat samen met jullie hierover in gesprek.

5 oktober Mantelzorgers met elkaar in gesprek
Op verzoek: een bijeenkomst waarbij mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan en patiënten onder elkaar samen zijn. Deze bijeenkomst wordt begeleid door Moniek van den Brand, ergotherapeut bij het Bravis ziekenhuis Roosendaal en Jeannet Bos, fysiotherapeut bij Groenhuysen. Doel is erkenning en herkenning, van elkaar leren en op andere manier naar mogelijkheden en beperkingen kijken.

2 november Geestelijke veranderingen door parkinson
Marian Volleberg, neuropsycholoog bij Revant Breda, geeft een presentatie over de geestelijke veranderingen door parkinson. Ze gaat in op gedragsveranderingen (o.a. verminderde interesse/apathie), verandering in cognitie, hallucinaties, somberheid/depressie en wat die veranderingen betekenen voor een relatie. Het doel van de middag is meer begrip te krijgen bij partners/familie voor de veranderde situatie en strategieën hoe hiermee om te gaan, voor zowel patiënt als partner/familie.

7 december Muzikale middag
Shantykoor ’t Craeyenest verzorgt een muzikale middag voor en vooral ook door de Café bezoekers. Iedereen is van harte welkom. Zie www.craeynest.nl

Parkinson Café West-Brabant is een initiatief van het samenwerkingsverband van TWB, Thuiszorg met Aandacht, Groenhuysen, Surplus Zorg, Bravis ziekenhuis, Stichting tanteLouise-Vivensis, Ookthuis, Van Broekhoven Fysiotherapie, Fysiotherapie Van Lammeren, ParkinsonNet Roosendaal, ParkinsonNet Bergen op Zoom en de Parkinson Vereniging.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap