Yoppers Grand Cafés | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Yoppers Grand Cafés

Yoppers Grand Cafés

Op deze pagina worden bijeenkomsten en verslagen van bijeenkomsten geplaatst voor Yoppers.

Yopper Café Overijssel in Nijverdal - 25 juni

DSC_0154.JPGAfgelopen zaterdag 25 juni was het eerste Yopper Café Overijssel in Nijverdal. In het clubgebouw van sc De Zweef kwamen 30 jonge lotgenoten bijeen, die het fijn vonden elkaar te treffen.

De dag werd georganiseerd voor mensen die voor hun 50ste gediagnosticeerd zijn met Parkinson of een aanverwante aandoening of jonger zijn dan 65, met familie en andere betrokkenen.

Enkele van deze mensen kende elkaar van de yopperwandeling die van vorig jaar was georganiseerd. Voor anderen was het de eerste keer dat zij met lotgenoten in dezelfde leeftijdscategorie in contact kwamen. Door de gemoedelijke omgeving voelde iedereen zich snel op zijn of haar gemak.

Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie gegeven door Kees Vermunt, waarin hij verteld wat parkinson voor hem betekent. De presentatie was in meer of mindere mate herkenbaar en gaf aanzet tot goede gesprekken. Het ontmoeten van elkaar en het uitwisselen van ervaringen door patiënten en familieleden ging hierdoor vanzelf.

DSC_0160.JPGTijdens de heerlijke lunch, verzorgd door van Dam Catering uit Heino, werd er dan ook van gesprekspartner gewisseld en was er een prima sfeer.

Na aanleiding van de uitslag van de gehouden enquête, wordt bepaald hoe aan de volgende bijeenkomsten vorm gegeven wordt. Eén ding is in ieder geval zeker: er komt een vervolg! Waar we weer veel mensen hopen te ontmoeten.

We bedanken de vrijwilligers die deze dag aanwezig waren en mede deze dag mogelijk hebben gemaakt. Voor info: yoppersoverijssel@gmail.com

Het Grand Yopper Café Driebergen 18 juni 2016

Op zaterdag 18 juni 2016 is in Driebergen het eerste Grand Yopper Café gehouden, georganiseerd door Gerard Grob en Hans Bak. Door alle aanwezigen is deze bijeenkomst als prettig en noodzakelijk ervaren. Een enkeling bestempelde de bijeenkomst als “eindelijk”.


De aftrap werd verzorgd Gerard Grob, waarna Cees de Goede en Ingrid Borgers van de VU een interessante en onderhoudende presentatie gaven over de eerste uitkomsten van het Beware-onderzoek naar behandeling van “wearing-off” gerelateerde angst en freezing bij Parkinsonpatiënten.

Tijdens de koffie daarna werd, aangesticht door Hans Bak, al levendig gediscussieerd en ervaringen uitgewisseld die men had met het Parkinson Café. Na de pauze heeft Hans de term Yopper nog even uitgelegd: YOPper betekent Young Onset Parkinson (Jonge start van Parkinson: diagnose gesteld voor het 50ste levensjaar, en nog geen 67 jaar oud). De door Hans geleide discussie daarna richtte zich voornamelijk op de punten:

  • Is een Parkinson Café speciaal voor Yoppers (een Grand Yopper Café) noodzakelijk
  • Welke onderwerpen moeten er dan aan bod komen
  • Wat zou een goede locatie zijn

Uit de geanimeerde discussie kwam naar voren dat een Grand Yopper Café een geheel andere invulling behoeft dan het traditionele café. Een Yopper (ook de ouderen die zich Yopper voelen) heeft meer behoefte aan een flexibel café, ingericht als sociaal netwerk met maatwerk elementen gericht op de Yopper, en (vooral) digitaal contact. Een netwerk dus speciaal voor Yoppers waar informatie uitgewisseld wordt, vragen gesteld kunnen worden en uitnodigingen geplaatst kunnen worden voor activiteiten en bijeenkomsten geïnitieerd en georganiseerd door de leden zelf: van BBQ tot bezoek aan het UWV.

Er is een aantal ideeën voor verdere invulling verzameld, gericht op (o.a.) de relatie ouder-kind, patiënt-partner, patiënt-werk.

Werk aan de winkel dus: twee van de aanwezigen hebben zich al gemeld om in de werkgroep plaats te nemen die het netwerk verder ontwikkelt.

Eén van de aanwezigen heeft de groep uitgenodigd voor een BBQ met een discussie over een nog vast te stellen onderwerp.

De bijeenkomst werd afgesloten door een tevreden Gerard Grob.

Yoppers Grand Cafe Noord Nederland groot succes

Geplaatst op 5 april 2016

Afgelopen zaterdag 2 april was de tweede editie van het Yopper Grand Cafe in Norg. Een half jaar na de eerste editie een verdubbeling van het aantal deelnemers, 30 jonge lotgenoten, die het fijn vonden elkaar te treffen.

De dag werd georganiseerd voor mensen die voor hun 50ste gediagnosticeerd zijn met Parkinson of een aanverwante aandoening of jonger zijn dan 65, met familie en andere betrokkenen.

Voor veel van deze mensen de eerste keer, dat zij met lotgenoten in dezelfde leeftijdscategorie in contact kwamen. Aanvankelijk veel aarzelende terughoudende gezichten, die gedurende de ochtend zich zichtbaar meer op hun gemak voelden.

Tijdens de bijeenkomst in het multifunctioneel centrum in Norg, werd een presentatie gegeven door de Parkinsonverpleegkundige Mw. Hemmelder over actief leven en in balans met Parkinson. En daarnaast was er een workshop Dance for Health, om vooral het plezier in bewegen te ervaren, wat voor iedereen mogelijk was.

Daarnaast stond vooral het ontmoeten van elkaar, het uitwisselen van ervaringen en het leren omgaan met dit ziektebeeld voorop.  Gedurende de goed verzorgde lunch, werd er dan ook veelvuldig van gesprekspartner gewisseld en was er een prima sfeer.

Ook volgend jaar zullen er weer 2 Yopper Grand Cafe’s worden georganiseerd in Norg, voor de Noordelijke provincies, gezien de centrale ligging, goede bereikbaarheid en prima voorzieningen en fijn plek voor deze jonge doelgroep. Mochten meer informatie willen kunnen zij zich richten tot de organisatie, die dit vrijwillig mogelijk hebben gemaakt. Info bij Noord.Yoppers@gmail.com 

Met dank aan Greetje Teuben, Marie Margreeth Hemmelder, Silvia Brouwer en Rozemarijn Zwartenkot.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap