Parkinson en Yoga | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Parkinson en Yoga

Yoga & Parkinson

YOGA is een oude filosofie, waarin  lichaam en geest als eenheid worden beschouwd. Yoga staat bekend om de ontspanning. Die ontspanning wekt een gevoel van kracht op, en zin om iets aan te pakken. Yoga versterkt het gezonde deel van de mens, vermindert onzekerheid, stress en angst.

LICHAAM/GEEST. Dat de geest invloed heeft op het lichaam vinden we vanzelfsprekend. (Als we opgewekt zijn, staan we rechter op). Dat het lichaam ook invloed heeft op de geest ervaart men dagelijks. (Na een oefensessie voelt men zich beter!) In de yoga is dit gegeven uitgewerkt en toepasbaar gemaakt.

OEFENEN. In deze Parkinsonlessen staat de motoriek centraal. Bewustzijn en kwaliteit van bewegen worden doelgericht geoefend. Elk aspect (bv een hand) heeft steeds een verbinding met andere delen van het lichaam (andere hand, en voeten). Deze lichaamsdelen worden dan apart en in samenhang geoefend.

Het versoepelen van de wervelkolom is  daarbij essentieel voor gebruik van de ledematen.

Zo zijn bij het lopen zowel het bekken als de schoudergordel betrokken. Het oefenen versterkt het bewustzijn en verbetert daarmee het looppatroon.

ADEM. Elk mens heeft een persoonlijk ritme, gekoppeld aan de eigen ademhaling. Deze diepere verbinding wordt bewust gemaakt. Het ademen zelf is de brug naar meer mentale lagen.  Ademwerk geeft een ongekende dimensie aan het “gewone“  oefenen, ondersteunt zowel de grove, de fijne, als de zeer fijne motoriek.    

TIJD. In een yogales neemt men de tijd om te voelen, om bewust te worden hoe de motoriek functioneert. Dat bewustzijn wordt dan weer ingezet om bewegingen, die niet meer “vanzelf” gaan, via deze weg op gang te brengen.

SOORT YOGA. Er zijn veel vormen van yoga. De yoga die ik geef, gaat uit van de eigen dagelijkse bewegingen. Ik noem dat Natuurlijke Yoga *.  

KLACHTEN. Klachten hebben vaak een verrassend begin. Oefenen “met” dat begin kan verlichting brengen in de situatie van nu.  Er wordt op eenvoudige wijze geoefend met het lichaam en de adem om tot meer harmonie, ontspanning en beter functioneren te komen.

Forceren hoort niet bij yoga. Ieder bepaalt de eigen grens. Het zachte karakter van Natuurlijke Yoga geeft vaak bijzondere effecten.

Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met:

M. de Jong-Grijpma
Helomapark 2
9244 BT Beetsterzwaag
0512-385832 of 06-22698259 (duidelijk inspreken)
mdjgwedj@zonnet.nl

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap