Basiscursus 'Wat is Parkinson'? - 15 september 2018 - Midden van het land | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Basiscursus 'Wat is Parkinson'? - 15 september 2018 - Midden van het land

Basiscursus 'Wat is Parkinson?'

Laatst gewijzigd op 9 januari 2018

Omschrijving:

De Parkinson Vereniging houdt ook dit jaar de basisdag “Wat is Parkinson?” voor nieuwe leden (patiënten en eventuele partners/mantelzorgers) met maximaal 2 jaar de diagnose Parkinson. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 15 september 2018, bij Van der Valk Breukelen (Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen) van 10:30 uur tot 15:00 uur. Deze locatie is ook goed te bereiken met openbar vervoer.

Neuroloog Dr. J. Hoff van het Antonius Ziekenhuis zal een presentatie verzorgen met daarin veel aandacht voor de basis van Parkinson; symptomen, non-motorische symptomen, de behandeling van de ziekte van Parkinson en medicatie bij de beginnende fase.

Na de lunch zal hij ingaan op het totaalpakket van paramedische zorg bij de ziekte van Parkinson.

Dr. J. Hoff, volgde de opleiding tot neuroloog in LUMC Leiden, sinds 2004 is hij werkzaam bij het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Parkinson Adviesraad van de Parkinson Vereniging. In 2005 promoveerde hij in Ambulatory accelerometry in Parkinson’s disease.  Precies 200 jaar geleden schreef de Londense arts James Parkinson in zijn ‘Essay on the Shaking Palsy’ voor het eerst de ziekte van Parkinson. Ter ere daarvan is het boek 200 jaar ziekte van Parkinson’ uitgebracht waarvan dr. J. Hoff de teksten van James Parkinson van commentaar voorziet. In het boek gaat dr. J. Hoff dieper in op de bevindingen die James Parkinson indertijd deed en beschrijft hij de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en de behandeling van parkinson.  

Programma:

10:30 uur:        Ontvangst
11:00 uur:        Opening
11:15 uur:        Presentatie zorgverlener(s)
- Wat is Parkinson?
- Symptomen van Parkinson + de non-motorische symptomen
- Behandeling van de ziekte van Parkinson/medicatie bij beginnende fase
12:00 uur:        Beantwoording vragen
12:30 uur:        Lunch
13:30 uur:        Presentatie zorgverlener(s)
- Het totaalpakket aan paramedische zorg bij Parkinson
14:15 uur:        Beantwoording vragen
14:45 uur:        Einde
 

Doelgroep:

De cursus is voor deelnemers (patiënten en hun eventuele partners/mantelzorgers) bij wie maximaal 2 jaar de diagnose Parkinson is gediagnosticeerd.

Datum:

Zaterdag 15 september 2018.

Tijd:

Ontvangst: 10.30 uur. Start programma: 11.00 uur.

Locatie:

Van der Valk Breukelen (Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen)

Kosten:         

€ 17,50 p.p. voor leden van de Parkinson Vereniging, inclusief koffie/thee en lunch. Op basis van het lidmaatschap mag één lid, 1 evt. partner/mantelzorger meenemen voor de leden prijs van € 17,50 per persoon.
€ 35,00 p.p. voor niet-leden.

U kunt tot twee weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. Wanneer u daarna annuleert of niet aanwezig bent, brengen wij het deelnamebedrag alsnog in rekening.

Wij vragen u het cursusgeld over te maken op bankrekeningnummer NL 54 ABNA 0416 2570 46 t.n.v. Parkinson Vereniging o.v.v. Basiscursus Wat is Parkinson? 15-9 en uw naam. 

Cursusmateriaal:

Na afloop van de basiscursus kunt u allerhande materialen, brochures meenemen van de Parkinson Vereniging.

Na goedkeuring van de sprekers geven we de hand-outs van de presentatie vrij op de website of per e-mail aan de aanwezigen.

Aanmeldprocedure:

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Indien u aan deze dag wilt deelnemen, dient u max. 2 jaar de diagnose ziekte van Parkinson te hebben. Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging. Bij overinschrijving wordt u geïnformeerd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden cursus

•Als lid van de Parkinson Vereniging kunt u één persoon tegen het ledentarief meenemen en betaalt u een eigen bijdrage van € 17,50 per persoon voor deze basiscursus.

•Als u geen lid bent van de vereniging bent u ook van harte welkom op deze basiscursus. U betaalt dan een bijdrage van € 35,00 per persoon.

•U kunt tot twee weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. Wanneer u daarna annuleert of niet aanwezig bent, brengen wij het deelnamebedrag alsnog in rekening.

•Twee weken voor aanvang ontvangt u een definitieve bevestiging voor deelname aan de basiscursus. Deze dient u mee te nemen naar de activiteit.

•Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Privacyverklaring

Klik hier om de privacyverklaring te lezen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap