Basiscursus 'Wat is Parkinson'? | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Basiscursus 'Wat is Parkinson'?

Basiscursus 'Wat is Parkinson?'
(cursus fase 1)

Laatst gewijzigd op 18 september 2017

Omschrijving:

De basiscursus 'Wat is Parkinson?' is een informatieve dag met alle basisinformatie over de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. De cursus is voor deelnemers (patiënten en hun eventuele partners/mantelzorgers) waarvan maximaal 2 jaar de diagnose Parkinson is gediagnosticeerd. Op deze dag krijgt u informatie van één of meer zorgverleners over de ziekte van Parkinson en parkinsonismen, de symptomen en de behandeling. U krijgt antwoord op vragen als: Wat is Parkinson(ismen)? Welke medicijnen, behandelingen zijn er? Wat kan ik zelf doen? Bij wie kan ik hulp vragen? Etc.

Tijdens deze basiscursus krijgt u veel informatie van de sprekers, maar ook in de vorm van brochures van de Parkinson Vereniging.

De bijeenkomst vindt tenminste eenmaal per jaar plaats op een locatie centraal in het land. Nieuwe leden worden over deze bijeenkomst geïnformeerd.

Programma:

10:30 uur:        Ontvangst
11:00 uur:        Opening
11:15 uur:        Presentatie zorgverlener(s)
- Wat is Parkinson?
- Symptomen van Parkinson + de non-motorische symptomen
- Behandeling van de ziekte van Parkinson/medicatie bij beginnende fase
12:00 uur:        Beantwoording vragen
12:30 uur:        Lunch
13:30 uur:        Presentatie zorgverlener(s)
- Het totaalpakket aan paramedische zorg bij Parkinson
14:15 uur:        Beantwoording vragen
14:45 uur:        Einde
 

Doelgroep:

De cursus is voor deelnemers (patiënten en hun eventuele partners/mantelzorgers) bij wie maximaal 2 jaar de diagnose Parkinson is gediagnosticeerd.

Datum:

Nog niet bekend.

Tijd:

Ontvangst: 10.30 uur. Start programma: 11.00 uur.

Locatie:

Nog niet bekend.

Kosten:         

Informatie over de kosten volgt.

€... p.p. voor leden van de Parkinson Vereniging, inclusief koffie/thee en lunch. Op basis van het lidmaatschap mag één lid, 1 evt. partner/mantelzorger meenemen voor de leden prijs van €... per persoon. €... p.p. voor niet-leden.

Let op! Mocht u onverwacht toch niet in de gelegenheid zijn de basiscursus bij te wonen dan kunt u zich tot uiterlijk 2 weken voor de cursus afmelden zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Bij afmelding na deze datum of bij onaf gemelde afwezigheid zijn wij genoodzaakt de arrangementskosten à € ... per persoon aan u door te berekenen.

Wij vragen u het cursusgeld over te maken op bankrekeningnummer NL54ABNA0416257046 t.n.v. Parkinson Vereniging o.v.v. Basiscursus Wat is Parkinson? U kunt ook rechtstreeks via iDeal betalen, deze keuze volgt wanneer u het aanmeldformulier heeft ingevuld.

Cursusmateriaal:

Na afloop van de basiscursus kunt u allerhande materialen, brochures meenemen van de Parkinson Vereniging.

Na goedkeuring van de sprekers geven we de hand-outs van de presentatie vrij op de website of per e-mail aan de aanwezigen.

Aanmeldprocedure:

Het aanmeldformulier verschijnt te zijner tijd hieronder. Indien u aan deze dag wilt deelnemen, dient u max. 2 jaar de diagnose Parkinson te hebben. Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging. Bij overinschrijving wordt u geïnformeerd.

Voorwaarden cursus

•Als lid van de Parkinson Vereniging kunt u (per bijeenkomst) één persoon meenemen en betaalt u een eigen bijdrage (€ ... per persoon voor deze basiscursus.)

•Als u geen lid bent van de vereniging bent u ook van harte welkom op onze bijeenkomsten en evenementen. U betaalt dan altijd een bijdrage van €... - per persoon.

•U kunt tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Wanneer u na twee weken voor aanvang van de activiteit annuleert of onafgemeld afwezig bent op een bijeenkomst, brengen wij € ... - per persoon in rekening in verband met de reeds gemaakte kosten voor de cursus.

•Twee weken voor aanvang ontvangt u een definitieve bevestiging voor deelname aan de cursus. Deze dient u mee te nemen naar de activiteit.

•Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Privacyverklaring

Klik hier om de privacyverklaring te lezen.

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap