Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4ALL) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4ALL)

“Een oPPEPper voor ‘de patiënt’ en partner”

“Je krijgt wat… Je hebt wat…. Je moet er mee leren leven….!” Maar hoe?

Het PPEP4All programma is een zelfmanagement programma voor mensen met een (chronische) ziekte ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger*. Het vormt een aanvulling op de medische behandeling waarin er vaak weinig tijd, ruimte en aandacht is voor de psychische en (psycho)sociale gevolgen van de ziekte op het dagelijkse leven. Dit educatieprogramma heeft tot doel om, middels het aanbieden van informatie en het aanleren van management strategieën, u in staat te stellen de juiste balans te vinden tussen wat de ziekte van u als persoon vraagt en hoe u uw leven wil leiden. Met het PPEP4ALL wordt u gestimuleerd om uw eigen grenzen te ontdekken; uw doelen te stellen, en waar nodig bij te stellen en of te verhelderen. Uitgangspunt is uw autonomie te bevorderen.

Het PPEP4ALL beoogt u die handvatten te bieden die u in staat stellen de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere (chronisch) zieke nou eenmaal mee te maken krijgt, goed te managen en daardoor de kwaliteit van uw leven positief te beïnvloeden.

Het zelfmanagement educatieprogramma omvat acht groepssessies met elk een eigen thema. Elke sessie heeft een standaardopbouw en duurt negentig minuten.

 

 

 

 

 

Het werkboek dient als leidraad en ondersteuning van alle actieve informatie, management strategieën en oefeningen die u tijdens dit programma krijgt aangeboden. Na het door lopen van het PPEP4ALL programma zal dit werkboek haar waarde behouden als naslagwerk en ‘reminder’. Of zoals een van de deelnemers zei: “Het is mijn ‘bijbeltje’ geworden”.

*Uw partner/mantelzorger kan ook deelnemen aan het programma. Dit is net als uw deelname geheel vrijwillig en niet verplicht. Zij zitten tijdens het programma in een aparte partnergroep, en doorlopen het PPEP4ALL vanuit hun eigen partnerperspectief met hun eigen werkboek.

Meer informatie kunt u vinden op de website: http://www.ppep4all.nl/welkom.html

Zoek bij u in de buurt of er een cursus in uw omgeving wordt gegeven.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap