Pilot-workshop: Laatste Levensfase | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Pilot-workshop: Laatste Levensfase

Pilot-cursus ‘Laatste levensfase’

Omschrijving:

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen wel eens nadenken over hun laatste levensfase, maar dat slechts weinigen hun wensen daarover op papier zetten. De meesten hebben de neiging om deze handeling uit te stellen en dat geldt ook voor mensen met Parkinson(ismen) en hun naasten/mantelzorgers. Als gevolg van toenemende problemen met spreken en schrijven kan voor u de bemoeilijkte communicatie een extra barrière vormen. En vaak is onbekend waar de benodigde informatie te vinden is. Het kan veel rust geven als u – juist in de beginfase van uw ziekte - weet dat u de dingen alvast goed geregeld heeft. In deze cursus geven wij u informatie en delen en bespreken wij verschillende zaken die van belang zijn voor u, uw naasten en mantelzorgers ter voorbereiding op de laatste levensfase.

Doelstellingen:

  • U heeft inzicht in de specifieke (medische) aspecten van de laatste levensfase bij Parkinson(ismen).
  • U kunt in veiligheid en vertrouwen met elkaar in gesprek over de laatste levensfase en aspecten die daarbij een rol spelen op fysiek, mentaal, psychisch, sociaal gebied en op gebied van zingeving en bij het dagelijks functioneren.
  • U krijgt inzicht in verschillen tussen Palliatieve zorg, Palliatieve sedatie en Euthanasie, u kent de specifieke aspecten en u wisselt van gedachten over vragen, problemen en dilemma’s hierbij – een en ander om de persoonlijke wensen te kunnen vastleggen.
  • U krijgt praktische informatie over de wilsverklaring en wensenlijst.
  • U bespreekt en bepaalt de rol van de naaste/de mantelzorger en de specifieke aspecten daarbij.

Werkwijze:

De training wordt gegeven door een ervaren trainster en een parkinsonpatiënt. In de pilotcursus maken we afwisselend gebruik van verschillende werkvormen zoals korte inleidingen, een individuele en (sub)groepsopdrachten, het bespreken van casussen, uitwisselen van ervaringen, praktische oefeningen en groepsdiscussies.

Programma dag 1
12.30-13.00 uur Ontvangst
13.00-14.30 uur Kennismaking en Inleiding thema Laatste levensfase
14.30-14.45 uur Pauze
14.45-16.30 uur Communicatie, Voorbereiding tweede bijeenkomst
16.30-17.00 uur Afronding

Programma dag 2
12.30-13.00 uur Ontvangst
13.00-14.30 uur Verdieping thema Laatste levensfase, Omgaan met verliezen
14.30-14.45 uur Pauze
14.45-16.30 uur Wensenlijst/wilsverklaring en steun hierbij, Hoe verder?
16.30-17.00 uur Afronding, evaluatie en afscheid

Doelgroep:

Doelgroep: Parkinson(isme)patiënten en hun partner/mantelzorger

Datum, locatie en tijd:

Nog niet bekend. Meer informatie volgt.

Aanmelden en kosten: 

Deelname aan deze pilot-workshop is € 35,00 p.p. voor leden. Voor uw partner of mantelzorger geldt hetzelfde tarief. Niet-leden betalen € 50,00 p.p. Het bedrag is inclusief koffie/thee en cursistenboek. Bij deze cursus zit geen lunch.

Inschrijving vindt plaats op basis van de aanmelding, vol = vol (max. aantal deelnemers 15 personen). Dit bedrag is over te maken op IBAN-nummer NL54ABNA0416257046 t.n.v. Parkinson Vereniging o.v.v. Pilot-workshop Laatste levensfase, uw naam en postadres.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de workshop ontvangt u een definitieve bevestiging. 

Privacypolicy

Privacypolicy

Algemene voorwaarden

  • Per lidmaatschap mogen maximaal twee personen zich aanmelden tegen de ledenprijs (de eigen bijdrage bedraagt € 35,00 per persoon inclusief lunch).
  • Als u geen lid bent van de vereniging bent u ook van harte welkom op onze bijeenkomsten en evenementen. U betaalt dan een bijdrage van € 50,00 per persoon.
  • U kunt tot twee weken voor aanvang van de activiteit kosteloos annuleren. Wanneer u na twee weken voor aanvang van de activiteit annuleert of onafgemeld afwezig bent op een bijeenkomst, brengen wij € 50,00 per persoon in rekening in verband met de reeds gemaakte kosten voor de activiteit.
  • Twee weken voor aanvang ontvangt u een definitieve bevestiging voor deelname aan de activiteit. Deze dient u mee te nemen naar de activiteit.
  • Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap