De vereniging | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

De vereniging

De vereniging

Bij de oprichting van de Parkinson Vereniging in 1977 is als uitgangspunt genomen dat de vereniging primair in het leven is geroepen voor en door mensen met de ziekte van Parkinson en hun persoonlijk verzorger (mantelzorger, vaak de partner). Deze missie staat ook vandaag nog onverminderd overeind maar is, met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van november 2012, geactualiseerd.

“De Parkinson Vereniging is een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen. Deze steun bestaat uit activiteiten en voorzieningen die hun kwaliteit van leven bevorderen, vooral door hen te helpen zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en goed geïnformeerd te zijn”.

De leden zijn het hoogste besluitvormende orgaan van de Parkinson Vereniging. Zij beslissen over de door het bestuur voorgestelde beleid. Het verenigingsbureau ondersteunt het bestuur bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap