Parkinson en pesticiden

De risico’s op de ziekte van Parkinson, als gevolg van de blootstelling aan pesticiden, zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. Een werkgroep bestaande uit leden van de Parkinson Advies Raad heeft een inventarisatie gemaakt van onderzoeken die wereldwijd gaande zijn hiernaar. U leest hierover in dit informatiedossier.

Uitzending gemist

Na een ZEMBLA-uitzending over de risico’s van landbouwgif krijgt de redactie dit voorjaar een brief van een boerenzoon uit West-Friesland. Hij vermoedt dat zich hier in Noord Holland een groot agrarisch drama afspeelt. Bij zijn vader is op 47-jarige leeftijd de ziekte van Parkinson vastgesteld. Hij is niet de enige in de buurt met deze ziekte. 

Bekijk hier de uitzending

Risico's

De ziekte van Parkinson blijkt door de wetenschap al lang in verband te worden gebracht met blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Zowel de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkennen dat de risico's nog onvoldoende helder zijn.

Lees verder

Kamervragen

Kamerleden Moorlag en Gijs van Dijk (beiden PvdA) stelden naar aanleiding van de uitzending van Zembla vragen over het verband tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees hier de Kamervragen

De werkgroep met leden uit de patiëntenkamer van de Parkinson Adviesraad en patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging heeft met de stapel literatuur die zij tot nu toe hebben doorgenomen, een aantal conclusies getrokken die u leest in dit dossier.

Dagelijkse blootstelling

Wordt u dagelijks blootgesteld aan pesticiden? Dan betekent dat nog niet dat u de ziekte van Parkinson gaat krijgen. Parkinson is een complexe ziekte die zich in de loop van jaren ontwikkelt en de ziekte manifesteert zich door een interactie van genetische en omgevingsfactoren. Sommige mensen zijn kwetsbaarder voor blootstelling aan pesticiden dan anderen.

Lees hier de volledige tekst

Gemiddeld eerder parkinson

Diverse studies tonen aan dat mensen gemiddeld jonger parkinson krijgen als ze zijn blootgesteld aan pesticiden. En dat effect wordt groter naarmate mensen meer zijn blootgesteld (langer en/of in hogere doses).

Lees hier de volledige tekst

  De twee meest gebruikte pesticiden in Nederland hebben neurotoxische effecten

  In reviews die kijken naar de relatie tussen blootstelling aan pesticiden en het voorkomen van parkinson, wordt ook verwezen naar middelen die inmiddels zijn verboden. Maar dan nog moeten we er alert op zijn dat de effecten van blootstelling nog na-ijlen. Mensen die nu parkinson hebben of krijgen, zijn in het verleden mogelijk blootgesteld.

  Glyfosaat en Mancozeb

  Om te kijken hoe het staat met de neurotoxiciteit van middelen die nog wel in de handel zijn, heeft de werkgroep de wetenschappelijke literatuur voor glyfosaat en mancozeb bekeken. Volgens het CBS waren deze twee pesticiden namelijk de koplopers in Nederland in 2016 (recentere data zijn er nog niet). Mancozeb werd gebruikt op 168000 ha landbouwgrond en glyfosaat op 156000 ha.

  Een greep uit de studies die een relatie vonden tussen blootstelling aan glyfosaat of mancozeb en (neuro)toxiciteit leest u in de onderstaande artikelen.

  Ga naar het volledige artikel over glyfosaat

  Ga naar het volledige artikel over mancozeb

  download.png

  Download het volledige dossier 'Parkinson, pesticiden en een stapel literatuur'

  Op 10 december 2019 is er een gewijzigde motie ingediend van het lid Dik-Faber c.s. over een onderzoek naar een verhoogd risico op parkinson.

  Lees deze gewijzigde motie op de website van de Tweede Kamer

  Minister kritisch over goedkeuringsproces bestrijdingsmiddelen

  Minister Carola van Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vindt dat de goedkeuringsprocedure voor pesticiden in relatie tot aandoeningen zoals Parkinson, voor verbetering vatbaar is. Schouten ondersteunt met deze uitspraak de aanbevelingen die de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het RIVM eerder deden in de ZEMBLA-uitzending 'Parkinson op het Platteland'. Schouten: "Ik zal de Europese Commissie vragen dit voortvarend op te pakken." (Bron: Zembla.nl)

  Lees verder

  Terug naar boven