Parkinson en pesticiden

De risico’s op de ziekte van Parkinson, als gevolg van de blootstelling aan pesticiden, zijn nog onvoldoende in kaart zijn gebracht. Momenteel werkt een werkgroep, bestaande uit leden van de Parkinson Advies Raad, aan een inventarisatie van onderzoeken die wereldwijd gaande zijn hiernaar.

Uitzending gemist

Na een ZEMBLA-uitzending over de risico’s van landbouwgif krijgt de redactie dit voorjaar een brief van een boerenzoon uit West-Friesland. Hij vermoedt dat zich hier in Noord Holland een groot agrarisch drama afspeelt. Bij zijn vader is op 47-jarige leeftijd de ziekte van Parkinson vastgesteld. Hij is niet de enige in de buurt met deze ziekte. 

Bekijk hier de uitzending

Risico's

De ziekte van Parkinson blijkt door de wetenschap al lang in verband te worden gebracht met blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Zowel de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkennen dat de risico's nog onvoldoende helder zijn.

Lees verder

Kamervragen

Kamerleden Moorlag en Gijs van Dijk (beiden PvdA) stelden naar aanleiding van de uitzending van Zembla vragen over het verband tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees hier de Kamervragen

Minister kritisch over goedkeuringsproces bestrijdingsmiddelen

Minister Carola van Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vindt dat de goedkeuringsprocedure voor pesticiden in relatie tot aandoeningen zoals Parkinson, voor verbetering vatbaar is. Schouten ondersteunt met deze uitspraak de aanbevelingen die de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het RIVM eerder deden in de ZEMBLA-uitzending 'Parkinson op het Platteland'. Schouten: "Ik zal de Europese Commissie vragen dit voortvarend op te pakken." (Bron: Zembla.nl)

Lees verder

Terug naar boven