Parkinson en pesticiden

Parkinson en pesticiden

Parkinson en pesticiden hebben helaas meer gemeen dan de letter P. Er gaat geen week voorbij of er meldt zich een lid die een relatie tussen zijn of haar parkinson en pesticiden vermoedt. Wij zetten deze persoonlijke verhalen in en koppelen deze aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten over hoe parkinson kan ontstaan. Samen met onder andere Pesticide Action Network, Greenpeace, Foodwatch, Meten=Weten, Natuur en Milieu maken we ons er sterk voor dat dit punt daar op de agenda’s van onze bewindspersonen staat waar die hoort: Prominent. Onze gewassen beschermen ten koste van de volksgezondheid is voor ons geen optie.

We willen voorkomen dat iemand ziek wordt door pesticiden.
Nickie van der Wulp - Directeur Parkinson Vereniging

Dagelijkse blootstelling

Wordt u dagelijks blootgesteld aan pesticiden? Dan betekent dat nog niet dat u de ziekte van Parkinson gaat krijgen. Parkinson is een complexe ziekte die zich in de loop van jaren ontwikkelt...

Lees hier de volledige tekst

Gemiddeld eerder parkinson

Diverse studies tonen aan dat mensen gemiddeld jonger parkinson krijgen als ze zijn blootgesteld aan pesticiden. En dat effect wordt groter naarmate mensen meer zijn blootgesteld (langer en/of in hogere doses).

Lees hier de volledige tekst

  Meldpunt

  Heeft u de diagnose ziekte van Parkinson en heeft u het vermoeden dat dit verband houdt met het gebruik van pesticiden? Meld dit dan bij de Parkinson Vereniging.

  Meld uw ervaring aan ons

  Parkinson en pesticiden in de media

  november 2022

  1. 29 november 2022 Podcast: 'Krijg ik Parkinson?' over de snelst groeiende hersenziekte ter wereld
  2. 16 november 2022 Giftige werking paraquat ontrafeld
  3. 15 november 2022 FAO en Croplife
  4. 15 november 2022 Exportverbod van verboden pesticiden en chemicaliën
  5. 15 november 2022 Toestemming Glyfosaat niet verlengd?

  juni 2022

  1. 23 juni 2022 Bas Bloem: ‘Boeren zijn geen daders maar slachtoffers’

  april 2022

  1. 28 april 2022 Verlenging beslistermijn door Ctgb op bezwaarschrift
  2. 26 april 2022 Parkinson Vereniging praat mee op Europees niveau
  3. 5 april 2022 Wat gebeurt er in Europa?
  4. 5 april 2022 Pesticiden en Nederland

  februari 2022

  1. 28 februari 2022 Parkinson Vereniging dient bezwaarschrift in tegen verlengde toelating van tien glyfosaathoudende middelen
  2. 22 februari 2022 Ineffectiviteit van persoonlijke beschermingsmiddelen

  januari 2022

  1. 10 januari 2022 Meer ambitie nodig voor Nationaal Actieplan duurzaam gebruik Pesticiden (NAP)

  december 2021

  1. 23 december 2021 Parkinson Vereniging stuurt wederom brief aan minister Schouten

  november 2021

  1. 18 november 2021 Vanavond in EenVandaag op NPO1: parkinson en pesticiden, aangescherpte eisen nodig voor beoordeling gewasbeschermingsmiddelen
  2. 1 november 2021 Meten = Weten vraagt handhavingsverzoek

  oktober 2021

  1. 19 oktober 2021 Research project Plant Protection Product Exposure and Parkinson’s Disease
  2. 13 oktober 2021 Vragen aan Minister Schouten over hernieuwde toelating glyfosaat

  september 2021

  1. 28 september 2021 De Hofbar (PowNed)
  2. 28 september 2021 Parkinsonpatiënten slaan alarm: 'Stop met ziekmakende pesticiden'
  3. 9 september 2021 Parkinson Vereniging wil duidelijkheid over onderzoek naar glyfosaat: ‘Beoordeling gebaseerd op conclusies van producenten’

  juli 2021

  1. 12 juli 2021 Neuroloog wil verbod op chemische middelen die hersenziekte kunnen veroorzaken: ‘Sjonge, het is verdorie urgent!’
  2. 12 juli 2021 Neuroloog wil bestrijdingsmiddelen in de ban: ‘Laat mensen niet onnodig Parkinson krijgen’
  3. 7 juli 2021 Zorgen over goedkeuring glyfosaat (Roundup) door het Ctgb

  mei 2021

  1. 27 mei 2021 Reformatorisch Dagblad: Parkinson door pesticiden

  april 2021

  1. 13 april 2021 Ctgb vraagt EFSA aandacht voor mogelijke risico’s Parkinson bij gebruik bepaalde stoffen

  januari 2021

  1. 28 januari 2021 EenVandaag: Voormalig tuinder Ger kreeg Parkinson na jarenlang gebruik van pesticiden: 'Misschien heb ik mijn eigen leven kapot gemaakt'

  november 2020

  1. 24 november 2020 Update: pesticiden in Parkinson Magazine
  2. 23 november 2020 Parkinson en gewasbeschermingsmiddelen: De Gelderlander november 2020
  3. 3 november 2020 Doek valt voor Mancozeb in Europa
  4. 3 november 2020 Update pesticiden in de media

  september 2020

  1. 2 september 2020 Antwoorden op schriftelijke vragen van Dik-Faber
  2. 1 september 2020 Vraag om aanscherping goedkeuringsprocedure gewasbeschermingsmiddelen

  augustus 2020

  1. 5 augustus 2020 Overtredingen met bestrijdingsmiddelen voortaan harder aangepakt

  juli 2020

  1. 21 juli 2020 Schriftelijke vragen Tweede Kamerlid Dik-Faber
  2. 14 juli 2020 Voorvechter verbod pesticiden met parkinson overleden
  3. 1 juli 2020 Update Zembla naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad

  juni 2020

  1. 30 juni 2020 NPORadio1: Gebruik ziekmakend landbouwgif moet omlaag
  2. 30 juni 2020 EenVandaag: Voor het eerst naar ons geluisterd
  3. 29 juni 2020 Advies Gezondheidsraad: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen uit voorzorg terugdringen!
  4. 22 juni 2020 Reactie minister Schouten op onze brief

  mei 2020

  1. 20 mei 2020 Minister Schouten wil risico op het krijgen van parkinson verkleinen

  april 2020

  1. 30 april 2020 Update parkinson en gewasbeschermingsmiddelen

  maart 2020

  1. 19 maart 2020 Onderzoek meten gezondheidsrisico pesticiden
  2. 18 maart 2020 Parkinson neuroloog Bas Bloem en Monique Bosman (lid van de Parkinson Vereniging) in Op1
  3. 16 maart 2020 Toelating of verbod voor Mancozeb in Europa?

  februari 2020

  1. 26 februari 2020 Gezondheidsraad, gewasbestrijdingsmiddelen en risico op parkinson
  2. 17 februari 2020 Brief aan minister Schouten

  december 2019

  1. 16 december 2019 Bezwaar tegen Europese goedkeuring van omstreden landbouwgif Mancozeb
  2. 10 december 2019 Gewijzigde motie ingediend

  november 2019

  1. 7 november 2019 Minister Schouten kritisch over goedkeuringsproces bestrijdingsmiddelen

  Hoorzitting Gezondheidsraad, 2019

  Parkinson op het platteland, 2018

  Videoportret Zembla, 2019

  Mini college Prof. Bas Bloem, 2021

  De werkgroep met leden uit de patiëntenkamer van de Parkinson Adviesraad en patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging heeft met de stapel literatuur die zij tot nu toe hebben doorgenomen, een aantal conclusies getrokken die u leest in dit dossier. Deze zijn samengevat, verwoord en geïllustreerd door Marina Noordegraaf.

  Risico's

  De ziekte van Parkinson blijkt door de wetenschap al lang in verband te worden gebracht met blootstelling aan pesticiden in de land- en tuinbouw. Zowel de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkennen dat de risico's nog onvoldoende helder zijn.

  Lees verder

  Kamervragen

  Kamerleden Moorlag en Gijs van Dijk (beiden PvdA) stelden naar aanleiding van de uitzending van Zembla vragen over het verband tussen pesticiden en de ziekte van Parkinson aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Lees hier de Kamervragen

  De twee meest gebruikte pesticiden in Nederland hebben neurotoxische effecten

  In reviews die kijken naar de relatie tussen blootstelling aan pesticiden en het voorkomen van parkinson, wordt ook verwezen naar middelen die inmiddels zijn verboden. Maar dan nog moeten we er alert op zijn dat de effecten van blootstelling nog na-ijlen. Mensen die nu parkinson hebben of krijgen, zijn in het verleden mogelijk blootgesteld.

  Glyfosaat en Mancozeb

  Om te kijken hoe het staat met de neurotoxiciteit van middelen die nog wel in de handel zijn, heeft de werkgroep de wetenschappelijke literatuur voor glyfosaat en mancozeb bekeken. Volgens het CBS waren deze twee pesticiden namelijk de koplopers in Nederland in 2016 (recentere data zijn er nog niet). Mancozeb werd gebruikt op 168000 ha landbouwgrond en glyfosaat op 156000 ha.

  Een greep uit de studies die een relatie vonden tussen blootstelling aan glyfosaat of mancozeb en (neuro)toxiciteit leest u in de onderstaande artikelen.

  Ga naar het volledige artikel over glyfosaat

  Ga naar het volledige artikel over mancozeb

  download.png

  Download het volledige dossier 'Parkinson, pesticiden en een stapel literatuur'

  Terug naar boven