Parkinson en pesticiden

Parkinson en pesticiden

Themadossier

pesticiden.jpg

Parkinson en pesticiden hebben helaas meer gemeen dan de letter P. Er gaat geen week voorbij of er meldt zich een lid die een relatie tussen zijn of haar parkinson en pesticiden vermoedt. Wij zetten deze persoonlijke verhalen in en koppelen deze aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten over hoe parkinson kan ontstaan. 

Samen met onder andere Pesticide Action Network, Greenpeace, Foodwatch, Meten=Weten, Natuur en Milieu maken we ons er sterk voor dat dit punt daar op de agenda’s van onze bewindspersonen staat waar die hoort: Prominent. Onze gewassen beschermen ten koste van de volksgezondheid is voor ons geen optie.

We willen voorkomen dat iemand ziek wordt door pesticiden.
Nickie van der Wulp - Directeur Parkinson Vereniging

Dagelijkse blootstelling

Wordt u dagelijks blootgesteld aan pesticiden? Dan betekent dat nog niet dat u de ziekte van Parkinson gaat krijgen. Parkinson is een complexe ziekte die zich in de loop van jaren ontwikkelt...

Lees hier de volledige tekst

Gemiddeld eerder parkinson

Diverse studies tonen aan dat mensen gemiddeld jonger parkinson krijgen als ze zijn blootgesteld aan pesticiden. En dat effect wordt groter naarmate mensen meer zijn blootgesteld (langer en/of in hogere doses).

Lees hier de volledige tekst

Meldpunt

Heeft u de diagnose ziekte van Parkinson en heeft u het vermoeden dat dit verband houdt met het gebruik van pesticiden? Meld dit dan bij de Parkinson Vereniging.

Meld uw ervaring aan ons

Overzicht van meldingen

Vraag

Veelgestelde vragen over parkinson en pesticiden

De twee meest gebruikte pesticiden in Nederland hebben neurotoxische effecten

In reviews die kijken naar de relatie tussen blootstelling aan pesticiden en het voorkomen van parkinson, wordt ook verwezen naar middelen die inmiddels zijn verboden. Maar dan nog moeten we er alert op zijn dat de effecten van blootstelling nog na-ijlen. Mensen die nu parkinson hebben of krijgen, zijn in het verleden mogelijk blootgesteld.

Glyfosaat en Mancozeb

Om te kijken hoe het staat met de neurotoxiciteit van middelen die nog wel in de handel zijn, heeft de werkgroep de wetenschappelijke literatuur voor glyfosaat en mancozeb bekeken. Volgens het CBS waren deze twee pesticiden namelijk de koplopers in Nederland in 2016 (recentere data zijn er nog niet). Mancozeb werd gebruikt op 168000 ha landbouwgrond en glyfosaat op 156000 ha.

Een greep uit de studies die een relatie vonden tussen blootstelling aan glyfosaat of mancozeb en (neuro)toxiciteit leest u in de onderstaande artikelen.

Ga naar het volledige artikel over glyfosaat

Ga naar het volledige artikel over mancozeb

download.png

Download het volledige dossier 'Parkinson, pesticiden en een stapel literatuur'

Ervaringsverhalen over parkinson en pesticiden

Terug naar boven