Diagnose

Diagnose

Ziekte van Parkinson

diagnose.jpg

Vaak hebben mensen al lange tijd last van vage klachten voordat de diagnose parkinson is gesteld. Iemand kan al langer last hebben van vermindering van het reukvermogen, obstipatie, depressieve klachten en onrustige bewegingen tijdens de droomslaap. Als u klachten heeft, gaat u eerst naar de huisarts. Bij een vermoeden van parkinson stuurt de huisarts u door naar een neuroloog.

Klachten verschillend

Omdat de beginklachten van de ziekte van Parkinson zo verschillend zijn, wordt er vaak niet direct aan parkinson gedacht. Het duurt na de eerste verschijnselen gemiddeld vijf jaar voordat de neuroloog de diagnose kan stellen. Als iemand een tremor heeft, dan kan vaak sneller een diagnose worden gesteld. Dit is een bekend parkinsonsymptoom.

Klinische diagnose

De diagnose ziekte van Parkinson is een klinische diagnose. Dit betekent dat een arts deze stelt op basis van typische klachten en verschijnselen. Dit doet de specialist na een gesprek en een neurologisch onderzoek. Hierbij wordt ook gekeken naar het beloop in tijd. De eiwitstapeling in de hersenen is pas vast te stellen door hersenweefsel na overlijden te bestuderen. Dit helpt dus niet om een diagnose te kunnen stellen.

Testen en scans

Er zijn geen bloedtesten of scans waarmee de diagnose parkinson met zekerheid gesteld kan worden. Dit betekent dat zelfs een parkinsonspecialist alleen een waarschijnlijkheidsdiagnose kan stellen. Voor een diagnose parkinson moet er in ieder geval sprake zijn van stijfheid samen met bewegingsarmoede en/of een tremor. Bij twijfel kan een hersenscan wel helpen bij het stellen van de diagnose. 

Hersenscans

U heeft klachten die bij de ziekte van Parkinson kunnen horen. Bijvoorbeeld bevende armen of benen, langzaam bewegen, stijf zijn, een zachtere stem of moeilijker lopen.

Soms weet de arts in het ziekenhuis niet of u wel of niet de ziekte van Parkinson heeft. Bijvoorbeeld om 1 of meer van de volgende redenen:

  • U heeft klachten die ook bij andere ziektes kunnen horen.
  • U heeft ook klachten die minder goed bij de ziekte van Parkinson passen.
  • U gebruikt al een tijdje medicijnen voor uw klachten die bij de ziekte van Parkinson lijken te horen. Toch worden uw klachten niet minder.

U krijgt daarom 1 of 2 hersenscans. Dit zijn foto’s van de binnenkant van uw hoofd. Hiermee kan meer duidelijk worden over de oorzaak van uw klachten. Er is geen test waarmee artsen zeker weten of u de ziekte van Parkinson heeft of niet.

MRI-scanner

De onderzoeken die u mogelijk krijgt, zijn een MRI-scan of een DAT-scan. Of u krijgt allebei.

Lees meer over hersenscans op Thuisarts.nl

Nieuws over diagnosestelling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Vroege signalering

Omgaan met de diagnose

Acceptatie

Ervaringsverhalen over diagnosestelling

Terug naar boven