Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 20 november 2021 (bijwonen kan fysiek of digitaal)

Op zaterdag 20 november wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze is zowel fysiek als digitaal bij te wonen. De vergadering vindt plaats in locatie Houtrust te Hooglanderveen. 

U kunt zich tot 16 november aanmelden. Als u live aanwezig wilt zijn, zal de locatie uw coronapas bij binnenkomst controleren. Na vertoon van een geldige coronapas zijn er op de locatie geen aanvullende maatregelen vereist. Op deze locatie is het mogelijk om 1,5 meter afstand te houden tot de andere aanwezigen.  

Aanmelden voor deze ledenvergadering kan tot 16 november

De stukken liggen ook ter inzage op het verenigingsbureau. Op verzoek kunnen de stukken worden toegezonden.

Agenda Algemene Ledenvergadering 

Jaarplan 2022

Begroting 2022

Bekijk hier het verslag van de ALV van mei 2021

Bekijk hier de statutenwijziging

Bekijk hier de toelichting op de statutenwijzigingen

Bekijk hier de akte statutenwijziging

Introductie nieuwe penningmeester Inge Blokker

Digitale algemene ledenvergadering 29 mei 2021

Op zaterdag 29 mei 2021 vond de voorjaars algemene ledenvergadering plaats. In deze ALV werden het jaarverslag en de jaarrekening 2020 besproken. Neurowetenschapper Dr. W.D.J. van de Berg. verzorgde een lezing over haar onderzoek naar schadelijke vormen van het eiwit alfa-synucleïne, welke wordt gesubsideerd door de Parkinson Vereniging. 

Deze vergadering werd online gehouden in verband met de geldende coronamaatregelen.

Vergaderstukken:

Agenda alv 29 mei 2021

Concept notulen ALV 14 november 2020

Concept notulen extra ALV 13 maart 2021

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

Extra algemene ledenvergadering 13 maart 2021 (online)

De aanleiding van deze extra algemene ledenvergadering was de besluitvorming over de beoogde Parkinson Alliantie Nederland en het nieuw op te richten fonds. Met deze samenwerking met ParkinsonNet en Stichting Parkinson Nederland worden de krachten gebundeld om zo te werken aan de realisatie van het ultieme doel: Parkinson de wereld uit! De Parkinson Alliantie doet het maximale om dat te bewerkstelligen en ondertussen ook de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme zo goed mogelijk in te richten, zodat zij zoveel mogelijk eigen regie en zelfstandigheid kunnen behouden.

Tijdens deze algemene ledenvergadering vroeg het bestuur goedkeuring van de leden van de Parkinson Vereniging voor deze samenwerking en voor de oprichting van een nieuw fonds.

De Algemene Ledenvergadering is met grote meerderheid van stemmen akkoord gegaan met de vier voorgelegde besluitpunten.

Lees hier het document met de punten ter besluitvorming

Bekijk hier de presentatie van deze Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 14 november 2020 (digitaal)

Tijdens deze ALV zijn het jaarplan 2021 en de begroting 2021 goedgekeurd door de leden. U vindt deze binnenkort op deze pagina.Tevens zijn de leden unaniem akkoord gegaan met herbenoeming van Marja Overvest en Henk Blaauw, beiden algemeen bestuurslid. De Parkinson Vereniging feliciteert hen hartelijk met deze herbenoeming. 

Jaarplan 2021

Begroting 2021

Algemene ledenvergadering 26 juni 2020

Op de digitale algemene ledenvergadering van 26 juni 2020 zijn het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 goedgekeurd door de leden.

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Tevens zijn tijdens deze ALV de volgende personen door de leden benoemd voor de patiëntenkamer-PAR: Monique Bosman, Stan Hoppenbrouwer, Albert Kraster, Ruud Overes, Frank Roos, Marjolein Scholten, Saskia Vas, Willem Weijsenborn.

De volgende personen zijn door de leden benoemd voor de zorgprofessionalskamer-PAR: Jorrit Hoff en Jeroen van Vugt.

Terug naar boven