Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 14 november 2020

De volgende algemene ledenvergadering (ALV) staat gepland op zaterdag 14 november. Tijdens deze ALV zullen onder andere het jaarplan 2021 en de begroting 2021 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Algemene ledenvergadering 26 juni 2020

Op de digitale algemene ledenvergadering van 26 juni 2020 zijn het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 goedgekeurd door de leden.

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Tevens zijn tijdens deze ALV de volgende personen door de leden benoemd voor de patiëntenkamer-PAR: Monique Bosman, Stan Hoppenbrouwer, Albert Kraster, Ruud Overes, Frank Roos, Marjolein Scholten, Saskia Vas, Willem Weijsenborn.

De volgende personen zijn door de leden benoemd voor de zorgprofessionalskamer-PAR: Jorrit Hoff en Jeroen van Vugt.

Terug naar boven