Danstherapie voor mensen met parkinson

Danstherapie voor mensen met parkinson

1 februari 2015

De danstherapie waarop de leden van de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT) en de erkende danstherapieopleidingen zich baseren, heeft haar wortels in de moderne dans (o.a. Isadora Duncan), bewegingsanalyse (o.a. Rudolf Laban) en de psychoanalytische theorie (Jung). Van de vroege pioniers kunnen Marian Chace en Mary Whitehouse gezien worden als grondleggers van de danstherapie.

Zij ontwikkelden danstherapeutische concepten als attuning, mirroring en authentic movement. Zij pasten deze in eerste instantie toe in sessies met psychiatrische cliënten. Verdere voortrekkers waren Irmgard Bartenieff, Warren Lamb en Judith Kestenberg. Meer recent werd dans ook in andere vormen therapeutisch toegepast bij parkinsonpatiënten in het landelijk actieve Dance For Health & Parkinson. Deze centra zijn opgericht door Marc Vlemmix en Andrew Greenwood. Inmiddels is DansPark een van de grootste spelers op dit gebied in Nederland: www.danspark.org.

Beschrijving van de therapie

Dansen is voor veel mensen een plezierige, creatieve lichamelijke beweging die al honderden jaren bestaat. Danstherapeuten hebben geleerd te kijken naar het lichaam en de beweging om dit vervolgens te koppelen aan de hulpvraag. Door specifieke methoden van observeren kunnen zij snel en efficiënt aan het lichaam zien waar de problemen liggen en waar correctie nodig is. Danstherapie werkt hierdoor structurerend. De therapie is bovendien ervaringsgericht. Omdat er heel direct met het lijf en de beweging gewerkt wordt leert de cliënt (patiënt) al snel emoties te uiten en eventueel te verwerken. Omdat dit laatste vaak niet zomaar gaat kan danstherapie ook confronterend zijn. De therapie kan worden toegepast bij iedere leeftijdsgroep, zowel individueel als in een groep. 

Effectiviteit en veiligheid

Diverse groepstherapieën, trainingen en workshops in binnen en buitenland hebben bij een groot aantal parkinsonpatiënten effectief gewerkt. Het kan voor hen een hulp zijn om beter en vrijer te kunnen bewegen. Te denken valt aan de motoriek, de stabiliteit, het zelfvertrouwen en het leren omgaan met de beperkingen. Uiteraard dient de therapie te worden uitgevoerd door erkende en geschoolde therapeuten.

Bij parkinsonpatiënten is het risico van vallen vanzelfsprekend wat groter dan bij anderen, maar dat mag bij het gros van deze mensen geen reden zijn om van danstherapie af te zien.

Behandelaars

Bij de NVDAT zijn gekwalificeerde danstherapeuten aangesloten. Als zelfstandige beroepsvereniging is de NVDAT lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Op de site van de NVDAT (www.nvdat.nl) is een overzicht te vinden van de aangesloten leden. Naast het basislidmaatschap is het tevens mogelijk om als therapeut opgenomen te worden in een (kwaliteits-)register (SRVB), dat specifieke eisen stelt aan opleiding, werkervaring, bij- en nascholing, intervisie en supervisie. De opleiding tot danstherapeut is door de overheid erkend.

Vergoeding door verzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars heeft danstherapie opgenomen in het aanvullende vergoedingspakket. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Literatuur

Nederlandstalige boeken:

“Leven in dans: Leerboek danstherapie” ISBN13: 9789070017200 (alleen nog tweedehands verkrijgbaar)

“Genezen door dans en gebaar” ISBN13: 9789020249569 (alleen nog tweedehands verkrijgbaar)

“Handboek creatieve therapie” Henk Smeijsters - Uitgeverij Coutinho

“Creatieve therapie” Eveline Grabau en Henriette Visser - Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum

Bronvermelding

Websites

Labels:

Terug naar boven