Parkinsonismen

Officieel is de term ‘parkinsonismen’ een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson. Maar ze zijn toch anders. Parkinsonismen veroorzaken vergelijkbare klachten als parkinson. Maar medicijnen die gebruikt worden om de symptomen te onderdrukken werken niet of minder goed bij parkinsonismen. Ook het verloop van de ziekte is anders.

Atypische parkinsonismen

Deze aandoeningen worden atypische parkinsonismen genoemd, omdat ze op de ziekte van Parkinson lijken, maar toch anders zijn. Zo hebben ze met elkaar gemeen dat zenuwcellen in de hersenen steeds ernstiger beschadigd raken. 

Verschil met parkinson

Maar er zijn ook verschillen. Bij parkinsonismen verloopt de opvang van dopamine niet goed. Steeds meer zenuwcellen reageren niet of nauwelijks op dopamine. Hierdoor werken de medicijnen die gebruikt worden om de symptomen van de ziekte van Parkinson te onderdrukken niet of minder goed bij parkinsonismen.

Oorzaak

De precieze oorzaak van de beschadiging is onbekend. Er wordt wel aan een aantal oorzaken gedacht, maar er zijn geen harde bewijzen. Een parkinsonisme is (meestal) niet erfelijk. Bij een enkele vorm van een parkinsonisme kan wel een afwijking in de genen bestaan. 

Vormen van parkinsonismen

Medicijnen

Dopamine-therapie helpt niet of nauwelijks bij parkinsonismen. Bij PSP hebben antidepressiva of het medicijn Symmetrel soms wel enig effect. Heeft u bij het gebruik van geneesmiddelen last van bijwerkingen? U kunt uw bijwerking rechtstreeks melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Meld bijwerkingen

 

Aanvullende therapieën

Er zijn therapieën die nog niet door de reguliere medische wetenschap erkend of omarmd worden. Deze kunnen, in overleg met uw behandelaar, wel van grote waarde zijn voor mensen met een parkinsonisme. Denk hierbij aan bewegingstherapieën, voeding en mind-body therapieën.

Meer over aanvullende therapieën

Bijeenkomsten Parkinson Vereniging over parkinsonismen

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Meer over parkinsonismen

Terug naar boven