Parkinsonismen

Parkinsonismen

Officieel is de term ‘parkinsonismen’ een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson. Maar ze zijn toch anders. Parkinsonismen veroorzaken vergelijkbare klachten als parkinson. Maar medicijnen die gebruikt worden om de symptomen te onderdrukken werken niet of minder goed bij parkinsonismen. Ook het verloop van de ziekte is anders.

Atypische parkinsonismen

Deze aandoeningen worden atypische parkinsonismen genoemd, omdat ze op de ziekte van Parkinson lijken, maar toch anders zijn. Zo hebben ze met elkaar gemeen dat zenuwcellen in de hersenen steeds ernstiger beschadigd raken. 

Verschil met parkinson

Maar er zijn ook verschillen. Bij parkinsonismen verloopt de opvang van dopamine niet goed. Steeds meer zenuwcellen reageren niet of nauwelijks op dopamine. Hierdoor werken de medicijnen die gebruikt worden om de symptomen van de ziekte van Parkinson te onderdrukken niet of minder goed bij parkinsonismen.

Oorzaak

De precieze oorzaak van de beschadiging is onbekend. Er wordt wel aan een aantal oorzaken gedacht, maar er zijn geen harde bewijzen. Een parkinsonisme is (meestal) niet erfelijk. Bij een enkele vorm van een parkinsonisme kan wel een afwijking in de genen bestaan. 

Vormen van parkinsonismen

Medicijnen

Dopamine-therapie helpt niet of nauwelijks bij parkinsonismen. Bij PSP hebben antidepressiva of het medicijn Symmetrel soms wel enig effect. Heeft u bij het gebruik van geneesmiddelen last van bijwerkingen? U kunt uw bijwerking rechtstreeks melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Meld bijwerkingen

 

Aanvullende therapieën

Er zijn therapieën die nog niet door de reguliere medische wetenschap erkend of omarmd worden. Deze kunnen, in overleg met uw behandelaar, wel van grote waarde zijn voor mensen met een parkinsonisme. Denk hierbij aan bewegingstherapieën, voeding en mind-body therapieën.

Meer over aanvullende therapieën

Bijeenkomsten Parkinson Vereniging over parkinsonismen

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Meer over parkinsonismen

Gesprekshulp atypisch parkinsonisme

De Parkinson Vereniging heeft in 2021 het initiatief genomen voor de 'Gesprekshulp voor de late fase bij atypisch parkinsonisme'. Aan de gesprekshulp is het afgelopen jaar hard gewerkt door gemandateerde werkgroepleden van het RadboudUMC, LUMC, VUmc, Meander Medisch Centrum, ParkinsonNet en Parkinson Vereniging.

Kwaliteit van leven

Onderzoek laat zien dat tijdig over de toekomst praten kan leiden tot betere kwaliteit van leven voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun mantelzorger. Helaas blijkt ook dat tijdig over de toekomst praten vaak niet gemakkelijk tot stand komt. Zowel de mensen met een vorm van atypisch parkinsonisme en hun naasten, als hun zorgverleners voelen zich hierin onvoldoende ondersteund (Dickinson et al, 2013; van der Steen et al. 2016).

Zo vroeg mogelijk starten met praten over de toekomst

De afgelopen jaren is in binnen- en buitenland veel onderzoek gedaan naar de (aller)laatste levensfase bij ongeneeslijke ziekte. Dit resulteerde in enkele handreikingen voor zorgverleners.

Gezien het progressieve karakter van atypische parkinsonisme, is het van belang om zo vroeg mogelijk te starten met het praten over de toekomst zodat de persoon met een vorm van atypisch parkinsonisme zelf nog kan meedenken over wat hij of zij van belang vindt voor latere fasen. In de 1e lijn setting richten wijkverpleegkundigen, casemanagers, huisartsen en praktijkondersteuners zich in een steeds vroeger stadium op mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. Zij zouden proactieve gesprekken goed kunnen voeren, alleen is het onduidelijk in hoeverre de reeds ontwikkelde handreikingen toegepast worden. Daarom is de ‘Gesprekshulp voor de late fase van atypisch parkinsonisme’ opgesteld.

Hulpmiddel om in gesprek te gaan

De Gesprekshulp is een hulpmiddel voor mensen met een vorm van atypisch parkinsonisme die helpt bij het voorbereiden en het voeren van gesprekken met naasten en zorgverleners over toekomstige beslissingen. Het omvat voorbeeldvragen ter inspiratie en ondersteuning. Het doel van de Gesprekshulp is om relevante onderwerpen tijdig te bespreken zodat personen met een vorm van atypisch parkinsonisme er zelf in kunnen meedenken en meebeslissen. Op die manier beoogt de Gesprekshulp bij te dragen aan een gestructureerd gesprek en de eigen regievoering van personen met atypisch parkinsonisme.

Lees hier de 'Gesprekshulp atypisch parkinsonisme 

Eerder verscheen al de gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson en de animatie ‘voorbereiden op de laatste levensfase bij Parkinson’.

 

Terug naar boven