Parkinson Magazine

Parkinson Magazine is het tijdschrift dat de leden van de vereniging 4 keer per jaar ontvangen. Het blad bericht op toegankelijke wijze over de over actuele ontwikkelingen rond de ziekte van Parkinson en verwante ziektebeelden. Het geeft tevens kijk op wat er in de vereniging gaande is. Dat leidt tot nieuws van het bestuur en uit de werkgroepen, maar ook tot verslagen van de evenementen en bijeenkomsten die in het land - én het buitenland - plaatsvinden.

De inhoud

Een belangrijk deel van Parkinson Magazine wordt gevuld met artikelen uit de medische wereld, onderzoeksverslagen, interviews en speciale items. Verder maakt de redactie een keuze uit de persoonlijke bijdragen die zij krijgt toegezonden.

Redactie Parkinson Magazine

Uit de enquête die de Parkinson Vereniging heeft gehouden onder alle leden van de vereniging blijkt de hoge waardering van het verenigingstijdschrift Parkinson Magazine. Het tijdschrift wordt dan ook graag gelezen door mensen die zich vanuit hun professie bezighouden met de ziekte van Parkinson.

Word lid en ontvang Parkinson Magazine

Redactie Parkinson Magazine
Hoofdredacteur: Nynke de Monchy

Redactieadres
Postbus 46, 3980 CA Bunnik
e-mail: redactie@parkinson-vereniging.nl

Advertenties
Inpladi bv,
De heer Joan Rijkers
parkinson-magazine@inpladi.nl
Tel. 0485-351040

Terug naar boven