Tips voor zorgverleners

Huisarts en genetica

Huisartsen hebben behoefte aan gerichte informatie over genetica. Deze website over genetica is ontwikkeld voor en door huisartsen en maakt het mogelijk snel en gemakkelijk antwoord te vinden op vragen over erfelijkheid.

De website wordt beheerd door het Erfocentrum, in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Deze website is tot stand gekomen vanuit onderzoek door dr. I. Houwink binnen een samenwerkingsverband van de sectie Community genetics (afdeling Klinische Genetica, VUmc; de vakgroep Huisartsgeneeskunde en de vakgroep Onderwijsontwikkeling en onderwijsresearch (Maastricht UMC+); en  Nederlands Huisartsen Genootschap.

Ga naar deze website

Adviezen voor optimale parkinsonzorg rondom ziekenhuisopnames en operaties

De ziekte van Parkinson is een aandoening met een aanzienlijke comorbiditeit en zorgbehoefte. Hierdoor worden patiënten met de ziekte van Parkinson vaker opgenomen in het ziekenhuis. Zowel de symptomen van de ziekte, het aanpassen of overslaan van dopaminerge medicatie, medicijninteracties en negatieve reacties op nieuw voorgeschreven medicatie dragen bij aan een verhoogd complicatierisico en daarmee samenhangend een langere opnameduur.

Een deel van deze complicaties is te voorkomen door goede voorlichting aan zorgverleners en patiënten. Dit artikel beoogt hieraan bij te dragen door vermijdbare risico’s te beschrijven en handvatten te bieden om het complicatierisico tijdens ziekenhuisopnames van patiënten met de ziekte van Parkinson te verlagen.  

(Bron: TNNNeurologie)

Terug naar boven