Regelen van zorg

Regelen van zorg

Zorg regelen.jpg

U heeft zorg nodig, of u wilt zorg voor een naaste regelen. Hoe pakt u dat aan? Bekijk waar u terecht kunt als u zorg en ondersteuning zoekt. Of als u wilt weten welke regelingen en ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Zorgverzekering

Verzekering - kopie.jpg

Een zorgverzekering is een verzekering die de kosten dekt voor zorg en medicatie. Wanneer u zorg nodig heeft, in welke vorm dan ook, kun je de kosten vaak (deels) verhalen op je zorgverzekeraar. Voor sommige aanvullende behandelingen is een aanvullende verzekering nodig.

Lees meer

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Gesprek - kopie.jpeg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) streeft er naar dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij, ook bij een beperking of bij een chronische ziekte. De uitvoering van de Wmo is een taak van de gemeente.

Lees meer

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Mantelzorg.jpg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Heeft u dit nodig? Dan kunt u deze zorg thuis krijgen. Of u kunt in een instelling gaan wonen, zoals een verpleeghuis.

Lees meer

Gespecialiseerde zorgverleners

Fysiotherapie - kopie.jpeg

Wanneer u kiest voor een bij ParkinsonNet aangesloten zorgverlener, bent u in goede en gespecialiseerde handen. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van ruim 3.900 zorgverleners gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Op de website parkinsonzorgzoeker.nl vindt u gespecialiseerde zorgverleners in uw regio.

Lees meer

Het Nationale Zorgnummer

Nationale zorgnummer

Heeft u vragen over zorg, ondersteuning en participatie? Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- én meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland. 

Ga naar de website van het Nationale Zorgnummer

Nuttige links over het regelen van zorg

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Regelhulp laat zien wat er kan. En hoe u zorg of hulp regelt. Ook worden de zorgwetten uitgelegd.

Ga naar Regelhulp.nl

Op de website Rijksoverheid.nl vindt u informatie over het regelen van zorg en ondersteuning thuis.

Zorg en ondersteuning thuis

Meer informatie over hulpmiddelen leest u in het themadossier.

Ga naar het themadossier over hulpmiddelen

Patiëntenfederatie Nederland geeft uitleg over wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Klachten over de zorg

Nieuws over het regelen van zorg

Video's over het regelen van zorg

Hulp bij het regelen van zorg

Vergoeding thuiszorg

Wanneer beginnen met regelen?

Terug naar boven