Over de Parkinson Vereniging

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.500 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.

Ambitie, belofte en kernwaarden

De Parkinson Vereniging is er voor alle mensen met parkinson(isme) en hun naasten en zet zich in om parkinson(isme) de wereld uit te krijgen. 

Door kracht, ervaring en kennis te bundelen, ondersteunen we mensen met parkinson(isme) en hun naasten om met hun cognitieve, emotionele, sociale en fysieke levensuitdagingen om te gaan. We vormen een inspirerende en actieve vereniging waar iedereen kan vinden wat hij of zij nodig heeft om de ziekte draaglijker te maken en om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te behouden.

Onze kernwaarden zijn daadkrachtig, inclusief, verbindend.

Lees het meerjarenbeleidsplan

Leden

De Parkinson Vereniging is een vereniging waarvan iedereen lid kan worden. Via lidmaatschap betuigt u steun aan en instemming met het werk van de Parkinson Vereniging en ontvangt u Parkinson Magazine, het tijdschrift van de Parkinson Vereniging. 

Meer over het lidmaatschap

Als ParkinsonNet-zorgverlener kunt u een abonnement nemen op het Parkinson Magazine, voor € 25,- per jaar. U ontvangt hiervoor viermaal per jaar het Parkinson Magazine. Zo blijft u op de hoogte en weet u wat er speelt onder mensen met parkinson(ismen).

Meer over het abonnement

De Parkinson Vereniging is lid van Patiëntenfederatie Nederland en van Parkinson's Europe.

PatiëntenFederatie Nederland          EPDA

Parkinsonalliantie Nederland

Parkinsonalliantie

Samen impact creëren. Daar is het de Parkinsonalliantie Nederland om te doen. We gaan met elkaar het verschil maken. Om sneller en (nog) betere resultaten te boeken op het gebied van parkinson is besloten om de samenwerking vorm te geven in een alliantie. De Parkinson Vereniging is een van de oprichters.

Lees meer over de parkinsonalliantie

Organogram

Het organogram van de Parkinson Vereniging geeft een overzicht van de interne structuur van de vereniging. Ook geeft het een beeld van de vereniging in de context van Parkinsonalliantie Nederland. 

organigram

Bekijk hier het organogram

Terug naar boven