Ziekteverloop

Ziekteverloop

ziekteverloop.jpg

Onvoorspelbaar

Het verloop van parkinson is bij ieder mens anders en de toekomst is mede hierdoor vaak onvoorspelbaar. Toch zien we over het algemeen dat bij ongeveer 75 procent van de mensen de lichamelijke parkinsonsymptomen aan één kant van het lichaam beginnen. Deze kant blijft vaak het ergst aangedaan, waarbij na verloop van tijd klachten ontstaan aan de andere kant van het lichaam.

Klachten

Vaak krijgen mensen met parkinson na enkele jaren problemen met de balans en kunnen ze daardoor vallen. Dit kan soms erg invaliderend zijn. Klachten zoals bloeddrukdaling (gedeeltelijk ook door de levodopa medicatie), problemen met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken kunnen ontstaan na verloop van de tijd.

Levensverwachting

Meestal leidt de ziekte van Parkinson zelf niet tot een opname in een verpleeg- of verzorginghuis. Op het moment dat de balans of de cognitieve stoornissen een dusdanig gevaar zijn in het dagelijks leven, is opname in een verpleeg- of verzorgingshuis mogelijk. De levensverwachting bij mensen met parkinson is korter vergeleken met mensen zonder parkinson. (Bron: parkinsonnet.nl)

Nieuws over het ziekteverloop

Video's over het ziekteverloop

ParkinsonTV uitzending over ziekteverloop

Ziekteverloop volgens vaste patronen?

Verschillende gezichten van parkinson

Snelle of langzame achteruitgang

Verschil tussen mannen en vrouwen

Het parkinson proces vertragen

Hoe verloopt parkinson?

Ervaringsverhalen over het ziekteverloop

Terug naar boven