Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn van belang voor de kwaliteit van leven van mensen die ervan afhankelijk zijn. Zonder een goed werkend hulpmiddel kunnen mensen soms het huis lastig uitkomen. Er zijn verschillende hulpmiddelen in de handel die u kunnen helpen met dagelijkse activiteiten in en om huis, met uw mobiliteit, met communiceren en om het geheugen te steunen.

Iedereen is anders

Aangezien de ziekte van Parkinson bij iedereen anders tot uiting kan komen, kan voor de één een bepaald hulpmiddel zeer geschikt zijn en voor de ander helemaal niet. Wij adviseren mensen met de ziekte van Parkinson daarom altijd eerst contact op te nemen met een ergotherapeut gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. 

Welk hulpmiddel is geschikt

Een ergotherapeut gespecialiseerd in parkinson in uw buurt kunt u vinden via de zorgzoeker van parkinsonnet. Samen met de ergotherapeut kan bekeken worden of en zo ja welk hulpmiddel geschikt is voor uw specifieke situatie. Zorgverleners kunnen ook op de website terecht om aan de hand van de beoordelingen van patiënten te beoordelen welke hulpmiddelen nuttig zijn en welke niet.

Ga naar de zorgzoeker van ParkinsonNet

Als u een ziekte of beperking hebt, gaan dagelijkse handelingen niet altijd meer vanzelf. Gelukkig zijn er honderden hulpmiddelen die u kunnen helpen. Maar om iets te kiezen dat bij u past, heeft u eerlijke informatie nodig. Onafhankelijk en betrouwbaar. Die informatie vindt u op de website Hulpmiddelenwijzer.nl van Vilans. U kunt hier specifiek zoeken naar hulpmiddelen voor parkinson. Deze website is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ga naar Vilans hulpmiddelenwijzer

Overzicht hulpmiddelen

Vergoedingen hulpmiddelen

Advies: schaf nooit hulpmiddelen aan met het idee dat deze wel vergoed zullen worden. Neem altijd vooraf contact op met de uitvoerende instantie. Achteraf declareren wordt in de regel niet geaccepteerd.

U leest meer over de vergoedingsregelingen hulpmiddelen 2015 op de website van Vilans. De situatie van de gebruiker en gebruiksomgeving bepalen welke regeling van toepassing is. De uitvoerende instantie bepaalt of een hulpmiddel wordt vergoed. Soms dient u een deel van het hulpmiddel zelf te betalen, dit hangt af van de regeling en de (financiële) mogelijkheden die u heeft.

Lees meer op Vilans hulpmiddelenwijzer

De website Regelhulp van de overheid biedt actuele informatie op het gebied van zorg, ondersteuning en financiële regelingen.

Ga naar Regelhulp.nl

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Het voor het eerst aanschaffen van een mobiliteitshulpmiddel kan een emotionele gebeurtenis zijn. U wilt er bij de aanschaf zeker van zijn dat het hulpmiddel voldoet aan uw wensen, verwachtingen, veiligheidseisen en dat u zeker weet dat u voldoende bent voorgelicht over de wijze van gebruik of de verkrijgingsmogelijkheden. Vraag daarom bij het kiezen van een hulpmiddel altijd eerst of de leverancier over het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen beschikt. U weet dan zeker dat u kiest voor kwaliteit.

Ga naar de website van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen:

  1. U ontvangt een deskundig advies van vakmensen die zorgvuldig zijn opgeleid op gebied van advisering, vervaardiging en aanpassing van hulpmiddelen;
  2. U ontvangt objectieve informatie over de mogelijkheden tot het verkrijgen van een hulpmiddel;
  3. U ontvangt een veilig hulpmiddel dat aantoonbaar aan de relevante Europese veiligheidseisen voldoet;
  4. U ontvangt een goede, duidelijke uitleg hoe u het hulpmiddel optimaal en veilig kunt gebruiken in uw specifieke situatie;
  5. U ontvangt gegarandeerde nazorg en service ingeval er onverhoopt iets mis is met het hulpmiddel;
  6. U ontvangt de zekerheid van een goede klachtenregeling;
  7. U kunt ervan op aan dat een erkend bedrijf aandacht besteedt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Download brochure 'Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen - de 7 zekerheden'

Brochure Hulpmiddelen Wet langdurige zorg

Mensen die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen hulpmiddelen krijgen. Welke dat zijn hangt af van de manier waarop u Wlz-zorg ontvangt (leveringsvorm). Bijvoorbeeld thuis of in een instelling. Het hangt ook af van het soort Wlz-hulpmiddel dat u aanvraagt. In de brochure ‘Hulpmiddelen Wet langdurige zorg’ wordt uitgelegd wat mogelijk is en waar u hulpmiddelen kunt aanvragen. De brochure beschrijft welke instantie daarover besluit. Ook worden voorbeelden geschetst van verschillende situaties. (Bron: Zorginstituut Nederland)

Download hier deze brochure

ParkinsonTV over hulpmiddelen

ParkinsonTV is een maandelijks online uitgezonden live programma over de ziekte van Parkinson. Iedere maand nemen presentator Marten Munneke of presentatrice Marlies van Nimwegen en vaste gast prof. dr. Bas Bloem plaats aan de ParkinsonTV-tafel. Tijdens de uitzending spreken zij, samen met een ervaringsdesdkundige en een in parkinson gespecialiseerde zorgverlener, over een specifiek thema gerelateerd aan parkinson.

Bekijk hier de uitzending over hulpmiddelen:

Campagne 'Help de dokter met een goed gesprek'

Samen beslissen in de zorg krijgt een nieuwe impuls met ‘Help de dokter met een goed gesprek’. Deze campagne nodigt patiënten uit van zich te laten horen in de spreekkamer. Het maakt duidelijk dat de wensen, angsten en zorgen van mensen er toe doen. De campagne biedt mensen houvast om zich voor te bereiden op hun doktersafspraak. De vernieuwde website geeft heldere tips om te komen tot een goed gesprek.

Ga naar de website van deze campagne voor meer heldere tips

Ervaringsverhalen over hulpmiddelen

Terug naar boven