Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Themadossier

Hulpmiddelen Hero.jpg

Hulpmiddelen zijn van belang voor de kwaliteit van leven van mensen die ervan afhankelijk zijn. Zonder een goed werkend hulpmiddel kunnen mensen soms het huis lastig uitkomen. Er zijn verschillende hulpmiddelen in de handel die u kunnen helpen met dagelijkse activiteiten in en om huis, met uw mobiliteit, met communiceren en om het geheugen te steunen.

Iedereen is anders

Aangezien parkinson(isme) bij iedereen anders tot uiting kan komen, kan voor de één een bepaald hulpmiddel zeer geschikt zijn en voor de ander helemaal niet. Wij adviseren mensen met parkinson(isme) daarom altijd eerst contact op te nemen met een ergotherapeut gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. 

Welk hulpmiddel is geschikt?

Samen met de ergotherapeut kan bekeken worden of en zo ja welk hulpmiddel geschikt is voor uw specifieke situatie. Een ergotherapeut gespecialiseerd in parkinson in uw buurt kunt u vinden via de zorgzoeker van ParkinsonNet.

Ga naar de zorgzoeker van ParkinsonNet

Vilans hulpmiddelenwijzer

Als u een ziekte of beperking hebt, gaan dagelijkse handelingen niet altijd meer vanzelf. Gelukkig zijn er honderden hulpmiddelen die u kunnen helpen. Maar om iets te kiezen dat bij u past, heeft u eerlijke informatie nodig. Onafhankelijk en betrouwbaar. Die informatie vindt u op de website Hulpmiddelenwijzer.nl van Vilans. U kunt hier specifiek zoeken naar hulpmiddelen voor parkinson. Deze website is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ga naar Vilans hulpmiddelenwijzer

Scouters: Oplossingen en hulpmiddelen

Scouters

Scouters biedt toegankelijke informatie, onafhankelijk advies en innovatieve hulpmiddelen voor en door mensen die beter willen bewegen, hun mantelzorgers en professionals. Op de Scouters website, en de sociale media vindt u oplossingen, hulpmiddelen en ervaringen. Scouters verkoopt geen hulpmiddelen, er wordt alleen onafhankelijke informatie gedeeld. 

Ga naar Scouters

Overzicht hulpmiddelen

Vergoeding hulpmiddelen

Advies: schaf nooit hulpmiddelen aan met het idee dat deze wel vergoed zullen worden. Neem altijd vooraf contact op met de uitvoerende instantie. Achteraf declareren wordt in de regel niet geaccepteerd.

U leest meer over de vergoedingsregelingen voor hulpmiddelen op de website van Vilans. De situatie van de gebruiker en gebruiksomgeving bepalen welke regeling van toepassing is. De uitvoerende instantie bepaalt of een hulpmiddel wordt vergoed. Soms dient u een deel van het hulpmiddel zelf te betalen. Dit hangt af van de regeling en de (financiële) mogelijkheden die u heeft.

Ga naar Vilans hulpmiddelenwijzer

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Het voor het eerst aanschaffen van een mobiliteitshulpmiddel kan een emotionele gebeurtenis zijn. U wilt er bij de aanschaf zeker van zijn dat het hulpmiddel voldoet aan uw wensen, verwachtingen, veiligheidseisen en dat u zeker weet dat u voldoende bent voorgelicht over de wijze van gebruik of de verkrijgingsmogelijkheden. Vraag daarom bij het kiezen van een hulpmiddel altijd eerst of de leverancier over het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen beschikt. U weet dan zeker dat u kiest voor kwaliteit.

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Brochure Hulpmiddelen Wet langdurige zorg

Mensen die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen hulpmiddelen krijgen. Welke dat zijn hangt af van de manier waarop u Wlz-zorg ontvangt (leveringsvorm). Bijvoorbeeld thuis of in een instelling. Het hangt ook af van het soort Wlz-hulpmiddel dat u aanvraagt. In de brochure ‘Hulpmiddelen Wet langdurige zorg’ wordt uitgelegd wat mogelijk is en waar u hulpmiddelen kunt aanvragen. De brochure beschrijft welke instantie daarover besluit. Ook worden voorbeelden geschetst van verschillende situaties. (Bron: Zorginstituut Nederland)

Download hier deze brochure

Nieuws over hulpmiddelen

Video's over hulpmiddelen

ParkinsonTV

Motorische problemen

Niet-motorische problemen

Bevriezing

Invaliditeit

Wel of niet gebruik maken van

Ervaringsverhalen over hulpmiddelen

Terug naar boven