Regelen van zorg

Regelen van zorg

Zorg regelen.jpg

U heeft zorg nodig, of u wilt zorg voor een naaste regelen. Hoe pakt u dat aan? Bekijk waar u terecht kunt als u zorg en ondersteuning zoekt. Of als u wilt weten welke regelingen en ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Zorgverzekering

Verzekering - kopie.jpg

Een zorgverzekering is een verzekering die de kosten dekt voor zorg en medicatie. Wanneer u zorg nodig heeft, in welke vorm dan ook, kun je de kosten vaak (deels) verhalen op je zorgverzekeraar. Voor sommige aanvullende behandelingen is een aanvullende verzekering nodig.

Lees meer

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Gesprek - kopie.jpeg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) streeft er naar dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij, ook bij een beperking of bij een chronische ziekte. De uitvoering van de Wmo is een taak van de gemeente.

Lees meer

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Mantelzorg.jpg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Heeft u dit nodig? Dan kunt u deze zorg thuis krijgen. Of u kunt in een instelling gaan wonen, zoals een verpleeghuis.

Lees meer

Gespecialiseerde zorgverleners

Fysiotherapie - kopie.jpeg

Wanneer u kiest voor een bij ParkinsonNet aangesloten zorgverlener, bent u in goede en gespecialiseerde handen. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van ruim 3.900 zorgverleners gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Op de website parkinsonzorgzoeker.nl vindt u gespecialiseerde zorgverleners in uw regio.

Lees meer
Terug naar boven