ANBI-status

anbi

De Parkinson Vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als erkend goed doel hoeft de vereniging geen belasting te betalen over de ontvangen giften en erfenissen. Dat betekent dat wij 100% kunnen inzetten voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

Parkinson Vereniging

Bezoekadres
Kosterijland 12
3981 AJ Bunnik

Postadres
Postbus 46
3980 CA Bunnik

Telefoonnummer: 030 656 1369
E-mailadres: info@parkinson-vereniging.nl 

Kamer van Koophandel

De Parkinson Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40476519.

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

0046.89.951

Onze ambitie

De Parkinson Vereniging is er voor alle mensen met parkinson(isme) en hun naasten en zet zich in om parkinson(isme) de wereld uit te krijgen.

Onze belofte

Door kracht, ervaring en kennis te bundelen, ondersteunen we mensen met parkinson(isme) en hun naasten om met hun cognitieve, emotionele, sociale en fysieke levensuitdagingen om te gaan. We vormen een inspirerende en actieve vereniging waar iedereen kan vinden wat hij of zij nodig heeft om de ziekte draaglijker te maken en om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te behouden.

Onze kernwaarden

Daadkrachtig, inclusief, verbindend

Statuten

Lees hier de statuten van de Parkinson Vereniging (PDF)

Klachtenregeling

Lees hier de klachtenregeling (PDF)

Huishoudelijk Reglement

Lees hier het huishoudelijk reglement (PDF)

Lees hier het formulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2020

Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag 2022

Lees hier het jaarverslag van 2021

Addendum bij jaarverslag 2021

Lees hier het jaarverslag van 2020

Lees hier het jaarverslag van 2019

Lees hier het jaarverslag van 2018

Lees hier het jaarverslag van 2017

Voor jaarverslagen van voorgaande jaren kunt u per e-mail contact opnemen met het secretariaat van de vereniging of telefonisch op nummer: 030 656 13 69.

Jaarrekening

Lees hier de jaarrekening 2022

Lees hier de jaarrekening 2021

Lees hier de jaarrekening 2020

Lees hier de jaarrekening 2019

Lees hier de jaarrekening 2018

Lees hier de jaarekening 2017

Voor jaarrekeningen van voorgaande jaren kunt u per e-mail contact opnemen met het secretariaat van de vereniging of telefonisch op nummer: 030 656 13 69.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Parkinson Vereniging ontvangen voor hun werkzaamheden voor de vereniging geen vergoeding. Alleen gemaakte onkosten, zoals reiskostenvergoeding, kunnen door hen worden gedeclareerd. 

De medewerkers in dienst van de Parkinson Vereniging worden beloond conform de bepalingen opgenomen in de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Terug naar boven