Emoties en parkinson

Emoties en parkinson

Op de universiteit van Graz, Oostenrijk, heeft de afdeling; klinische psychologie een onderzoek gedaan naar het zichtbaar zijn, het zelf herkennen van emotie en het reguleren van emotie bij mensen met Parkinson.

Na onderzoek komen zij tot de conclusie dat er een normale herkenning en ervaring van emotie is en dat er een functiestoornis zichtbaar wordt in het verwerken van emotie.

Achtergrond:
Een bekend niet-motorisch verschijnsel bij parkinson is de moeilijkheid om aan het gezicht van mensen met parkinson, emotie goed te herkennen. Er is hier veel over geschreven maar weinig consistent. Uitspraken als: er is in het algemeen geen gerichte herkenning van specifieke emoties, zoals angst en boosheid tot: er is geen vermindering van deze herkenningsfunctie. Daarentegen is er weinig onderzoek bekend over het ervaren van emotie, de verandering van affectieve gedragskenmerken en (gemoeds)toestanden bij parkinson.

Onderzoeksdoel:

Het onderzoeken van de mogelijkheid zijn/haar affectieve gelaatsuitdrukkingen te kunnen benoemen, zijn/haar affectieve emotionele ervaring bij het zien van emotie-opwekkende beelden en de affectieve karaktertrekken bij personen met parkinson. (affectie is een emotionele toestand in relatie tot personen, in deze studie als voorbeeld; zie je een angstige situatie op een foto, zijn de gelaatsuitdrukkingen overeenkomstig angst, ervaar je dit en verwerk je het ook als angst of reguleer je die emotie anders)

Methode:
In deze studie zijn 25 patiënten opgenomen met milde tot gemiddelde parkinson-symptomen en 25 personen zonder parkinson (GG) zowel mannen als vrouwen. De deelnemers kregen beelden te zien van uitdrukkingen van afkeer, angst en boosheid als wel beelden die met zo’n emotie te maken hebben. (Bijv. een angstig uiterlijk of angstige situatie). Vervolgens reageerden de test-personen middels zelf ingevulde vragenlijsten, al of niet met VAS-scores, waarin de affectieve kenmerken gemeten werden.

Resultaat:
Personen met parkinson hebben meer moeite met het verwerken van boosheid en gevoelens van afschuw dan de groep GG. De grootte van afkeer-gevoeligheid is recht evenredig met de laagte van de ADL-functie en ook is er een mindere mogelijkheid om boze uitdrukkingen te herkennen. Verder rapporteerden personen met parkinson minder afkeer voor slechte hygiëne, verspild eten en scoorden hoger in angstgevoelens. Echter de parkinsongroep gaf de correcte emotie-gerelateerde gelaatsuitdrukkingen en de ervaren emotionele gevoelens duidelijk aan. ADL-functie was bij parkinson minder bij een slechtere motoriek. Tenslotte viel op dat hoe langer iemand parkinson heeft hoe moeilijker het voor zo iemand is om boze- of kwade gezichten aan te geven.

Conclusie:
De data uit dit onderzoek geven aan dat reeds in een vroeg stadium van parkinson, het verwerken van emotie moeilijk gaat. Toch worden emoties goed herkend en ook zo ervaren. Opvallend is dat er, in het verloop van de ziekte, vermindering in het herkennen van emotie ontstaat. Compensatiemechanismen bij personen met lichtere vormen van parkinson wordt onderzocht.

Oorspronkelijk artikel:
Rottraut Ille, Albert Wabnegger, Petra Schwingenschuh, Petra Katschnig-Winter, Mariella Kögl-Wallner, Karoline Wenzel, Anne Schienle, Intact emotion recognition and experience but dysfunctional emotion regulation in idiopathic Parkinson's disease, Journal of the neurological sciences 2016, 361, 72-78

http://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(15)30072-1/abstract

Labels:

Terug naar boven