Verslag proefschrift: ‘Treatment Preferences in Parkinson’s Disease’ - Marieke Weernink

Verslag proefschrift: ‘Treatment Preferences in Parkinson’s Disease’ - Marieke Weernink

11 juli 2018

Er bestaan verschillende behandelopties voor de behandeling van de ziekte van Parkinson zoals de inname van tabletten, de continue toediening van medicatie via een pomp of een hersenoperatie. Voor de patiënt kan het moeilijk zijn om een keuze te maken voor een bepaalde behandeling. Soms wegen de bijwerkingen of het proces van de behandeling zwaarder dan het effect van de behandeling op de symptomen van de ziekte.

Geplaatst op 26 mei 2017

In dit proefschrift is onderzocht hoe patiënten de verschillende kenmerken van behandeling waarderen. De resultaten toonden aan dat de manier van behandelen (via een pomp, hersenoperatie of medicatie) de meeste invloed heeft op de waarde van een behandeling. De hersenoperatie en de continue toediening van medicatie via een pomp werden zeer negatief beoordeeld door patiënten, terwijl de inname van tabletten tot één van de meest positief beoordeelde kenmerken behoorde. Daarnaast, heeft het verbeteren van de symptomen van de ziekte van Parkinson (tremoren, bewegingstraagheid) voor patiënten een hogere waarde dan het wegnemen van de volgende bijwerkingen: overbeweeglijkheid, duizeligheid of slaperigheid. Patiënten zijn ook gevraagd naar hun rol bij het maken van behandelingskeuzes.

Een groot deel van de patiënten (45%) gaf aan dat zij uiteindelijk zelf de keuze voor een behandeling willen maken (na een duidelijke uiteenzetting van de arts over de verschillende opties). Om deze actieve rol van patiënten te ondersteunen is in het tweede deel van dit proefschrift onderzocht of de techniek Best-Worst Scaling gebruikt zou kunnen worden om individuele patiënten inzicht te geven in hun eigen voorkeuren. Dit beslishulpmiddel zou dan door arts en patiënt gebruikt kunnen worden om de behandeling te kiezen die het beste aansluit bij de voorkeuren van de patiënt. Onze testen toonden aan dat patiënten het beslishulpmiddel als nuttig en interessant ervaarden. Echter, er spelen nog verschillende methodologische problemen met de techniek die gebruikt is (Best-Worst Scaling). Deze problemen kunnen de betrouwbaarheid van de uitkomsten beïnvloeden (de patiënt zijn voorkeuren zijn dan onzeker). Dit moet eerst nader worden onderzocht voor patiënten het beslishulpmiddel daadwerkelijk in de praktijk zouden kunnen gebruiken.

Labels:

Terug naar boven